Mándy András Pál

Pro Urbe-díjas ny. bányamérnök

Miskolc

szszb_31_ki_mandy_andras_600.jpgVezetői munkája révén testközelből élte meg a borsodi szénbányák fénykorát és bezárását. Házasságkötése óta Diósgyőrben lakik, ott alapított családot és vállalt aktív társadalmi munkát a városrész egyházi, kulturális és politikai életében.  Önzetlen munkássága nem kerülte el Miskolc város vezetőinek figyelmét, akik bányászatért végzett munkájáért, a bányászhagyományok ápolásáért és a Diósgyőrben végzett közösségi tevékenységéért 2015-ben Pro Urbe kitüntetésben részesítették.

A politika korán beleszólt az 1948-ban Budapesten született András életébe. Katonatisztként szolgáló édesapját 1951-ben az ÁVO-sok a Rajk perben  letartóztatták, őt pedig édesanyjával és testvérével Sarudra költöztették. Máig jó szívvel emlékszik az illegális támogatókra, akik a tiltás ellenére élelmiszerrel segítették őket a bajban. Édesapját két év múlva kiengedték és kubikosként kapott munkát, majd építésvezetővé léptették elő.  Elköltöztek Nyékládházára, ahol András elvégezte az általános iskolát. Onnan ismét a fővárosba, ezúttal már a Kvassay Jenő Híd-Vízműépítő Technikumba került, ahol 1967-ben érettségizett. Előfelvételivel bejutott a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának Bányaművelés Szakára, ahol egy év katonaság után 1968 szeptemberében kezdte el tanulmányait. Itt a diákhagyományok ápolásának élére állt, éveken át dolgozott az egyetemi egyenruha bevezetéséért. Büszke rá, hogy ő már az általa megálmodott bányász egyenruhában védte meg a diplomáját.  Munkáját az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1974-ben nyílt levélben köszönte meg.

Diplomáját 1973-ban vette át, majd az Országos Érc és Ásványbányák Hegyaljai Műveiben Bodrogszegin állt munkába, ahol a papírgyártás egyik alapanyagát, a kaolint bányászták. A következő évben feleségül vette Kerékgyártó Katalint, aki akkor egyetemi hallgató volt, majd évtizedeken át a Diósgyőri Gimnázium magyar-francia szakos tanára. Ismeretségük a diósgyőri templomhoz kötődik, ahol 1969-ben találkoztak. Egy gyermekük született, Gábor gépészmérnökként a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. villamos üzemének vezetője és egyben unokájuknak, Zsófiának az apukája.

A családfő 1976-ban már a Borsodi Szénbányák Ormosbányai Üzemében végzett üzemmérnöki, majd technológusi feladatokat. Dolgozott a közeli Albert-függőaknán, Edelényben és Szeles-aknán, majd a központban területi főmérnökként. A vállalat 1993-as megszűnése után került a Borsodi Bányavagyon Hasznosító Rt.-hez, ahol nyugdíjazásáig volt felelős vezetői beosztásokban. Itt hasznosította az 1978-as keltezésű környezetvédelmi szakmérnöki, majd az 1989-es gazdaságmérnöki diplomáját.

1993-ban részt vett a KDNP választási programja gazdasági és energia politikai fejezeteinek kidolgozásában és ekkortól minden évben megszervezi a Borbála napi bányászmisét a miskolci Minorita templomban. 1994 januárjában a bezárásra ítélt borsodi szénbányák megmentésére tett kísérletet.  Felkereste Latorcai János ipari minisztert, aki ezután még évekre biztosította a bányaüzemek működését. A Bányavagyon Hasznosító Rt.-nél a bezáró bányák telephelyeinek újrahasznosítására szász-magyar projekteket hozott létre, ahol a munkanélkülivé vált bányászok munkahelyteremtése volt a cél. A bányászatért végzett munkáját Szent Borbála érem miniszteri kitüntetéssel jutalmazták 1999-ben.

1994-ben a történelmi Diósgyőrben egyéni önkormányzati képviselői mandátumot szerzett. Nevéhez fűződik a tömegeket vonzó diósgyőri Mária búcsú újraszervezése is. A Szinvavölgyi Néptáncegyüttes 1995-ben veszítette el próbatermét, segített nekik az újrakezdésben. Részt vállalt a vár programjainak szervezésében és ekkortól rendezik meg a Diósgyőri Vigasságokat és a Várszínházi estéket.

1994 óta szervezi a március 15-ei ünnepségeket a Diósgyőri Országzászlónál. 1998-2010 között az önkormányzati bizottságok külső szakértője volt. A 2010-es miskolci árvíz idején ő szervezte meg a homokzsákok töltését és kiszállítását.

A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia képviselő-testületének 1978 óta tagja, tevékeny részt vállalt a templom felújításának szakmai előkészítésében és megvalósításban. Alapító tagja az 1989-ben létrejött tilburgi és diósgyőri plébániák testvér kapcsolatának, ami többek között  Miskolc három oktatási intézményének teljes energetika felújítását is eredményezte.

A Diósgyőri Kolping családnak 1989-es megalakulása óta titkára, azóta évente főszervezője a szegények karácsonyának. Kolping tevékenységeként tart ingyenes matematika és fizika korrepetálást.

2011 óta részt vesz az Idősügyi Tanács munkájában.

Számos feladata mellett azért szakít időt gyerekkorától tartó hobbijának, a horgászatnak is. A házaspár előszeretettel keresi fel a vízpartokat, a kellemes környezet pedig új energiákkal tölti fel őket a feladatok folytatásához.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése