Kormos Dénes

A megyei közgyűlés alelnöke

Miskolc

baz_05_08_kormos_denes_1.jpgA pedagógusi pályáról érkezett a politikusok közé Kormos Dénes, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés alelnöke, ahol stílszerűen az oktatáshoz, valamint a közgyűjteményekhez, közművelődéshez, gyermekvédelemhez, szociális ellátáshoz kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozik. Mellette egyetemi oktatóként gyakorolja szakmáját.

A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán biológia–rajz szakos tanárként szerzett diplomát, majd a debrecei Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészkara következett, kutató-fejlesztő szakpedagógusként végzett. Az élethosszig tartó képzés elvét alkalmazva multiplikátori végzettséget is szerzett, a Pécsi Tudományegyetemen közoktatás-vezetői szakvizsgát tett – mindezt munka mellett.

Preparátor tanszéki munkatársként kezdte Egerben a főiskolán, majd Tiszaújvárosban folytatta tanárként, ahol az alelnökség előtt, legutoljára mint az Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai igazgatója tevékenykedett. A megyeháza patinás épületének tágas irodájában beszélhettünk alelnöki munkájáról. Nem csak a szakterületek hivatalon belüli felügyeletével foglalkozik, hanem divatos kifejezéssel élve a projektek generálásával, a nemzetközi szakmai rendezvényeken is rendszeresen részt vesz, a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai közül pedig a dél-holland partnerség tartozik a reszortjába, valamint az Európai Régiók Gyűlésének szakbizottságában is képviseli a megyét.

Az oktatás, kultúra területén is igyekszik képviselni, megjeleníteni a térségi szemléleti elvet, szorgalmazza a komplex humánerőforrás-fejlesztés és a területfejlesztés szoros kapcsolatának megvalósítását.

A saját intézmények működtetésén túl szakmai, hálózati programokat is szerveznek, vagyis szolgáltatnak a többi intézmény, illetve az iskolafenntartók számára. Ebbe a körbe tartozik például a korai fejlesztés.

„Ha nem kezdik el időben, akkor potenciális vesztesek lesznek az érintettek” – vélekedik jelentős pedagógusi tapasztalattal a háta mögött a tevékenység szükségességéről Kormos Dénes. A másik kiemelt fontosságú szolgáltatásuk a tehetséggondozás.

A megyei önkormányzat fenntartásába számos középiskola, köztük szakképző intézmények kerültek az elmúlt években – ezért is, de a középszintű szervezői szerepkörből fakadóan is nagy jelentőséget tulajdonítanak a szakképzés megújításának. A koncepció lényege a térségi, integrált központok létrehozása, amiből 3-4-et alakítanának ki a megyében, amire a pályázatot beadták. Céljuk a szakképzés közelebb vivése a munkaerő-piaci igényekhez, ennek megfelelően a modern technikák, technológiák ismeretének elsajátítása a szakképzés során, ami komoly fejlesztést igényel. A képzés mellett nagy jelentőséget kap a munkatapasztalat szerzése is.

„Amit megtanult elméletben, meg is csinálja a gyakorlatban, amiért ellenszolgáltatást kap, tehát lássa benne a saját érdekét” – fogalmazta meg a kitűzött célt az alelnök.

Program és forráskoncentráció keretében a gazdaságilag elmaradott vidékeken élőket is szeretnék helyzetbe hozni, ahová a befektető nem megy oda. A teljes projekt megvalósítása mintegy hárommilliárd forint költséggel jár. A végzés után rögtön szeretnék munkához juttatni a fiatalokat – ezzel kapcsolatban célirányos közmunkaprogramok beindítására van szükség a települési önkormányzatok és a gazdasági élet szereplőinek bevonásával. A nyelvi képzésen belül nagyobb teret kell szentelni a szakmai nyelv megismerésének.

A gyermekvédelem keretében mintegy kétezer-háromszáz gondozott él a megyében – az intézmények átalakítása folyamatosan halad –, azonban a nevelőszülői és lakásotthoni elhelyezést preferálják.

A súlyos személyiségzavaros gyerekek, fiatalok esetében időszakos speciális ellátást kell szervezni. A szociális alapellátás hiányosságai általában a megyénél csapódnak le. Az ezzel kapcsolatos koncepció is elkészült, a megvalósítás a költségvetés függvénye. A közgyűjtemények területén cél látogatóbaráttá alakítani a múzeumokat, amelyeket szeretnék bekapcsolni az idegenforgalom vérkeringésébe. A közművelődés területén az informatikai fejlesztés az egyik kiemelt feladat. A sport terén ugyancsak háttértevékenységgel foglalkoznak. A projektgenerálás mellett a megvalósításra is figyelni kell – csak így tud a feladatok ellátására külső forrást bevonni az önkormányzat.

A hivatali teendők mellett a családban is helyt kell állni Kormos Dénesnek, ami nem kis feladatnak ígérkezik, mivel lánya végzős egyetemista, fia pedig érettségi előtt áll…

Kedvenc hobbija a ház körüli kertészkedés, a képzőművészet iránti érdeklődés is megmaradt, szívesen utazik a családdal, arra is szakít időt, hogy a szakmából ne essen ki. Óraadóként tevékenykedik a Miskolci Egyetemen.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 5. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése