Dobos Zsolt Károly

Pro Urbe-díjas ny. középiskolai tanár

Miskolc

szszb_32_ki_dobos_zsolt_karoly_800.jpgEgy olyan igazi pedagógus, aki minden diáknak az álma lehetne. Egykori tanulói pár éve a megyei lapban a legendák közé sorolták, ami minden egyéb minősítést felülír. Eredményes, sokoldalú oktató-nevelő munkáját, ismeretterjesztő és közéleti tevékenységét Miskolc város 2016-ban Pro Urbe-díjjal ismerte el.

Katalin utcai polgári lakásában fogadott a tanár úr, asztalán halomszámra álltak a megmutatni kívánt, számára kedves emlékek, a végül is 51 éves – sajnos már lezárult – hivatalos tanári munkájából. Ugyanis 2001-es nyugdíjazása után 2004-ig még félállásban, majd utána egyre csökkenő óraszámban, de jelen volt a katedrán. 2012-ben iskolája 100 éves volt, ami számára az 50.-et jelentette.

Miskolcon született 1938. december 11-én a tagadhatatlanul lokálpatrióta Dobos Zsolt Károly. A már az ’50-es években is kiváló hírű Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett, ahol négy éven át kitűnő tanuló volt, és átélte az ’56-os időket, amikor az iskola nevét rövid időre Széchenyire változtatták. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának kémia-fizika szakán szerzett diplomát és 1962. július 15-től munkába állt a Zalka Máté Gépipari Technikumban – a mai Andrássy Gyula Szakközépiskolában. 1965. szeptemberétől a vele egy épületben működő Felsőfokú Gépipari Technikumba került át főállásba,ahol  annak adjunktusaként majd docenseként vett részt az oktató munkában. Két kötetes ideiglenes fizika jegyzetet is készített az intézmény hallgatói számára. A felsőfokú technikum elköltözése után folytatta – a teljesen addig sem szüneteltetett – középiskolai munkáját, majd az itt maradt levelező tagozat óraadója lett még néhány évig.

Az oktatásban – elveitől vezérelve – a biztos, összefüggéseiben is ,,megélt”, a gyakorlatban is hasznosítható tudás megszereztetése volt. Módszerei: minél több (tanulói) kísérlet, mérés, illetve az audiovizuális akkori technika fólia-dia-mozgófilm-videóanyagainak használata, készítése, a programozott oktatási egységeket is beleértve. Az anyagokból városi és megyei bemutató órákat is tartott. Munkáját visszaigazolja, hogy az általa érettségire bocsátott nappali tagozatos diákok soha nem kényszerültek őszi pótvizsgára, másrészt pedig országos és megyei versenyeken éves (!) rendszerességgel kiemelkedően szerepeltek.

Érettségi elnöki feladatokat is ellátott 1975 és 2011 között. A nevelés terén a következetesség, a szeretetteli ,,kényszerítés”, másrészt a nyitottság, a humor (saját fizika himnuszunk…), a jó hangulat, a közvetlenség, megértés vezet(het)tek eredményre.

Honismereti szakkört 34 éven át vezetett sporttúrákkal fűszerezett ismeretterjesztő céllal, ahol a szűkebb haza sokoldalú (történelem, művészetek, gazdaság, ipari létesítmények) megismerése mellett kicsit mód nyílt ,,Trianon meghaladására” is, felkeresve az elérhető közös történelmi emlékeket, és találkozást is teremtve kinti magyar testvéreinkkel. Kivették részüket Miskolc környezetvédelmi akcióiból is. A sporttúrákról örömmel meséli, hogy a hatvanas évei elejéig – vállalkozó diákjaival – sokszor teljesítették a 30 kilométeres téli csúcstúrát, 100 kilométert kerékpáron, a 28 kilométeres futást, és egyénileg a Balatonban 1979-ben az öböl-átúszást (olimpiai próbák). Egyébként határozott véleménye, hogy izomláz ellen csak izomlázakkal lehet küzdeni, és a sport az életerő egyik forrása.  

Kollégái és az iskolavezetés tájékozottságát, műveltségét, emberi magatartását ismerve vezetési feladatokkal bízták meg (osztályfőnökség, a munkaközösség vezetése, iskolaszéki tagság), illetve a ’90-es években három cikluson át  a Közalkalmazotti Tanács elnökének választották.

Tevékenységét 1975-ben Miniszteri dicsérettel, 1981-ben pedig Kiváló munkáért kitüntetéssel ismerték el, és később főtanácsosi és pedagógiai szakértői címet kapott.

Az iskolai munkából történő folyamatos kiszorulása (is) lehetőségeket teremtett számára, hogy 14 világi és egyházi napilapban, folyóiratban is jelen legyen ismeretterjesztő és véleményt nyilvánító cikkeivel. A Szent István Rádió közel 20 órában sugározta zömmel évfordulókhoz kötött megemlékezéseit. Iskolai és egyéb rendezvényeken is sokszor tartott előadást, beszédet általa kedvelt, részletesen tanulmányozott témáiból (pl. történelmi sorsfordulóink, az egyház társadalmi tanítása).

Eredményei mellett egy élet boldogságát köszönheti feleségének, Kádár Etelkának, akivel 1964-ben kötöttek házasságot. Lányuk, Klára újságíró, fiúk Endre a Miskolci Egyetem docense. Ők egy, illetve három unokával ajándékozták meg a nagyszülőket.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése