Dr. Nyéki Gyuláné

Nyugalmazott vezető óvónő 

Tyukod

szszb 30 és Dr. Nyéki Gyuláné 400.JPGHa szeretet nincs bennem, mit sem érek – idézi Pál apostol levelét, amikor szakmai hitvallása felől érdeklődöm. A Korinthoszbeliekhez írott levél tartalma életünk bármely területén örök iránymutatás. A folytatásból kiderül, a gyermekek között nélkülözhetetlen. – A szeretet az, amely nélkül nem fedezhetem fel bennük az értéket, a másságukat. A szeretet ébreszti fel bennük a szeretet, amely kapocs számukra köztünk és a világ között.

A szavakat hitelesíti az a kedves mosoly, ami Margitka arcán egy pillanatra sem múlik el. Tágas, múló divatokat nem követő eleganciával berendezett ház az otthona. Virágok a vázákban, virágok a festményeken, virágok az asztalterítőn.

– Én hímeztem – simítja végig ápolt kezével. A halványrózsaszín körömlakkon megcsillan a beszökő tavaszi napsugár.

Dr. Nyéki Gyuláné Tóth Margit néven 1948-ban látta meg a napvilágot, itt Tyukodon. Férje, aki agrármérnökként a helyi téesz megbecsült szakembere, elnökhelyettese volt, már nincs az élők sorában 2002-ben meghalt. 1970-ben házasodtak össze, és két lányuk született, Emese 1971-ben, ő ügyvéd Debrecenben. Orsolya 1973-as, többdiplomás pedagógus, ugyancsak Debrecenben él, a Dózsa iskola igazgatóhelyettese. Mindkettőjüknek egy gyermeke van.

Margitka kávét kavar, az ebédlőben íriszek alatt mesél ifjú éveiről.

– Csengerben érettségiztem, és a szarvasi óvónőképzőbe jelentkeztem. Hatan pályáztunk, egyedül engem vettek fel. Csodálatos két év volt, máig jó szívvel emlékezem tanáraimra.

A frissdiplomás óvónőt az akkori rendben Porcsalmára irányították – volna. Ám a tyukodi iskolaigazgató, Szamosszegi Gyula hazahívta szülőfalujába. Hosszú, több mint négy évtizedes pálya vette kezdetét 1969. augusztus elsején. 2010. június elsején ment nyugdíjba a település vezető óvónője.

– Ha újra kezdeném, mindent ugyanígy csinálnék – tekint vissza a nem mindennapi karrierre. Felidézi az egyes stációkat, és érzékelni lehet, hogy mind a pálya, mind az élet megfelelő idejében lépett egyet előre, feljebb.

– Nem mulasztottam el egyetlen lehetőséget sem, hogy tovább képezzem magam. Rendszeres hallgatója voltam a nyári egyetemeknek. A módszertani újdonságokat figyelemmel kísértem a munkatársaimmal. Részt vettünk a kidolgozásukban, elsők között voltunk, akik bevezettük őket. Vezérelvünk a környezet cselekvő megismerése, a népi, történelmi hagyományok ápolása. Úgy érzem, a mi falunkban mindegyik különös hangsúllyal bír. Nem lehettünk volna sikeresek, ha nem dolgozunk együtt a szülőkkel. A mi munkadélutánjaink valóban tartalmasak és konstruktívak voltak.

Érdekes hozadéka a hosszú és eredményes évtizedeknek, hogy ezek a bizonyos munkatársak utóbb már az egykori kisóvodásokból verbuválódtak. Az a hat kolléga, aki elbúcsúztatta, kivétel nélkül, mindegyik. És hát a faluban az egykori óvodás gyermekek óvodás gyermekei is ugyanannak a személynek a szeretetében részesültek.

Saját gyermekeivel nem töltötte otthon teljesen azokat az éveket, amelyek akkoriban jártak egy anyának. ’75-ben már visszament dolgozni, és ’77-ben megkapta vezető-helyettesi kinevezését. 12 évig területi munkaközösség-vezető megbízása volt. A tyukodi óvoda vezetőjévé 1997. január elsején nevezték ki és ezt a tisztséget töltötte be nyugalomba vonulásáig.

– Tanulós család voltunk – mondja azokról az évekről, és a későbbiekről. Az ő szakmai fejlődéséhez szükséges ismeretek megszerzése, szinten tartása folyamatos pluszmunkát igényelt. A gyerekek diplomáiról már szó esett. A férje doktori cselekménnyel koronázta meg tanulmányait. Érdekesség, de jellemző, hogy az édesapja 47 évesen szerzett állattenyésztő szakmunkás bizonyítványt.

Dr. Nyéki Gyuláné szülőhelye közéletében aktívan részt vett. Ennek a munkának az egyik színtere a Tyukod Községért Közalapítvány. Társadalmi és nemzeti ünnepek nem teltek el az óvodások szereplése, és ezáltal a szülők öröme nélkül.

–’80-ban Miniszteri Dicséretet kaptam, ’89-ben pedig Kiváló Munkáért kitüntetést,  nyugdíjba vonuláskor Szolgálati Emlékéremmel köszönték meg munkámat – sorolja az elismeréseket. – Őszintén örültem, és úgy érzem rászolgáltam. A legfontosabb azonban az a figyelem, és érdeklődés, ami a gyerekek szeméből sugárzott felém. Ma is érzem, látom a tekintetüket, amikor interneten valahonnan a távolból adnak jelet magukról, vagy éppen az utcán köszönnek rám.

Beszélgetésünk a családi fényképalbum lapozgatásával közeledik a vége felé. Ismertem dr. Nyéki Gyulát, arcát a nagyobbik lány vonásai idézik meg. Margitka egy pillanatra elhallgat, csendesen teszi hozzá: igen…

Vetünk egy pillantást a hátsó kertre.

– Rám szakadt a gazdálkodás, amikor a férjem meghalt – mondja, amint megdicsérem a szép veteményeket. – Ha egy hét múlva jön, ezek már mind szirmot bontanak – simogatja meg tekintetével a hosszú rózsasort. Az estébe hajló napsugár megcsillan fiatalos frizuráján. A jóságos tekintet szinte egyenként szólítja a rózsabimbókat. A fülembe csengenek a szelíd szavak: Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek…

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése