Orosz Miklósné

Polgármester

Kiskinizs

szszb_32_ki_orosz_miklosne.JPGKiskinizs a Hernád völgyében található 362 fős kistelepülés, nevét az oklevelek 1245-ben említették először Kenys néven, birtokosai a Kinizsi család tagjai voltak. Az 1300-as években a község Gyulatelke, majd Szentjánoskinizs elnevezésekkel szerepelt. A törökök 1567-ben eltiporták a falut, ami az 1730-as évben települt be újra, református magyarokkal. Műemlék református templomunkat – ami 2017-ben lesz 200 éves – 1817-ben építették, melynek északi részéhez 1861-ben 23 méter magas tornyot emeltek. A háborús sérülésekből 1949-ben újították föl. Az elmúlt években a parókiát, a templom homlokzatát és tornyát felújította a gyülekezet, de a templombelső a mai napig a saját valóságában található.

Az 1970-es években, komoly fogyásnak indult a lakosság száma, ami mára megállt, a település lélekszáma 360-370 fő között mozog.

Férjemmel tősgyökeres kiskinizsiek vagyunk és az „ősök”,  a családhoz való kötödés nagyban befolyásolta, hogy itt maradtunk falun. Nagycsaládból származom, két lánytestvérem és egy fiútestvérem van. Édesapám MÁV dolgozó volt, majd a helyi termelőszövetkezetben talált munkát. Édesanyám gyors- és gépíró iskolát végzett, a Szikszói Járás Hivatalnál dolgozott, amit születésünk után nem folytathatott. Bár szüleimnek nem volt sok idejük velünk foglalkozni, mégis jó tanulók voltunk. Én már gyermekkoromban eldöntöttem, hogy tanár leszek. Az összevont alsó tagozatos és a Halmaji iskolában eltöltött felső tagozatos évek kellő alapot biztosítottak a továbbtanuláshoz. A miskolci Kossuth Lajos Gimnáziumba kerültem, osztályunk nagy része egyetemet, főiskolát végzett. 1976-ban érettségiztem, majd a Nyíregyházi Bessenyei György Tanítóképző főiskola biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakpárosításán tanulhattam tovább. A szűkös családi jövedelem miatt levelezőn végeztem a főiskolát. Ekkor kerültem a Gönci Általános Iskolába, ahol biológiát és technikát tanítottam. Ez a két év meghatározó volt pályám során, rengeteget tanultam a kollégáktól, csodálatos „mestereim” voltak. 1978-ban a Halmaji Általános Iskolába hívtak napközis nevelőnek, ahol ekkor indították először a csoportot és 44 fős összevont felső tagozatos csoporttal kezdtem a munkát.

Főállásom mindig a pedagógusi munka volt. Munkaközösség- és diákönkormányzat vezetőként vittem a gyerekeket kirándulni, táborozni, versenyekre. A rendszerváltás felrázta a kistelepüléseket és úgy gondoltuk, ha itt maradunk vidéken, tegyünk is érte valamit. Az első választáson polgármesterként indultam és, hogy nem választottak meg, a fiatalságomnak tudhatom be. A következő választáson már a legtöbb szavazattal kerültem a testületbe.

Alpolgármesterként a kulturális dolgok ellátása volt a feladatom. A 2001-es időközi választáson öt induló közül nagy többséggel nyertem el a polgármesteri tisztséget és azóta vezetem e kis falut.

Büszke vagyok rá, hogy elindítottam a falugondnoki szolgáltatást és saját pénzből felújítottuk a falu közvilágítását és kiépítettük a teljes infrastruktúrát.

A volt iskola épületét turisztikai szálláshelyé alakítottuk át, tájházat rendeztünk be. A Temető úton a parkolót felújítottuk és székely kaput állítottunk a temető bejárathoz. Megemeltük a körgátat a falu északi részén és felújítottuk, bővítettük a Községházát. Az árvíz sújtotta települések pályázatában a település alsóbbrendű útjait tettük rendbe. Nagy gondot fordítok a falu zöldterületeinek gondozására, virágosítására. A civil szervezetek kiemelkedően működnek a településen. Polgármesterségem alatt kiemelkedő teljesítményt ér el a Kiskinizsi Labdarúgó Sport Egyesület, melyet férjem vezényelt. A Kiskinizsi Nyugdíjas Klub Egyesület színvonalas programokkal vesz részt a falu életében. Támogatjuk az óvodás- és iskolás gyerekeket ingyenes tankönyv, füzetcsomag megvásárolásával s a támogatásból nem maradnak ki a felsőfokú intézményekben járó gyerekek sem. Fontosnak tartom a településen élő emberek foglalkoztatását, szakmai képzését. Jó kapcsolatot ápolunk a történelmi egyházakkal. Jelentősnek tartom testvér települési kapcsolatok ápolását az erdélyi Márkod és a felvidéki Migléc településekkel.

Családomról: férjem pénztárgép műszerészként dolgozik, Roland fiam a Miskolci T-Mobile üzletvezetője, másfél éves Levente unokánk a büszkeségünk. Renáta lányom történelem filozófia szakon végzett a Miskolci Egyetemen, tanárként dolgozik.

Munkám során mindig a település, a köz érdekét tartottam szem előtt. Fontosak számomra a polgári értékek, a hitelesség, az igazmondás. Soha nem az ígérgetés volt a fegyverem. Záró gondolatként elmondhatom, hogy ezt a munkát a családom segítése, megértése nélkül és Kiskinizs mindenkori képviselő testülete nélkül nem tudtam volna csinálni. Büszkeséggel tölt el, hogy polgármesterségem alatt egy élhető, szép, rendezett települést láthat az idelátogató.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése