Helmeczi Éva

Településmenedzser

Vaja

szszb_31_tk_helmeczi_eva_400.jpgAlkotó szellemű emberek millióinak titkos vágya az, hogy életében olyan munkája legyen, amit örömmel végez, teszi mindazt olyan légkörben, ami elősegíti és megkönnyíti kitűzött céljainak megvalósítását, és felettese/vezetője hagyja dolgozni. Helmeczi Évának, Vaja város településmenedzserének mindhárom vágya teljesült. Arcán és őszinte mosolyú szemének minden pillantásában látható az a lelkesedés, ami csak az életükkel, a munkájukkal elégedett emberek semmi mással össze nem téveszthető jellemzője. Temperamentumát a körülötte élők és dolgozók akaratlanul is átveszik. Lendületes munkavégzéséről minden bizonnyal legendák keringenek a Polgármesteri Hivatalban.

Éva a hetvenes évek elején, a közeli Baktalórántházán született. Édesanyja, Vántus Irén, 64 éves, nyugdíjas. Édesapja, autószerelőként dolgozott hirtelen haláláig. Az agilis szakember kezéből a szerszámot a második szívizominfarktus ütötte ki. Éva testvérhúga, Anikó, jelenleg „főállású” és boldog édesanya. Ikerkislányait, a négyhónapos Annát és Noémit féltő szeretettel dajkálja férje odaadó segítségével.

Éva, 1991-ben, Fehérgyarmaton, a Petőfi Sándor Szakközépiskola számviteli-gazdálkodási ágazat diákjaként érettségizett. Eltökélt szándéka volt az, hogy továbbtanul. Hat év múltán már ékszerbecsüsi képzettséggel is rendelkezett. A szociális munka „szele” – életében először – a megyeszékhelyen, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán érintette meg, ahol 2002-ben általános szociális munkás szakon szerzett diplomát. Ez irányú tanulmányait egy év elteltével a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, szociálpolitikus szakán folytatta. Egyetemi oklevelét 2005-ben vehette át. Még abban az évben szakvizsgázott is Nyíregyházán. Az egykor Fehérgyarmaton kezdett „közgazdasági kör” 2010-ben, a mérlegképes könyvelői képzettség megszerzésével zárult.

A jelenlegi munkaköréhez igazodva 2014-ben rendezvényszervező és kommunikációs menedzser képesítést szerzett. Dicséret illeti azért, hogy valamennyi szakképesítését, illetve diplomáját munkavégzés mellett szerezte meg, a minél szélesebb körű ismeretszerzés, tájékozódás érdekében. Vaján – jelenlegi szolgálati helyén – 1991 óta dolgozik, különböző feladatkörökben: előbb önkormányzati képviselőként, majd intézményvezetőként, azt követően alpolgármesterként hasznosította tudását a mindennapok során. 2006-tól kezdődően a Református Egyház presbitere és a Vajai Templom Felújításáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke. Emberközpontú életszemlélete, empatikus magatartása, széles érdeklődési köre, kimondottan jó kapcsolatteremtő, problémamegoldó és konfliktuskezelő képessége, valamint rugalmassága, pontossága, minden részletre kiterjedő figyelme, nyitottsága, türelme győzte meg a város döntéshozóit arról, hogy 2013 augusztusától kezdődően, őrá bízzák a településmenedzseri feladatkörből eredő, folyamatos teendők ellátását. Az eltelt idő csak igazolni tudja a korábbi döntés helyességét.

Mik is azok, amikért elismerés illeti őt? Az első helyre kívánkozik az 1939-ben, 36 vajai család Magyarbólyra való áttelepítését megörökítő krónika naprakészen tartása. A már testvérgyülekezet, és a település egészére vonatkozóan már testvértelepüléssé fogadott baranyai faluban élt, egykori vajaiak leszármazottai, valamint az önkormányzat képviselői szívesen látottak Vaján, mint ahogy a város küldöttségét is testvéri öleléssel várják Magyarbólyon. A rendszeressé vált találkozók önkormányzati programjainak összeállítása, azok lebonyolításának megszervezése és értelmes tartalommal való megtöltése Évának az egyik legfontosabb feladata. Minden évben visszatérő teendője a gyereknap, a városnap, az egyházzal közös rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása. Ezekhez kapcsolódóak a különböző szakmai bemutatók, települési ismertető előadások megszervezése. „Hídépítés” a más és más rendeltetésű intézmények, szervezetek között, a különböző együttműködési formák, lehetőségek igénybevételével, szélesítésével.

Személyes célja Vaja újjászervezése. Minden követ megmozgat a város turisztikájának fejlesztése, társadalmi életének fellendítése érdekében. Ezért igyekszik minél szorosabbra fűzni a meglévő turisztikai intézmények közötti kapcsolatait. „A különböző fenntartók létesítményei legyenek átjárhatók”– mondja. Közeli célja az, hogy a város lakói „belakják” és élettel töltsék meg az új Művelődési Házat. Szervezőkészségét igazolja az, hogy ez év őszén, már a harmadik alkalommal lesz színházi előadás a városban. Csemege ez a környékbelieknek is.

Vaja vezetése és lakóközössége büszke lehet arra, hogy az ő városuk településmenedzserét hívják Helmeczi Évának. „A vajai emberekért végzett tevékenységet mindig szolgálatnak tekintettem”, fogalmazza meg szakmai hitvallását.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése