Simon József

Iskolaigazgató,

Ófehértó

szszn_12-150_simon_jozsef.jpgKevesen mondhatják el magukról, hogy rácáfolnak a mondásra, mely szerint senki nem lehet próféta a saját hazájában. Bizonyára e kevesek egyike Simon József, az ófehértói Általános Iskola és Óvoda igazgatója. Ráadásul huszonhét évesen nevezték ki szülőfaluja iskolájában igazgatónak. Bármennyire is nagyobb lehetőséget kaphatnak ma a fiatalok, azért ez nem szokványos karrier.

Ófehértón 1963-ban született Simon József nyugdíjas gazdálkodó és Dávid Mária háztartásbeli édesanya fiaként. Testvére, Attila, vállalkozó. A felesége szintén pedagógus, lánynevén Éles Erzsébet. Ő matematikát és fizikát tanít ugyanitt. A baktalórántházi gimnáziumban 1982-ben tett érettségi után a művelődési ház igazgatója lett. Aki ismeri a nyolcvanas évek művelődési házainak életét, tudja, hogy pezsgő élet, ezerféle rendezvény, számos tennivaló adta a mindennapok munkáját. Simon József egyébként is szerette a szervezéssel járó feladatokat. Közben beiratkozott a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem–népművelés szakára. Lassan rá kellett jönnie, hogy a kultúrára egyre kevesebb pénz jut.

Amikor befejezte főiskolai tanulmányait, óraadó tanárnak hívták az iskolába. 1990-ben pedig végleg átpártolt a katedrához. Egy évig megbízott igazgató, utána kinevezték. Ma az ófehértói gyerekek elmondhatják, hogy modern technikai körülmények mellett sajátíthatják el a tudományok alapjait. Ugyanolyan vagy legalábbis hasonló eséllyel pályáznak a városi gimnáziumokba, szakközépiskolákba, mint a városi társak.

Az iskolában tizennégy normál tanterem, egy-egy technikai, természettudományi, számítástechnikai terem található. Van egy videoszoba, községi és iskolai feladatokat ellátó könyvtár, egy 12×24 méter alapterületű tornaterem. Melegítőkonyha, szertár, orvosi szoba, iskolabolt jelenti a komfortot. A kétszáznyolcvanöt gyereket huszonegy szaktanár oktatja. A száznegyvenkét óvodással kilenc óvónő foglalkozik. Ha a technikai és adminisztratív dolgozók számát is idevesszük, akkor Simon úr több mint ötven dolgozó munkáltatója.

Rengeteg olyan feladatot lát el, ami másutt nem az iskolaigazgató vállára nehezedik. Nagy gondot fordítanak a számítástechnika és az idegen nyelv oktatására. Mind a kettőt a szülők is örömmel veszik és sürgetik. Csak egy jellemző adat: a gyerekek alig tíz százaléka használhat otthon is számítógépet. A tizenkét Pentium gép lehetővé teszi, hogy a nyolcadikosok órai keretben, a hetedikesek délután számítógépezzenek. Megrendeltek egy ISDN-vonalat, beköttették az internetet. Ófehértóhoz közelebb jött a nagyvilág.

Kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre. Mint az igazgató úr elmondta: már az óvodában megismertetik a kicsiket a téma fontosságával, a környezetismereti órákon pedig folytatják a gyermekek szép érzékének, tisztaság iránti igényének felkeltését. Ebben a témában kiállítást nyitnak, rendszeresen készítenek hulladékanyagból ötletes tárgyakat. Fákat, cserjéket ültetnek, összeszedik a szemetet, és a pedagógusok tapasztalata szerint így lényegesen megváltozik a gyerekeknek a környezetükhöz való viszonya. Tagjai a Bátori Iskolaszövetségnek, bár Simon úr azt látja, a helybeliek természetes vonzáskörzete nem Nyírbátor, hanem Nyíregyháza. Így volt ez akkori is, amikor még a baktalórántházi járáshoz csatolták a falut. Simon József szerint az iskola szellemi és tudományos műhely.

Ő maga is élen jár a tanulásban, hisz elvégezte a BME közoktatás-vezetői szakát, Nyíregyházán számítástechnikai szakmérnöki diplomát szerzett. A helybeli pedagógusok szakdolgozatai is a községhez kapcsolódnak. Simon igazgató úr elmélyülten foglalkozik a helytörténettel, az iskola történetével. Levéltárakban talált dokumentumokat, püspöki és esperesi körleveleket, összeírásokat, egyházi iskolai adatokat a régmúlt idők tanodájáról. Véleménye szerint a község legnagyobb reklámhordozója a sport, azon belül is a futball. Meghatározó még az atlétika és a labdajátékok. Baráti társasággal szabadidejében az igazgató is focizik. Ha más miatt nem is, de a sporteredmények okán szinte minden második nap szerepel Ófehértó a megyei lap sportoldalán.

Újságkiadási terveket is sző az igazgató: irányításával elkészítették a község címerének tervezetét, készülnek a millenniumi zászlóátadásra. Kiemeli még a művészeti oktatás szerepét, népi tánc és mazsorett, rajz és vizuális nevelés egészíti ki a programjukat. Az iskola kulturális központja a településnek, a rendezvényeken részt vesznek a tanulóik színvonalas műsorral. Személyre szabott figyelemben részesülnek a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló tanulók. A szociális hátrányokat igyekeznek mérsékelni.

Simon Józsefet megválasztották a helybeliek önkormányzati képviselőnek. Az oktatási és a szociális bizottság tagjaként gyakorta kell népszerűtlen intézkedésekhez is adnia a nevét. Elhivatottsággal, elkötelezetten végzi igazgatói és közéleti munkáját.

 (Szabolcs-Szatmár-Beregi Almanach 12. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2001.)
Szerző: 2018. 01. 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló