Szenti Tibor

A Gedeon Társaság régióvezetője, boltvezető

Nyíregyháza

szszb_33_tk_szenti_tibor.jpgA házasságok az égben köttetnek – tartja a mondás és csodálatos példát találunk rá Szenti Tibor és Szentiné Bosnyák Zsuzsanna frigyében. A két gyermekkel megáldott család hétköznapjainak örömeit, gondjait, feladatait a Teremtő irányítja, erről már sokszor megbizonyosodott a boltvezetőként dolgozó, különleges, kacskaringós életpályát befutott és a református egyházban is otthonra lelt édesapa. Nyílt tekintetű, a szemébe néz a beszélgető partnernek, azon emberek nyugalmával, akiknek tiszta lappal folytatható a 22 éves korában történt megtérés után a sorsa. Feleségét az egekig magasztalja – őt idézem: ma is szerelemmel szereti -, Tibor (17) és az éppen az iskola után betoppanó Lídia (14) bearanyozza és meghatározza cselekedeteit. Felelősségvállalása példaértékű, a Bosnyák családban látott és megtapasztalt alapértékek jelentősen alakították, formálták szemléletét.

Édesanyja, Gergely Mária (67) egyedül nevelte fel két fiát, Istvánt és Tibort. Igyekezett mindent megadni nekik. Tibor 1974. augusztus 13-án Budapesten született. Általános karbantartó és gépszerelő szakmát tanult, végül mégis pincérként végzett a Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. A nyíregyházi Sasvár Vendéglőben gyakorolta tanult szakmáját. Ez már a megállapodás, a beérkezés első állomása, mert az előző években díszletes volt a Mandala Dalszínháznál, ügynökösködött, dolgozott könyvelő cégnél. A versenyszerű kosárlabdázást egy sérülés örökre félbeszakította. Egy rokonánál helyezkedett el, mint kereskedő és akkor pillantotta meg másodszor a feleségét. Tinédzserként már összefutottak, de csak később derült ki mindkettejük számára, hogy őket egy párnak teremtette az Úristen. 1998. július 4-én álltak az Isten színe elé és mondták ki a holtomiglan-holtodiglan szeretlek fogadalmat. „Jobban van a dolga a kettőnek, mint az egynek, természetesen akkor, ha ott van köztük Jézus” – hallották és megszívlelték az igét. Mint Szenti Tibor felvillantja korábbi életének egyes pillanatait, és azt, hogy a kapcsolatuk, az esküvő, a feleség családja, majd a saját otthon megteremtése mennyit változtatott a világlátásán, elgondolkodtató. S mindebben a református egyházban végzett szolgálata – amelyet a Bosnyák családban tapasztalt meg – gyökeresen megváltoztatta a világról, benne az emberekről alkotott nézetét.

Nem véletlenül mondják, hogy a házasságkötésnél egy új családot is kapunk. Szenti Tibort szeretettel befogadták és ő is nagyra tartotta az anyósa, apósa több évtizedes, megterhelő munkáját. Ennek ellenére zokszó nélkül tették a rájuk háruló feladatokat. Apósa presbiterként vezető szerepet töltött be, például ő búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Sipos Kund Kötöny esperes urat. A fiatal házaspár, Tibor és Zsuzsanna természetesnek vették, hogy ugyanolyan lelkesedéssel folytatják a szülőktől látott szolgálatot. A felesége most a Kálvineumot vezeti.

Egyszer Bosnyák Istvánt meghívták egy rendezvényre, de a bölcs após a vejét küldte el maga helyett. Ott megismerkedett a Gedeon Társaság jónéhány tagjával. Az 1898-ban az Amerikai Egyesült Államokban megalakult és ma közel 200 országban működő szervezet főként Bibliaosztással foglalkozik. A keresztények szent könyvét eljuttatják a kórházakba, szeretetotthonokba, hotelekbe, börtönökbe, fegyveres testületekhez. A magánszemélyek adományaiból és a tagdíjakból fenntartott egyesület épp tisztújításra készült és a koreai, a vietnámi háború veteránja, Tom Májer javasolta Szenti Tibort. Megválasztották nyíregyházi táborvezetőnek.  Ma már a Budapestről keletre elterülő országrész 17 városának (táborhelyének) mentora. A gyülekezetben 3. ciklus óta presbiter. Meggyőződése, hogy azzal foglalkozik, amit a Teremtő számára meghatározott. Áldásaiból, bizonyságtételeiből Szenti Tibor tudja, ez a tennivalója.

A nyíregyházi Rákóczi és a Víz utca sarkán a bőrdíszmű boltot ki ne ismerné? A Bosnyák szülők tulajdonában lévő üzletet vezeti. A minőségi áruk közt bárki megtalálja az ízlésének és a pénztárcájának megfelelőt. Tibor bejárta a feleségével a világot Balitól Hawaiig, és a török, olasz, spanyol piacok varázsa, a helyi termékek megbecsültsége igazi kereskedői élményt jelentett. Ő még azt tartja természetesnek, ha beszélgetnek a vevővel, alkudozhatnak, kölcsönös élményt jelent a vásárlás.

„Nagyon büszke és hálás vagyok azért, hogy a Jóisten megóvott a rám leselkedő veszélyektől és terelgetett a valódi feladataim irányába. Soha nem tudom eléggé megszolgálni ezt a jótéteményt. Ha a családunkban e szellemiség jegyében élünk és neveljük gyermekeinket, minden a mi javunkat segíti elő. Megtenni minden tőlem telhetőt a munkában, az egyházban, a gyerekeink életének igazgatásában, akkor az égben köttetett házasságunk Zsuzsikával beteljesíti földi és égi küldetésünket.”

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése