Földvári István

szszb_32_ki_foldvari_istvan.JPGPolgármester, tanár

Bánhorváti

Bánhorváti szülötte. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolai tanulmányait Kazincbarcikán végezte. A gimnáziumi érettségi után sorkatonai szolgálatot teljesített egy évig Nagykanizsán, mivel akkoriban az egyetemi tanulmányok előtt ez kötelező volt. Általános agrármérnöki diplomát szerzett a Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1988.-ban.

A Bánvölgye Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet állattenyésztési telepének a vezetésével kezdte munkáját, melyet 1992-ig, a cég felszámolásáig végezte. Ezen idő alatt szarvasmarhatenyésztő szakmérnöki diplomát szerzett. 1992 őszén kezdett el tanítani a putnoki Serényi Béla Mezőgazdasági Szakközépiskolában. A tanári diploma megszerzése feltétele volt a foglalkoztatásának, ezért ezt a végzettséget a gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte meg. Az iskolában a gazda és gazdaasszonyképzés területén foglalkoztatták először. Az iskola nevelőtestületébe beilleszkedve folyamatosan képezve magát, környezetvédelmi és közoktatás-vezetői diplomát is szerzett a gödöllői Szent István Egyetemen. A putnoki iskola vezetése megbízta kollégiumvezetői, gyakorlati oktatás vezetői és munkaközösség vezetői feladatokkal is. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet külsős szaktanácsadója volt 2014-ig, Ezt a munkát az agrárszakképzés fejlesztésének, a szerkezeti átalakításának megvalósításának az elősegítése érdekében végezte. A szakmai előmenetelét fejlesztve a szaktanácsadói feladatok mellett agrár szakképzésben vizsgaelnöki és bizottsági tagi feladatokat is ellátott és jelenleg is ellát. Ez a feladat hozzásegítette, hogy az Észak-magyarországi régióban a szakképzési rendszert megismerje. A nappali és felnőttképzési intézményekkel és szervezetekkel, az Agrárkamarával jó kapcsolatot alakított ki. Pedagógusi munkájára, szakmai és nevelési vonatkozásban jellemző, hogy 1992 óta folyamatosan osztályfőnök, így nem csak a szakmai programok szervezését, hanem a diákélet egyéb területeit is igen jól ismeri.

A szülőfalujával, Bánhorvátival – mivel ott lakik – nem vesztette el a kapcsolatot, hiszen aktívan részt vett és ma is részt vesz a település közéletében. A 2014-es polgármesterré választása előtt 16 évig alpolgármesterként segített a hivatal irányításában. Tagja a bánhorváti Falumúzeum Alapítvány kuratóriumának. Rendszeresen szervez kirándulásokat Erdélybe és Felvidékre, hogy megismertesse a történelmünket, a természeti és épített értékeinket. Tagja a Horváti Református Egyházközség presbitériumának is.

A 2014-es önkormányzati választással felelősségteljes feladatot kapott szülőfalujától. A polgármesteri feladatokat a képviselőtestület segítő közreműködésével és egyetértésével igyekszik ellátni. Elsődlegesnek tekinti az intézmények, köztük a körzeti Szivárvány óvoda és bölcsőde működtetését és az önkormányzat egyéb kötelező feladatainak ellátását. A falufejlesztésben a közutak és a csapadékvíz elvezetés a legfontosabb feladat a mostani választási periódusban a hivatalnak és a képviselő testületnek. A településen jelenleg – a korábban elkezdett pályázatok beruházásainak a befejezése eredményeképpen – zajlik az árvízmentesítés a Bán patakon és a Falumúzeum felújításának utómunkálatai folynak.

Befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, mely hiba nélkül működik. 2015-ben felépült a községháza, ahol a hivatali dolgozók munkakörülményei sokkal jobbak, mint korábban a 80 éves épületben. Az új épület modern, illeszkedik a falusi környezetbe és a közös hivatali feladatok is elláthatók benne. Bánhorváti mellett Nagybarca, Tardona, Mályinka települések tartoznak még a Közös hivatalhoz.

A településen igen nagy szerepe van a közfoglalkoztatásnak. A foglalkoztatásban a szakmaszerzés és a szakmai tapasztalat a legfontosabb kívánalom. Nagy feladat lesz a közfoglalkoztatotti központi telephely rendbetétele, mely a valamikori Szövetkezeti központ lepusztult területén van. A közterületek karbantartása is sok energiát igényel, hiszen Bánhorváti 2 településből nőtt össze (Bánhorvát, Bánfalva), és ráadásul van 3 temető is a faluban

Az 1425 lakosú Bánhorváti is sajnos azon falvak közé tartozik, ahol az idősebb korosztály van nagyobb számban. A gondoskodásnak sok területét kell működtetni. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a közös védőnői hálózat mind komoly odafigyelést igényel. A önkormányzat kisebb pályázatokkal a falusi rendezvények ( Lángosfesztivál, Falunap) megvalósítását segíti. Az energetikai korszerűsítésre is gondolnak, hiszen a napelemes rendszerek, az aprítékolás, a közvilágítás korszerűsítése is napirenden van.

A feladatok sokrétűek, gyakran vannak akadályok, de teszik a dolgukat.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése