Dr. Kocziszky György

Egyetemi tanár

Miskolc

szszb_32_ki_dr_kocziszky_gyorgy.JPGDr. Kocziszky György gépész- és gazdasági mérnöknek, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának „a városban kifejtett szakmai és közéleti munkásságáért” ítélte oda a közgyűlés a Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet. A térség gazdasági fejlődését is szolgáló szakmai, tudományos munkáján túl aktív részese a város civil közéletének is. 2014-ben a városban kifejtett szakmai és közéleti munkásságáért a miskolci keresztény értelmiségiek civil díját, a Kartal-Veczán díjat is kiérdemelte. Munkával és odafigyeléssel szűkebb pátriája, Miskolc ügyeit soha nem veszíti szem elől. Nem Miskolcon született, de feleségével és családjával több, mint négy évtizede gazdagítják a várost.

Budapesten születtem 1949-ben polgári családba. Két évvel később a Rákosi-rendszer szüleimmel, nagyszüleimmel együtt kitelepített a Jászságba, egy tanyára. 1955-ben hagyhattuk el kijelölt lakóhelyünket, majd a Forradalom után költözhettünk Budapestre. A középiskolát a főváros József Attila Gépipari technikumában végeztem. Tanáraim között voltak, akik a Nehézipari Műszaki Egyetemen szereztek diplomát, nagy szeretettel beszéltek egykori alma materükről. Így kaptam kedvet a miskolci egyetemi élethez és érettségi után többedmagammal ide felvételiztem – mesélt a kezdetekről Kocziszky professzor úr.

Egyetemista éveire jó szívvel emlékszik vissza. A korszak – a hatvanas évek vége, a hetvenes évek eleje – korlátjai ellenére szép emlékű diákéveket töltött a Dudujka-völgyében.

Tanulmányai befejezését követően bent maradhatott az Egyetemen, ahol végigjárta a ranglétrát a tanársegédségtől az egyetemi tanárságig. Volt tanszékvezető, rektor-helyettes, intézetigazgató és nyolc évig a Gazdaságtudományi Kar dékánja. Szerencsés embernek tartja magát, hiszen mindig avval foglalkozhatott, ami szeret.

Lassan 50 éve miskolci polgár, a közismert sláger szavait kölcsönvéve mindent megkapott, mit Miskolc adhatott. Itt tanulhatott, az egyetemen ismerhette meg feleségét, itt születtek gyermekeik, itt teremthetett egzisztenciát. Bárhol is jár, jó tudni, hogy van egy biztos pont, ahova visszatérhet. Itt alakult ki baráti körük, sajnos ma már sokan hiányoznak közülük!

Az Egyetem miskolci alapítása (1949), majd az akkori Bánya- és Kohómérnöki Kar Miskolcra költöztetése a korra jellemző politikai döntés volt. Ma már aligha képzelhető el az Egyetem Miskolc és Miskolc az Egyetem nélkül. A kölcsönös függőség és multiplikatív hatás aligha vitatható. A város, a megye, a régió teljesítményét, versenyképességét az egyetemen folyó oktató, kutató munka jelentősen befolyásolja. Az elmúlt évtizedben a végzettek jelentős százaléka lett miskolci polgár, vált a város iránt elkötelezetté. Az egykori hallgatókkal találkozva, örömmel hallja, milyen szeretettel gondolnak vissza Miskolcra és egyetemi éveikre. Meggyőződése, hogy a város és a térség akkor lehet sikeres, ha az egyetem teljesítménye kimagasló, ami fordítva is igaz.

Az elmúlt években egyrészt az Egyetem kutatási, fejlesztési tevékenységének, másrészt a betelepült vállalkozások hatására új technológiák és szolgáltatások honosodtak meg. A gazdasági szerkezet átalakulásával párhuzamosan a városfejlesztési programok első eredményei már jól láthatóak. Ezek például Lillafüreden, Tapolcán, a belvárosban látványosak. Miskolc új fejlődési pályára állt, nőtt a város ismertsége és elismertsége. Az elkövetkező évek fontos feladata a fejlődés fenntarthatóságának biztosítása. „Ez mindannyiunkra, akik itt élünk, feladatokat ró.”

A Monetáris Tanács tagjaként kijelenti: a 2008-as pénzügyi, majd az utána kibontakozó reálgazdasági válság érzékenyen érintette hazánkat is. Közel 1,2 millió család került nehéz helyzetbe a devizában történt eladósodottság miatt, 2010-ig nőtt az infláció, drasztikusan csökkent a bankok hitelezési hajlandósága, ami visszafogta az új beruházásokat. A 2013-ban megindított monetáris politikai fordulat – bár sokan bírálták unortodox jellege miatt – eredményes volt. Mind a mértékadó hazai, mind a külföldi elemzők elismerik, hogy a magyar gazdaságot sikerült egyensúlyi helyzetbe hozni és 3 százalék körüli gazdasági növekedést elérni. Erre a hazai gazdaságtörténetben régen volt példa.

A szakmai, tudományos és oktató munkán túl szerepet vállal az evangélikus közélet, oktatás alakításában. Vallja: hitét örökül kapta. Apai ágon felmenői kötelességüknek tekintették az egyházukért való munkálkodást.

Jó érzéssel éli meg, hogy nyomdokaikba léphetett. Bízik benne, hogy ez a szellem családjukon belül tovább öröklődik, gyermekeik és unokáik is szükségét érzik annak, hogy értékrendünk megmaradása, erősödése érdekében tegyenek, szolgálják szűkebb és tágabb közösségüket. Köszöni a Teremtőnek, hogy erőt adott ahhoz, hogy mindezt megélje és megtegye!

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése