Szofilkánics Judit

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Nyíregyháza

szszb 30 zsl Szofilkánics Judit 400.jpgIntelligenciája, önzetlensége lenyűgöz, nyugalmat árasztó közvetlensége ebből fakad. Elegáns, csupa szellemi-tárgyi értékekkel bíró otthonában – kedvelt írója, Márai szavaival élve – a hely szelleme mindent elárul. S e szellemiség kisugároz és összeköt embereket, népeket, országokat. A történelem viharait magyarként átélt, sok nemzetiség lakta Kárpátalja alakították személyiségét, szemléletét. Egy olyan világlátást, mely az együtt élő emberek kölcsönös tiszteletén, értékrendjén alapul. A családi gyökerek, a neveltetés ehhez biztos alapot adtak.

Huszton született. Édesanyját sajnos korán elvesztette, nagymamája nevelte, nagy szeretettel beszél róla. A helyi középiskolában érettségizett, az Ungvári Egyetem angol filológia szakán szerzett diplomát, s e város 5. sz. iskolájában tanított. A tanítás módszertan különösen érdekelte, tanterveket dolgozott ki, s az angol tanárok egyesületének elnöke volt. Szeretetteljes légkör vette körül. A külső körülmények és a gyerekeik jövőjét is átgondolva mégis az átköltözés mellett döntött a család 1993-ban.

Baktalórántházára, a Vay Ádám Gimnáziumba hívták angolt tanítani. Az ukrán határhoz közeli kisvárosban – az országban elsőként – ekkor vezették be az ukrán nyelvoktatást, melynek mentora – az angol tanítás mellett – Judit tanárnő lett. A kezdet nem volt könnyű – idézi fel, de számíthatott az ungvári kollégák, a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék és a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (MUKE) segítségére is. Ám itt nem volt előzménye az ukrán nyelvoktatásnak, nem volt tankönyv, tanterv. Judit tanárnő nagyszabású, hiánypótló munkát végzett; elkészítette a tantervet, a Tanuljunk ukránul c. nyelvkönyv 1. és 2. kötetét, melyet ma is használnak az oktatásban. Az 1. kötet a Nyíregyházi Főiskola említett tanszékének kiadásában, dr. Udvari István tanszékvezető egyetemi tanár szerkesztésében és előszavával jelent meg 2004-ben, a 2. köt. 2009-ben. A gimnáziumi oktatás sikerességét a főiskolán ukrán szakon továbbtanuló diákok jelentős száma tanúsítja. A tanárnő az ukrán nyelv és irodalom tanításának módszertana c. tárgyat is oktatta a tanszéken, s a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán is tanított. Gyakran tartott előadást Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán, az ukrán nyelvet oktató tanárok továbbképzésein. – Ma is tanít, a már 7 éve működő un. „vasárnapi iskolában”, melynek a Hittudományi Főiskola ad helyet.

Ez utóbbi, a 2002-ben létrejött Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat egyik fontos tevékenysége. A vegyes családokból vagy érdeklődésből ukránul tanulók tanításának eredményességét jelzi, hogy eddig minden gyerek – magántanulóként – emelt szintű érettségi vizsgát tett.

A nemzetiségi szervezetet Judit négy éve vezeti. Intenciója, az ukrán nyelv, kultúra, irodalom hagyományainak ápolása mellett, a két szomszédos nép egymást tisztelő viszonyának elmélyítése. E régióban különösen fontos, mivel Magyarországon itt él a legtöbb Ukrajnából áttelepült személy. Hite, eltökéltsége óriási erővel bír. A mintegy 50 fős szervezet gazdag, színvonalas programmal működik, sokak számára kevésbé ismert történéseket is felidéznek; pl. a Biriben született Orosz Péter (1917-1953), a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye titokban felszentelt püspök, vértanúra való emlékezés, vagy Bécset a törököktől megvédő Jurij Kulcsicki ukrán kozák bécsi emléktáblájának, a róla elnevezett parknak, utcának a meglátogatása. Gyakran utaznak Kárpátaljára és a MUKE rendezvényeire, az országos ukrán nyelvű vers- és prózamondó versenyeken Judit tanítványai első helyezéseket érnek el. A Hromada, országos ukrán nyelvű folyóirat rendszeresen tudósít a szervezet eseményeiről, melyeken gyakori vendégek a Nyíregyházi Ukrán Konzulátus munkatársai. Magyarország nagy figyelemmel van a kisebbségek iránt – mondja elismerően, rajtunk kívül csak Finnországban rendelkezik erről jogszabály. Nyíregyházán Nemzetiségek Háza működik, bekapcsolódnak a város, megye életébe.

Számos ukrán és magyar kitüntetés, elismerés birtokosa Judit tanárnő, elnök asszony. 2008-ban portréfilm készült életéről, munkásságáról, az MTV 1 is közvetítette, s a film Harkovban első díjat nyert.

Sokrétű tevékenysége mellett az olvasás, zenehallgatás, az internetezés tölti ki szabadidejét. Szereti a folklórt, kedvenc sportága a vívás, ebben junior válogatott volt.

Szerető család veszi körül. Erdőmérnök férje sajnos már nincs közöttük. Orvos fia és fogorvos menye Nyíregyházán élnek, unokái – Anna és Sándor – a Debreceni Egyetemen tanulnak.

Én egy boldog ember vagyok – mondja összegezésként -, hiszen mindig jó emberek vettek körül, ez segített túl a nehézségeken.  Judit e lelki gazdagságot tovább sugározza, segít, nevel, alakít – egymás tiszteletére. Ez az ő példaértékű ars poétikája.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése