Gubala Róbert atya

Római katolikus esperes, címzetes apát

Sátoraljaújhely

szszb 30 tk Gubala Róbert 400.jpgAz őszi napsütés aranyló sugarai rávetülnek a római katolikus plébániára. Nem hétköznapi ember itt Isten szolgája, Gubala Róbert esperes, címzetes apát immár 3 éve a fenntartója az 1911-ben alapított, V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnáziumnak, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola. Patinás plébánián osztja meg velünk gondolatait, töprengéseit, és veszi száma a jövő kihívásait az atya. Mert nemcsak a diákoknak, a szülőknek – legalábbis a ma élőknek – újdonság a fenntartó-váltás, hanem a hitoktatás megújításáról, a cselekvő hit kialakításáról is eszmét cseréltünk Gubala Róbert atyával. Őt a középiskola igazgatója, Sebes Péter is a legkiválóbbak közt említette. Az Egri Érsekség a fenntartója az egyházi intézménynek.

Az atya Kékeden született, 1957. január 7-én, néhai Gubala József és lánynevén Balogh Ilona (88) fiaként. Ilona húgával a családi fészek melegét élvezve döntött: Isten szolgálatába áll. Esztergomban, a Ferences Gimnáziumban érettségizett 1975-ben, majd az Egri Hittudományi Főiskola után 1982-ben szentelték pappá. Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon volt kezdő káplán, majd Göncruszkán, Füzesabonyban plébános, később Újhelyre visszakerülve lett esperes és címzetes apát. Zemplén „fővárosában”, Újhelyen és a környéken 8 ezer lelket számláló római katolikus egyházközség működik, a görög katolikusok 2-3 ezren vannak, a református gyülekezetben 3-5 ezer ember keresi a lelki, spirituális támaszt. Fellapozzuk az atya „személyes naplóját”, kutatjuk elkötelezettségének indokait. Talán a családi közösség motiválhatta, hogy Isten kiválasztotta a rendszeresen ministráló gyereket. Még általános iskolai tanárai is megütköztek, – hiszen ateista szellemiség uralkodott -, hogy a jó eszű diák milyen korán elkötelezte magát a hit szolgálata és hirdetése mellett. Hivatástudatától a katonai szolgálat sem tudta eltéríteni.

Fordulatot jelentett, hogy 2011-ben az önkormányzat tulajdonában lévő, éppen centenáriumát ünneplő „Kerit” az Egri Főegyházmegye vehette át működtetésre. A tantestület tagjai is örültek. A szülők pedig azért vették jó néven az egyházi irányítást, mert a hittant tanuló gyerekek magabiztosabban, erkölcsi értékekkel felvértezve jobban megfelelnek az élet kihívásainak. Természetes az idejáró diákok semmiben nem különböznek a mai kamaszoktól, interneteznek, szeretnek hétvégén bulizni, általában – életkoruknak megfelelően – még kevésbé fogékonyak a lelki értékek iránt. Viszont a mai kor támasztotta feltételekhez igazodó, folyamatosan megújuló hitoktatás – maga Gubala atya is tanít hittant – hatása már mérhető: visszaszorul a diákok agresszivitása, magatartásuk, viselkedésük, társaik és a másság elfogadása békésebbé teszi őket. Gubala atya azt is szeretné elérni, hogy ne csak a hittan órákon és a templom falai közt érezzék Isten jelenlétét, hanem cselekvő hitet gyakoroljanak a hétköznapokban. Tanuljanak meg ünnepelni, érezzék meg, hogy egy közösségnek a tagjai és a személyes felelősségvállalásuk ne csak önmagukra, családjukra, hanem társaikra és eljövendő életük alapértékeinek meghatározására is vonatkozik.

Tíz pontban foglalta össze az iskolát bemutató prospektus, miért érdemes idejelentkezni. Közgazdasági ágazaton német és angol nyelvet is választhatnak, válhatnak itt belőlük pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátorok, érettségi után lehetnek banki, biztosítási, befektetési termékértékesítők, informatikusok, számítógépes rendszer-karbantartók, informatikai rendszergazdák vagy szoftverfejlesztők. Az ügyviteli ágazat adminisztrációs ügyintéző munkakör betöltésére jogosít, választhatnak még irodai asszisztens és ügyviteli titkár szakmákat is. A gimnáziumi osztályokban emelt szinten tanulhatnak angolt és németet, és ugyancsak emelt óraszámban matematikát, informatikát és történelmet. Fontosnak tartják megjegyezni, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül, a pedagógiai programban részletezett nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit várják az iskolába.

Az 55 pedagógusból álló tantestület tagjai magasan képzett, elhivatott tanárok. Tíz ezer kötetes könyvtár, taniroda, tornaterem, hat számítógépteremben 150 multimédiás komputer alapozza meg az oktatást. Az intézmény – fennállása óta – segíti a zempléni régió középfokú gazdasági szakembereinek képzését és továbbképzését. Az eltelt száz év is bizonyította, hogy az iskola tevékenysége a megye, a térség és a város képzési szükségleteire épül, azt jó színvonalon képes kielégíteni. Kiemelkedő a sportélet, a közösségi programok szervezésre. A „Keriben” az életre készülnek, hogy bárhová sodorja a sors az érettségizetteket, öregdiákként is megőrizzék lelkük rejtett zugaiban az alma materben szerzett tudást és erkölcsi tartást.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése