Kőrösiné Bódi Judit

Régiókoordinátor, Észak-alföldi Régió,

Hajdúnánás

hb_3-138_korosine_bodi_judit.jpgA Hajdúnánáson 1974-ben született Bódi Judit fiatalon, ötévi szakmai munka után került a közéletbe, ahol egyszerre kell városi, megyei és regionális kérdésekkel foglalkoznia.

Szívesen emlékszik vissza diákkorára: a szülővárosában töltött általános iskolai évek után – agármérnök édesapja nyomdokain haladva – került az akkori Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karára, ahol 1997-ben agrármérnök diplomát szerzett. A gondtalan, jó kedvű debreceni diákévek után szeretett szülővárosába tért vissza, s 2002-ig agrármérnökként dolgozott a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Részvénytársaságnál.

Ma is Hajdúnánáson él ugyancsak agrármérnök férjével, Kőrösi Róberttel, de munkája ma már szinte naponta szólítja a város-, vagy a megyehatáron kívülre.

Kőrösiné Bódi Judit a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatalának észak-alföldi régiókoordinátora, s 2002 októberétől a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagjaként vezeti a regionális kapcsolatok bizottságát, ahol – mint mondja – a hivatali munkájához szorosan kapcsolódó célokat, feladatokat tűztek ki maguk elé. Szülővárosa közéletében is aktívan kiveszi a részét az önkormányzat szocialista képviselőjeként.

– Régiókoordinátorként az Észak-alföldi Régió kistérségi megbízotti hálózatát vezetem, ahová huszonhárom kistérségi megbízott tartozik – mondja.

A fiatal politikus szinte felvillanyozódik, amikor szakmai munkájáról beszél. Tevékenységének egy része, mint az iskolabuszigény felmérése, a pályázati monitoringkészítés, vagy a kistérségi fejlesztési koncepciók készítése a minisztériumok előkészítő munkáihoz kapcsolódik.

– A területfejlesztési célok megvalósításában fontos szerep hárul a kistérségi megbízottakra, akiknek és a regionális koordinátornak is együtt kell működnie mindazon közigazgatási és civil szervekkel, szervezetekkel, amelyek tevékenysége a kistérség területfejlesztésével, a társulás tevékenységnek eredményességével kapcsolatban van.

– Fiatalon kaptam arra lehetőséget, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlésben és az általam vezetett bizottságban részese lehessek olyan, eddig kevésbé ismert folyamatoknak, mint a regionalizmus, a régiók, a kistérségek kialakítása és az uniós csatlakozás közvetlen következményei, eseményei – jelzi, hogy választott tisztségéből fakadó feladatai szorosan összefüggenek szakmai munkájával. Kőrösiné Bódi Judit a régiós tudat kialakításának elősegítését és a kistérségek megerősítését tekinti a jelenlegi legfontosabb szakmai tennivalónak.

Amikor kicsit eltöpreng azon, hogy számos vállalása, megbízatása közül melyiket tekintette a legnagyobb kihívásnak, gondolatai visszatérnek szülővárosába: „Fiatalon, önkormányzati gyakorlat nélkül kerültem be a hajdúnánási önkormányzatba. Jóllehet voltak közéleti, politikai tapasztalataim az országgyűlési, illetve a helyhatósági választások időszakából, az önkormányzati-testületi munka ismeretlennek tűnt számomra”.

Várakozások és aggályok egyaránt munkáltak benne, amikor átvette a mandátumát: vajon meg tud-e felelni a – többnyire személyesen is ismert – választói bizalmának? Az egy évvel a voksolások után megvont mérleg, „mit ígértünk és mit teljesítettünk?” aztán meglehetősen pozitívra sikeredett a fiatal szocialista politikusnak. Első helyen a szennyvíz-elvezetési program megvalósítását említi, amely régi vágya volt már a nánásiaknak.

Annak még inkább örült, hogy a kormány az MSZP-frakció határozott kezdeményezésére döntött a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium felújításának mintegy 350 millió forintos támogatásáról. Megemlíti, hogy mindkét ügyben segítségükre volt Nagy Sándor államtitkár, országgyűlési képviselő, aki felkarolta azt a javaslatát is, hogy a három hajdúváros – Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás – a kapcsolódó kistelepülésekkel együtt dolgozzon ki közös kistérségi fejlesztési koncepciót és programot azért, hogy jobb feltételei legyenek a hazai és az uniós támogatások eredményes megpályázásának, fogadásának.

Kőrösiné Bódi Judit 2004. elején ismét jelentős pozícióval növelte nem kevés megbízatásainak számát: az MSZP Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlése a párt megyei alelnökévé választotta. Az ön-kormányzati és területpolitikai koordinációs alelnöki posztot újólag hozta létre a párttestület, s elsőként Bódi Judit kapott bizalmat a megyei küldöttektől.

– Az MSZP megyei szövetsége rendkívül fontosnak tartja az önkormányzatokkal való kapcsolattartást, és az EU-csatlakozásból adódó lehetőségek kihasználását. Új pártpozíciómban, mint ahogy szakmai munkámban is, ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy információhiány miatt egyetlen önkormányzat se essen el hazai vagy uniós forrásoktól – summázta távlatos, de konkrét terveit az MSZP fiatal hajdú-bihari alelnöke.

 (Hajdú-Bihari Almanach 3. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2003.)
Szerző: 2018. 01. 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló