Vargáné Kiss Katalin

Polgármester

Laskod

szszb_31_tk_vargane_kiss_katalin400.jpgA kis lélekszámú, halmozottan hátrányos helyzetű település választópolgárainak többsége – a már korábban megkezdett településfejlesztő munkájának folytatásaként – 2014. október 12. napjától kezdődően újfent Vargáné Kiss Katalint választotta meg polgármesternek. Minden bizonnyal azért, amit a faluért 1990 és 2002 között tett. A szavazópolgároknak – ritka kivételként az országban – volt alternatív választási lehetősége lakóhelyük jövőjének formálásában. A település gazdájaként, a szakértő szemével és a hozzáértő ember fejével értékelte a rábízott közösség helyzetét. Megkereste és fontossági – sürgősségi szempontok szerint rangsorolta az előtte álló, megoldásra váró feladatokat.

Korábbi munkahelyén, a tizenkilenc települési önkormányzatot magába foglaló Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetői feladatainak ellátása során olyan elméleti és gyakorlati tapasztalatokon alapuló, magabiztos tudás birtokosa lett, amilyennel nem sokan dicsekedhetnek sem a megyében, sem az országban.

Laskodon is tetten érhetők azok a gondok és problémák, amik miatt egy adott települést a három H-ás kategóriába sorolnak be. Gondot jelent az alacsony, éves születések száma. 2014-ben ez a szám tíznél kevesebb újszülött érkezését jelentette, pontosabban az összlakosság 1% – át!

A fiatalok elvándorlása az óévben is folytatódott. Ezt a tendenciát új munkahelyek teremtésével, letelepedést segítő intézkedésekkel lehet csak megállítani. Tenni, tenni, és újra, meg újra: tenni kell!

Az előzőekből könnyűszerrel kikövetkeztethető az, miszerint a falu lassan – lassan elöregszik. Jelen állapot szerint, ma, Laskodon közel kétszázan élnek olyan emberek, akik már betöltötték a hatvanadik életévüket! Ez a számadat a település lakosainak húsz százalékát jelenti.

Hosszú idő óta létező gondjuk az új munkahelyeket teremtő vállalkozások, beruházások elmaradása. Valahogy mindig elkerüli őket a jószerencse.

Mégis mi az, amiből gazdálkodhatnak? A termőföld nem jó minőségű, ennek ellenére még is sikerül a közmunkaprogram keretében kiváló minőségű vetőmagot (paprikamag és bab) termeszteni a Kecskeméti Kutatóintézet számára. A tavalyi termésük 98 százalékos minőségűnek bizonyult a mérések során. Az uborkatermesztést saját felhasználási célból végzik. Az Önkormányzat jelenleg nyolcvan közmunkást foglalkoztat.

A rendszerváltás óta a településen, vállalkozásban működő „tésztagyár” termékei több megyében keresettek.

A polgármester-asszony, hivatalba lépését követően, decemberben megtartotta az első közmeghallgatást, amin a falu lakosságának mintegy ötöde vett részt. A korrekt és őszinte tájékoztatónak, a kérdésekre adott érthető válaszoknak, valamint a segítő szándékú hozzászólásoknak köszönhetően a rendezvény mindenki közmegelégedésére szolgált. A közös Adventi koszorú gyertyáinak ünnepélyes meggyújtása, a korábban még nem látott Betlehem megépítése, a Karácsony előtti szombaton tartott orgonás- énekes karácsonyi forgatag gondolata sikeresnek bizonyult. Ezek a kis lépések is közelebb hozták egymáshoz a falu lakosságát.

A legfontosabb feladatokat sorolja Katika: Egészségház építése (háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat egy helyen történő működtetése), az óvoda és a konyha felújítása, szennyvízelvezető-rendszer építése a szomszédos három településsel közösen. Ennek tervezett költsége kb. egymilliárd forint, mai árakon számítva. Működtetni kell az egykori Művelődési házban helyet kapott Integrált Közösségi Szolgáltató Teret. Az időseknek aktív vezetővel bíró klubot alakítani a nappalok értelmes eltöltéséhez. Újra kell éleszteni az évek alatt elsorvadt, majd megszűnt futballcsapatot, ezzel lekötni a fiatalok fölös energiáit. Fontosnak tartja a Petőfi utca szilárd burkolattal való ellátását, ami alapul szolgálhatna a mintegy 5 kilométerre fekvő Nyírkérccsel való közvetlen közúti összeköttetés megteremtéséhez.

Katika büszkén mutatja a fővárosban élő Gergő fia kétéves ikerlányainak – Milának és Szofinak – a fényképeit. Ritkábban láthatja őket, mint szeretné, de a polgármesteri megbízatás teljes embert kíván. Szerencsére, a mai információs világ lehetőséget nyújt a számítógépen az egyidejű, a hívott felet is láthatóvá tevő, Skype segítségével megteremtett kapcsolattartásra.

„34 éve élek Laskodon. Soha nem kívántam elmenni innen sehová. Jó érzés, hogy ez egy dolgos, összetartó emberek lakta település” – zárja le beszélgetésünket a polgármester – asszony.

Természetesen számtalan ötletet dédelget, amelyek megvalósításával szebbé, jobbá, kényelmesebbé, úgyszólván városi szintűvé tehetik a megélhetést Laskodon. Hogy ezekből a tervekből mikorra lesz valóság, nem őrajta múlik, hanem az ország teherbíró képességén, illetve azon, hogy a döntéshozók mennyire figyelnek rájuk.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése