Rácz Zsigmond

Iskolaigazgató

Tyukod

szszb 30 és Rácz Zsigmond 300.jpgÖregzsiga, Fiamzsiga, Kicsizsiga… Így igazodik el egy anya, ha a férjének, fiának, unokájának azonos a neve. Az igazgató úr édesanyja szeretetteljes leleményességgel tette helyre magában a család Zsigmondjait. A krónikás csak hallgatja a magyarázatot a rokoni viszonyokról Tyukodtól egészen a fővárosig, de annak ellenére feladja, hogy elméjében felrajzolja a családfát.

Maradjunk tehát két gyermeküknél. Annál is inkább, mert lányuk Anita látogatásomkor éppen Macedóniába utazott munkájához kötődően, és hát az nem éppen veszélytelen vidék.  Anita a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett. Nemzetközi közigazgatási diplomája van és Budapesten dolgozik az Országgyülés Hivatalában. Ifjú Rácz Zsigmond itt van körünkben, ő az édesapja tantestületében tanár. Éppúgy, mint az édesanyja. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-történelem szakos tanári diplomát.

Igazi pedagógusfamília tehát a Rácz család. Olyannyira, hogy Rácz Zsigmondné, leánykori nevén Török Erzsébet (Zsóka) családjában már harmadik generációs tanárként oktatja a gyermekeket. A családfő, Rácz Zsigmond november 27-én lesz hatvan éves, itt született, Tyukodon. A középiskolát Fehérgyarmaton a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolában végezte.

– A Közlekedési, Távközlési Műszaki Főiskolára jelentkeztem annak idején – mondja a kezdetekről – ma már nem is tudom, miért – teszi hozzá. Mosolyog az akkori sajátmagán. Még alig beszélgettünk, de máris megállapítom, egy ilyen személyről lehetne megmintázni a pozitív lelkületű ember szobrát.  Háza, családtagjainak hangulata, mind-mind ezt sugallják.

A felvételi nem sikerült, foglalható össze a kanyargós régi történet. Mégsem volt elveszett ember, mert a tanyasi kollégium egyik vezetője, Németh Ferenc hívta gyerekfelügyelőnek. Nem csalódtak a fiatalemberben. Rövidesen felvették biológia-földrajz szakra, a nyíregyházi főiskolára, ahol 1980-ban szerzett diplomát.

– Közös út volt – kapcsolódik be a beszélgetésbe a feleség, és megtudhatom, hogy fiúk születésének az időpontja a Sóstói úton közeledett. – Vizsgázni is a babakelengyével mentünk – kacagnak önfeledten. Akkor bizonyára inkább aggódni volt okuk.

Ennek a közös útnak még egy hosszabb külön ága volt. Két év a seregben, az ország másik végében. A századírnok és a szíve választottja között minden nap jött és ment a levél Tyukod és Zalaegerszeg között.

A családalapítás, a pedagógus életpálya kezdete, a karrier kibontakozása ment a maga útján a továbbiakban. A sikereket elismerés koronázta meg 2001-ben, amikor Rácz Zsigmond felkérést kapott az igazgatói poszt betöltésére. Az iskolának ő az első helyben született vezetője. A sors ezzel egy időben ostorcsapásszerű próbára tette. Egy rutin egészségügyi ellenőrzésen kiderült: olyan betegség fenyegeti életét, amely nagyon keveseknek kegyelmez.

– Nagyon szép házasságunk van – zárja le beszélgetésünknek ezt a szomorú emlékeket idéző epizódját. Felesége szemei ma is eltökéltséget sugároznak, amikor felemlíti azokat a küzdelmes napokat, hónapokat. Győztek, nyugtázom magamban. Visszaköltözik a mosoly az arcokra.

– Bennem és a gyógyulásomban is bíztak, akik annak idején kineveztek – mondja Rácz Zsigmond. Precízséget, pontosságot, példamutatást tanultam elődömtől, Juhász Jánosnétól. Még egy évig segített belerázódni az új feladatokba és immár a harmadik ciklusomat töltöm.

Az utóbbi évek komoly feladatokat hoztak az iskolavezetés és a tantestület számára. A központi iskola teljes körű felújítása kapcsán vállalni kellett a ki és beköltözéssel járó kellemetlenségeket és az építkezéssel ránk háruló szervezési feladatokat. Pályázatok útján sikerült felújítani a belső berendezéseket, a tanításhoz szükséges eszközeinket. Négy tanteremhez digitális táblát is vásároltunk, amely nagyban segíti az oktató, nevelő munkánkat. Az új köznevelési törvény, a fenntartóváltás a mindennapok változásai sem engedtek elkényelmesedni bennünket. Az elmúlt évek során az intézményvezetéshez kötődően kellett megszereznem a közoktatás-vezetői szakvizsgát is a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Nagyon sok többletfeladatot kell megoldanunk nap-mint nap. Ugyancsak pályázati forrásból minden tanévben színvonalas kirándulásokat szervezünk az iskola tanulóinak.

A tyukodi iskola első emberének nem csak a szakmai pályája volt predesztináló tényező a vezetői kinevezésében. Mindig a közösség dolgait szem előtt tartő személyisége volt településének. A régi rendszerben tanácstagként, az újban önkormányzati képviselőként, sőt alpolgármesterként vállalt magára feladatokat. Jelenleg is tagja a képviselőtestületnek, a Pénzügyi Bizottságban is tevékenykedik.

– Egyik nap meghalunk, a másik nap újjászületünk – összegzi, miként dolgozza fel magában a tantestületi munkát, az intézmény hétköznapjait. – A gyerekek, a tanulóifjúság a legfontosabb. A becsületesség, a pontosság, a gyerekszeretet… Az az elvem, hogy szeressük okosan őket. Úgy éljünk, dolgozzunk együtt a kollégákkal, hogy mindig az ő érdekeiket tartsuk szem előtt.

A Rácz családban ez az elv valósággá vált. Felnőtt gyermekeik már saját útjukat járják, de bizonyára boldogan emlékeznek vissza az első Skodájuk érkezésére, amellyel vidáman autózták körül a Balatont, és úgy hajtottak el Bicskére, hogy a zempléni Huták is útba essenek.

– Ma is szeretnek velünk lenni – mondja Zsóka, nem titkolva egy kis elérzékenyülést. Mi ketten, ők a párjukkal, itthon és valahová kirándulva…

– Mint legutóbb Szoboszlón a Rácz fürdőben – veszi át a szót harsány nevetéssel a férj. Töröm is a fejem, miként kerül az Alföldre a neves fővárosi intézmény. Erre a hangos mosolyra már bejön a fia is. Egymás szavába vágva, boldog egyetértésben magyaráz Rácz igazgató úr családja.

– Pénteken is ott voltunk, a turnusváltás napján, teljes létszámban. Aznap délutánig rajtunk kívül senki sem ült a vízben, csak mi, a Ráczok… Ezért neveztük el Rácz fürdőnek.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése