Jónyer Lajosné

Intézményvezető – alpolgármester,

Encs – Onga

baz_08_98_jonyer_lajosne.jpgBár gyermekkori álma – orvos szeretett volna lenni – nem teljesült, egész eddigi három és fél évtizedes tevékenysége az egészségügyhöz, az idősek ellátásához kapcsolódik, immáron negyedszázada intézményvezetőként. Az ehhez szükséges alapvető erkölcsi értékeket: a segítő szándékot, a szeretetet, az összetartás és a másikról való gondoskodás fontosságát egy többgenerációs ongai családban (anyai ágon már üknagyapja is ongai gazdálkodó volt) tanulta meg.

A család második gyermekeként (édes­apja vasutas, vonatvezető volt, édesanyja a háztartást vezette) 1956. június 7-én született Miskolcon. Bátyja, aki már sajnos nincs az élők sorában, a kereskedelemben dolgozott.

Az iskolában elsősorban a humán tárgyak érdekelték, és miután a környéken egyedül az akkori 2. Számú Szakközépiskolában volt egészségügyi szakképzés, Miskolcon folytatta középiskolai tanulmányait. Bár jól érettségizett, a továbbtanulás helyett dolgozni kezdett, szociális gondozó-ápoló lett a miskolci Őszi Napsugár Idősek Otthonában.

Itt „nagyon megtalálta a helyét”, hamarosan elindult felfelé a ranglétrán is, hiszen előbb gondozási részlegvezető, osztályvezető ápoló, majd intézményvezető ápoló lett. Máig ezt az intézményt tekinti „alma materének”, hiszen az itt szerzett tudást és tapasztalatot máig kamatoztatja.

1999–2002 között a B-A-Z Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthonát vezette Hejőbábán, és 2002-ben lett az Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Módszertani Intézmény intézményvezetője Encsen, máig ezt a posztot tölti be.

Időközben természetesen folyamatosan képezte magát: 1987-ben a Bárczy Gusztáv Tanárképző Főiskola szociá­lis szervező szakán szerzett diplomát. 2002-ben szociális szakvizsgát tett idősek szociális ellátása területén, 2005-ben pedig szociális menedzserképesítést szerzett.

Jelenlegi intézményének alapítására 2001-ben került sor, és a Megyei Közgyűlés határozata értelmében 2002 szeptemberében nyílt meg. Speciális szolgáltatást nyújtanak: az időskori leépülésben szenvedőket gondozzák (gondozottaik a megye területéről kerülhetnek hozzájuk) összesen 122 férőhelyen. Az otthon lakóiról nagyon jól felkészült szakemberek – összesen 77 fő – gondoskodnak, a rendszeresen végzett elégedettségi vizsgálatok szerint kiválóan. A sikeres intézményi tevékenység érdekében ISO minőségbiztosítási rendszert is működtetnek.

Tevékenységük 2003. július 1-jétől tovább bővült: a szociális ellátórendszer módszertani segítségnyújtását szervezik és koordinálják a megyében.

Jónyer Lajosné számos szakmai projekt megvalósításában vett részt tevékenyen: többek között a demensrészleg kialakításában az Őszi Napsugár Otthonban, lakóotthon létrehozásában, új idősek otthona működési engedélyeztetési eljárásában (Bőcs, Abaújszántó, Szendrőlád, Zsujta, Szerencs), tanulmányokat, cselekvési terveket készített, szervezte a SZIME VII. Nemzetközi Konferenciáját.

A Magyar Szociálpolitikai Társaság, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének tagja, a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete megyei tagozatának elnöke, szerepel az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékben. Mindemellett lakóhelyén, Ongán, már a negyedik ciklusban tagja a helyi önkormányzati képviselő-testületnek, előbb a szociális bizottság elnöke volt, jelenleg – már a harmadik ciklusban – a település alpolgármestere.

„Tevékenységem sikeres elvégzésének elsődleges feltétele az emberi méltóság tiszteletben tartása mind az otthon lakói, mind az otthon dolgozói vonatkozásában – mondja Jónyer Lajosné intézményvezető.

– Itt a saját személyiségével dolgozik az ember, ezért annak karbantartása rendkívül fontos. Elengedhetetlen feltétel a hitelesség, a személyes példamutatás, valamint a megfontolt, körültekintő döntés-előkészítés.

Vezetői stílusomban a demokratikus elvek betartása mellett időnként autokratikus elemeket is alkalmaznom kell, ha kell, dicsérek, ha kell, felelősségre vonok.”

1977-ben kötött házasságot Jónyer Lajossal, aki rokkantnyugdíjas, korábban szakmájában asztalosként dolgozott. Idősebbik gyermekük, Gergely 30 éves, élelmezésvezető, ő most házasságkötés előtt áll, a hét évvel fiatalabb András a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola végzős hallgatója rajz- és hitoktató szakon.

Szabad idejében korábban nagyon sokat kézimunkázott, és szívesen járt kirándulni, sőt nagyon sok kirándulást szervezett dolgozóinak is. Fontosnak tarja a hitélet gyakorlását, és kiemelt figyelmet fordít a szakmai ismeretek bővítésére, mindenekelőtt szakmai folyóiratok olvasására.

Sorsának alakulásával elégedett, nem is tudná elképzelni magát más területen. Ha újra kezdhetné életét, akkor is ezen a pályán kötne ki.

Magánéletében a család, a két gyermek jelenti mindenekelőtt az élet értelmét, és bízik abban, hogy a sors hamarosan unokákkal is meg fogja áldani.

 (Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 8. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2009.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése