Nagy György

Református lelkész

Mátészalka

Nagy György IMG_8634b.jpgA tekintélyes méretű szoba bal sarkában gyermekágy színes játékokkal, jobb oldalon egy gondosan vállfára akasztott papi palást. A szemmel láthatóan nem egy célra használatos helyiség közepén íróasztal. Bal oldalán szűz-fehér mozdulatlan virágaival néz rám egy orchidea, középen pedig két érdeklődő szem, egy nyílt, befogadó, érdeklődő tekintet. Sejtettem, mire számíthatok, mert régről ismerem házigazdám édesapját. Mégis nagyon megfog a hasonlóság.
– Igen, sok embertől hallottam már – nyugtázza, amikor szóvá teszem, de nem időzünk el a témánál. Sokkal jobban érdekel, hogyan lett a tekintélyes tarpai gazdaember fiából Mátészalka kertvárosi református gyülekezetének lelkésze.
– 1974 február 21-én születtem – tekint vissza a kezdetek kezdetére – a hangján, a gesztusain, a hangsúlyain és a mondatfűzésén érződik: gyakrabban beszél több emberhez, mint egyhez. – Állatorvos szerettem volna lenni. Ez a vágyam nyílván abból a világból ered,  amely gyermekkoromban körülvett. Hívő református családból származom, nem véletlen tehát, hogy a Debreceni Református Kollégiumba írattak be szüleim, éppúgy, mint testvéremet, Danit.
A gyerekkori cél a kamaszkorban sem halványult. Megmaradt egészen a kisdiák másodéves koráig. Ám ekkor egy kora hajnalon Nagy Györgyhöz megérkezett a hívás: “Kövessetek engem és én azt művelem, hogy emberek halászaivá legyetek!”
– Máté evangéliumából való ez a sor – idézi fel azt a pillanatot, a szokott reggeli bibliaolvasás perceit. – Rhéma… görög szó, azt jelenti, hogy élővé válik az ige. Élővé vált, bennem pedig tudatossá, hogy csak nekem szól.
Az anyai nagyapa is járt egy évet a pataki teológiára, derül ki a visszaemlékezésből, az pedig immáron nem lehetett kétséges: Nagy György a debrecenin folytatja.
Az ifjú pap első szolgálata Penyigén kezdődött. A szomszéd falvak is hozzá tartoztak. Emlék ezekből az időkből egy kép a falon – rögtön a palást mellett – a mándi templom. Felugrik, odalép, és onnan nézve mesél szeretettel az akkori évekről.
– Hozzánő az emberhez az első állomáshely – avat be a részletekbe. – Belevetettem magam az egyházam ifjúsági életébe. A SZIKE, a Szatmári Ifjúsági Keresztyén Egyesület igen jó kereteket adott ehhez.
Az igazi változást azonban az hozta Nagy György életébe, amikor Szalkára került. Az írott sajtó erejét már a penyigei időkben felfedezte. Kisebb nagyobb újságokkal, kiadványokkal egészítette ki a hagyományos eszközöket. Beszédes címek: Forrás, Új Szántás. A városban aztán kibontakoztathatta, és továbbfejleszthette az ezen a téren szerzett ismereteit. Vaskos fűzős dossziét kap elő. Már méretre is tekintélyes. Erős válla súlyos lendítéssel helyezi az asztalra.
– A kiadvány tartalma legyen rövid, lényegre törő. Nagyságra postaládaméret. – Szétcsatolja a kapcsokat, kivesz egyet a sok közül. Reménysugár – ismét egy jó cím. Elgondolkozva köszörülöm a torkom, itt újságíró ül az újságíróval szemben. El is kalandozunk egy kicsit a szakmában. Mondja, és szemmel látható: profikkal dolgozik.
Visszatérve az életpályához, fontos évszámot említ.
– 2008 óta van két gyülekezet Szalkán. Az Északi lakótelep, Ráczkert, és az Újtelep vált szét a Kossuth téritől, és én lettem az újnak a lelkipásztora.
2003-ban jött el Penyigéről a városba. Ahogy mondja, “elkészített  idő volt” ez a változásra. Az “idő” nem pihent a fél évtized alatt, és Nagy Györgyöt “elkészítette” az újabb feladatra. A vasárnapi istentiszteletek, és a hit-élet más hagyományos eseményei, lehetőségei mellett a tiszteletes úr a ma világának megfelelő energiával és ötletekkel igyekszik mozgalmassá, vonzóvá tenni az 1300 egyháztagnak a gyülekezet életét. A templom, az igehirdetés szervesen egészül ki a multifunkciós közösségi házzal – egy a sok példa közül amit felsorol. Álljon itt inkább, amit a végén hozzátesz: működünk, növekszünk, fiatalodunk…
– A család pedig bővül, bővül – tér rá a magánéletére. – A feleségem Jezerniczky Anett, fehérgyarmati lány. Közgazdász a foglalkozása. Három gyermekünk van. Áron, Levente, Rebeka, 2006, 2008, 2010  a születési évük.
A száraz felsorolást gyengéd érzelmekkel átszőtt kiegészítés követi. Anett egy ifjúsági találkozó hallgatóságában tűnt fel, ahol Nagy György beszélt. Aztán onnantól a többiről se hiányzott. Áron az első ószövetségi pap, Levente az élő, a létező, Rebeka a lenyűgöző. Emlékek, magyarázatok, szófejtések…
– Édesapám a példaképem – folytatja egy kicsit elérzékenyülve. – Legalább öt évet fiatalodott Áron megszületésével. Nagyon sokat vagyunk velük, és a feleségem szüleivel is.
Sűrű hétköznapok, nagyon tartalmas élet, összegzem magamban, és szóvá is teszem. Nem veszi kételkedésnek. Azt mondja,
– Van egy mottóm, Klaus Douglastól származik: “álmainknak elég merésznek kell lenni ahhoz, hogy Istennek is helye legyen benne”
– Van egy mottóm – mondta legutóbb Nagy Zsigmond, az édesapja és mondom én most a fiának. – “Hinni kell a csodákban”. Egy kicsit hallgatunk, aztán búcsút veszünk egymástól.

(Északkeleti Almanach 28. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2012.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése