Mikolai Vince

Borsodi főesperes, diósgyőri plébános

Miskolc

szszb 30 ki Mikolai Vince.jpg.JPGNegyven év pusztítását 40 év alatt lehet jóvátenni – mondta még egri érsekként dr. Seregély István, utalva az egyházüldözés évtizedeire. A munka 1990 tájékán elindult és apró jelek már tapasztalhatók a keresztény értékrend erősödésében. A folyamatban jelentős szerepet vállal a diósgyőri plébános, aki 1974–78 között káplánként már szolgált a diósgyőri plébánián. Érdekes egybeesés, hogy a diósgyőri búcsú napjára esik Vince atya születésnapja.

Sikeres életutat mondhat magáénak Mikolai Vince, hiszen a 42 éve pappá szentelt diósgyőri plébános 1993-ban kapott kanonoki kinevezést, egy év múlva már egervári prépost, 1997-től pápai prelátus. 2011-ig a miskolci kerület esperese, majd 2011-től borsodi főesperes.

Katolikus anya és református apa gyermekeként 1948. szeptember 12-én, Borsodnádasdon született, ahol a Jézus Szíve tiszteletére szentelt lemezgyári templomban rendszeresen járt hittanórákra és a szentmiséken ministrált is. Megérintették Polgár Albert atya tanításai, de mély benyomást gyakorolt rá a jezsuita Gyurka bácsi és Papp Géza atya is. Ötödik osztályos korában megnyerte a megyei matematikaversenyt, akkor matektanár szeretett volna lenni, nyolcadikban az egészségtan volt a kedvenc tantárgya, ezért az orvosi pálya felé kacsintgatott. Sok barátja volt az akkori nagyközségben, pedig apja csendőrmúltja miatt kijutott a családnak a hátrányos megkülönböztetésből. Édesanyja egykor Esztergomban tanult a polgári iskolában, így ő is a Duna partján, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Ferences szellemiségű közegben gyarapíthatta tudását, tetszett neki a szegények iránti nyitottság és áhítattal hallgatta a nagy tudású tanárok előadásait. Hajdú Pál mottója máig a fülében cseng: „Fiam, az élethez énekelni kell”, ami azt jelenti, hogy pozitívan kell viszonyulni a különböző helyzetekhez.

Az Egri Hittudományi Főiskolára 1968-ban vették fel, majd a Budapesti Hittudományi Akadémián végzett 1973-ban. 1972. április 3-án pappá szentelték Egerben, április 9-én pedig gyermekkorának helyszínén, Borsodnádasd lemezgyári templomában bemutatta újmiséjét.

Káplánként Jászárokszálláson egy évet töltött, majd a következő négy esztendő a diósgyőri plébániához kötötte. Eger Fájdalmas Anya plébániáján 1978–79-ben szolgálta egyházát,1979–85 között pedig az egri szeminárium prefektusa volt. Ebben az időszakban mehetett Rómába, ahol két éven keresztül a Szent Gergely Egyetemen filozófiát tanult. Ott érezte először, hogy a marxizmust a fejlett országokban már leírták. Ott fogadta meg, hogy ezután minden fórumon képviselni fogja a keresztény álláspontot. A felejthetetlen időszak örömét tetézte, hogy több alkalommal találkozott a pápával, 1983-ban pedig együtt misézhetett vele a magánkápolnájában. Erdő Péter és Veres András püspökké szentelésekor, 2000. január 6-án megismétlődött a találkozás.

Hazatérte után 1993-ig Ostoros plébánosaként hirdette az igét, majd kinevezték az egri szeminárium rektorává, az ezredfordulót követő három évben viszont már az Egyházmegyei Könyvtár vezetőjeként tevékenykedett. Jól érezte magát Egerben, ám megüresedett a diósgyőri plébánia és az érsek úr megkérdezte, nincs-e kedve újra Diósgyőrben szolgálni. Lelkében megelevenedtek az egykori szép emlékek, és vállalta az újabb feladatot, így lett 2003-tól diósgyőri plébános. A hívek nagy szeretettel fogadták, sokan ismerősként köszöntötték, és Diósgyőrben ugyanúgy „fújt a gyár”, mint Borsodnádasdon. Úgy érezte, otthon van.

Hét év rektori munkával a háta mögött, tapasztalatokkal telve vetette bele magát Vince atya az egyházközségi munkába, ám az eredmények még nem érték el az általa kitűzött célokat. A számok beszédesek, hiszen az ’50-es években 300 gyereket kereszteltek egy évben, most 60–70-et. Házasságkötés jó, ha 8–10 alkalommal történik. Idén mindössze 8 fiatal bérmálkozott, akikhez hat pedagógus is csatlakozott. Elsőáldozók 34-en voltak, ami már reményre ad okot. Örül annak, hogy vannak buzgó csoportok az egyházközségben, vasárnaponként pedig öt-hatszázan járnak templomba.

Papi jelmondata: „Az Úr lelke van rajtam, ő küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek”. Márpedig Diósgyőrben sok a szegény. Örül, hogy az Úristen megőrizte hivatásában és sok fiatalt taníthatott 25 éves tanári pályáján. Képességeit mindig a köz javára igyekezett fordítani, részt vesz a szeretetszolgálatok munkájában és a KÉSZ miskolci csoportjának lelki vezetője. Ötlete nyomán a plébániához közeli teret a felújítás után II. János Pál pápáról nevezték el. Tervei között szerepel a cserkész mozgalom újraszervezése, és a most felújított várkápolnát is majd igazgatnia kell. Papi munkásságát Diósgyőrben szeretné befejezni.

Mikolai Vince diósgyőri plébánost Miskolc Város Önkormányzata 2014-ben Pro Urbe-díjban részesítette.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése