Szala Pál

Polgármester

Kelemér

baz_05_94_szala_pal_1.jpgA Sajó-völgy kis lélekszámú községe a református papköltő, Tompa Mihály révén vált ismertté. Az 1848-as szabadságharc bukása után 1849 áprilisától 1851. augusztus 31-ig szolgált a falu parókiáján és – a helységnév megfordításával – Rém Elek néven írta azokat a verseket, amiért az osztrák császár emberei üldözték. A középkorban épült templom és parókia ma is áll, lokálpatrióták és helytörténészek pedig létrehozták a Tompa Mihály Emlékmúzeumot.

Kelemér első szabadon választott polgármestere Szala Pál, akinek 2002-ben már a negyedik voksolásnál szavaztak bizalmat a választópolgárok.– Tősgyökeres keleméri vagyok, itt születtem 1940. január 12-én. Gyermekkoromat is a faluban töltöttem és helyben végeztem el az általános iskola nyolc osztályát. Ezután elvégeztem a Budapesti Építőipari Technikumot, majd 1960-ban megnősültem, feleségem Oláh Erzsébet háztartásbeli. Két gyermekünk született, Emőke és Ildikó, akik három unokával ajándékoztak meg bennünket. A katonai szolgálat után, 1964-ben kaptam kőműves mester címet és kőműves kisiparosként, tervezőként dolgoztam. Sok házat terveztem és építettem a községben és a környéken.

Az 1990-es helyhatósági választáson aztán némi rábeszélésre elindultam a polgármesteri címért, és a többség nekem szavazott bizalmat. A voksok 95 százalékát kaptam meg, négy év múlva pedig a 100 százalékot, ami talán egyedülálló az országban. Eleinte a vállalkozás mellett végeztem a közigazgatási munkát, 1995-ig tiszteletdíjasként. Aztán ahogy nőttek a feladatok, rájöttem, hogy tisztességesen csak egy tevékenységet lehet ellátni, azóta főállású polgármesterként végzem a munkát – mondja Kelemér polgármestere.

Aki járt az 1990 előtti Kelemérben, láthatta az infrastrukturális elmaradottságot. A mai község viszont már majdnem összkomfortos, sikerült elvégezni a lakosság számára legfontosabb beruházásokat. Az önkormányzati utak javítása, a pormentes utak kiépítése volt az elsőszámú feladat, amit a közvilágítás korszerűsítése és bővítése követett. Ezután kiépült a kábeltévé-hálózat, majd a telefon- és ivóvízhálózat is. A nagyberuházások 1998–2000-ben folytatódtak, átadták – 100%-ban – a gázhálózatot. Rendbe hozták és bővítették a csapadékvíz-elvezető árokrendszert, megtoldották a járdák hosszát, majd új futballpályát építettek. A két világháború szedett áldozatokat Kelemérből is, a falu a hősöknek emlékművet állított. Közben a közintézmények állaga romlott, fel kellett újítani a községi könyvtárat, a művelődési házat, az orvosi rendelőt és az autóbuszvárót. Renoválták a ravatalozót is, amelybe hűtőkamrát vásároltak. Korszerűsítették az önkormányzati épületek fűtését, így a községházán, a művelődési házban, valamint az óvodában és iskolában gázfűtés biztosítja a meleget.

A környezet alakítására, szépítésére végrehajtottak egy parkosítási és fásítási programot. Épült esztétikus autóbusz-megálló, és vásároltak egy új, 16 személyes iskolabuszt. Kialakították a napközi otthont, szeptemberben pedig átadták a kibővített és felújított iskolát. Kelemérben évről évre nő a gyermeklétszám. Megtörtént a közvilágítás modernizálása, energiatakarékos izzók kerültek a villanyoszlopokra. Felújították a községházát is, tehát bőven volt feladat a 2004-es évben.

Márpedig egy szépen fejlődő faluban meg kell oldani a szennyvíz elvezetését is, amire többször pályáztak. A siker 2004-ben jött el, SAPARD-pályázaton nyertek 60 millió forintot, amelyből az önrész 20 millió forint. Az önrész 50%-át, 10 millió forintot a Belügyminisztérium biztosítja. A további 10 millió forint lakossági és önkormányzati befizetésből lesz meg. A beruházás 2005 augusztusára készül el. Hasonló a helyzet a művelődési ház tetőszerkezetével és az óvoda belső felújításával is.

Előbbire 11 millió, utóbbira 5,5 millió forintot biztosítottak. Ezen munkák 2005. december 31-ig lesznek kész. Közmunkaprogram keretében tudják folytatni a csapadékvíz-elvezető árkok építését, és az önkormányzat megpróbál anyagiakat elkülöníteni európai színvonalú játszóterek építésére. Régi terv egy tájház létrehozása, miközben a Tompa Mihály Emlékmúzeumot 2003-ban sikerült felújítani. A fővárosi Petőfi Múzeum szakembereinek segítségével kiállították a papköltő emlékiratait, amiben nagy segítséget nyújtott a Tompa Mihály Emlékbizottság, az önkormányzat és a református egyház. Utóbbiban vezető tisztséget tölt be a polgármester.

A beruházások azonban csak az anyagi részét jelentik a polgármesteri munkának – vallja Szala Pál. Az emberi hozzáállás talán ennél is fontosabb.

A jó szándék, a rászorulók és idős emberek támogatása minden körülmények között mindig szívügye kell, hogy legyen egy vezető beosztású embernek.

Hobbija egyébként szakmájához kötődik, a régi építészet megmentését feladatként éli meg. 2004-ben is visszacsöppent szakmájába és felújított egy 1900 előtti házat a szomszédjában.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 5. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése