Bokrosné Stramszky Piroska

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese,

Miskolc

bokorne_stramszky_piroska_800.jpg„Amikor 1975 és 1980 között az akkori miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem diákja voltam, mindig azt mondták a tanáraink: az itt diplomát szerző mérnökök bárhová is kerüljenek életük során, mindenhol megállják a helyüket. Ezt a mai napig nem felejtettem el. Ez adott bátorságot a pályamódosításhoz, és ennek igazságát bizonyítja nemcsak a saját életutam, hanem egykori diáktársaimé is. Velük beszélgetve az évfolyam-találkozókon kölcsönösen kiderült, milyen sokféle területre sodort minket az élet.”

Bokrosné Stramszky Piroska 1957. július 15-én született Nagykanizsán, mivel édesapja, házassága révén Hámorból Dunántúlra került. Ám Borsodban a munkalehetőségek jobbak voltak, így már egyéves korában Piroska Miskolcra költözött szüleivel. Gyermekkorában sok időt töltött Hámorban, de lakóhelye, ha közben többször változott is, a mai napig Miskolc.

A Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd a Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán tanult tovább. Felsőfokú tanulmányainak befejezése előtt férjhez ment, majd friss diplomásként a Diósgyőri Gépgyárban talált munkát. Házasságából két gyermek született, akikre rendkívül büszke. Balázs most 32 éves, ő a Miskolci Egyetemen közgazdász diplomát szerzett, majd a szerzetesi életet választotta, és Pannonhalma bencés közösségének tagja lett. Az ottani gimnáziumban matematikát és hittant tanít, kap feladatokat gazdasági területen és papi szolgálatot is végez. Édesanyja szerint megtalálta helyét, hivatását, mint ahogy a három évvel fiatalabb, magyar-hittan szakos középiskolai tanár Beáta is.

A gyermekek születése után átgondolta a lehetőségeit és már nem tért vissza az ipar világába, hanem a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által meghirdetett állást pályázta meg. Tájékoztató könyvtáros lett azon a szakterületen, ahol kapcsolatban maradt a reáltudományokkal. Elmondása szerint, kezdetben nem volt könnyű eligazodni a változatos, minden tudományterületet átfogó hatalmas gyűjteményben, de az emberekkel való közvetlen kapcsolat, a könyvtárhasználók segítése a tanulásban, munkában vagy problémáik megoldásában átsegítették a nehézségeken és ráébresztették, hogy megtalálta hivatását. Amikor lehetősége nyílt rá, beiratkozott a Kossuth Lajos Tudományegyetem informatikus-könyvtáros szakára. 1993-ban átvehette második diplomáját és végzettségét tekintve is könyvtáros lett. Az informatika, a számítógép alkalmazása akkoriban kezdett elterjedni a közkönyvtárakban, így az informatikai rendszerek könyvtári bevezetésében a kezdetektől komoly szerepe volt. Műszaki gondolkodású emberként állandóan az újításokon, fejlesztéseken gondolkodott. Adatbázisok létrehozása, az integrált könyvtári rendszer bevezetésének szervezése, majd a szoftverek cseréjének előkészítése és lebonyolítása a legfontosabb feladatai közé tartozott. A jól sikerült szervezés, a problémák gyors megoldása mindig pozitív élményekkel töltötte el, ami erőt adott a folytatáshoz. Része volt egy olyan megyei hálózat kialakításában, melynek segítségével számos könyvtár kapcsolódott és folyamatosan kapcsolódhat egy közös számítógépes rendszerhez. A városi és megyei könyvtár 2013. január 1-től történő összevonásával lehetőség nyílt arra, hogy a város lakói számára azonos színvonalú szolgáltatást biztosítsanak minden fiókkönyvtárban. Jelenleg Miskolcon kívül 309 településen biztosítja az intézmény a könyvtári szolgáltatásokat.

Piroska városi hálózati igazgatóhelyettes státusban végzi napi munkáját, és a könyvtár fejlődése mellett mindig fontosnak tartotta személyes fejlődését is. Rendszeresen járt képzésekre, tanfolyamokra, hogy alkalmazkodni tudjon a kor kihívásaihoz. Emlékezetes számára a Wales-ben 1997-ben eltöltött két hetes szakmai továbbképzés vagy a berlini, szlovéniai, bécsi szakmai utak, melyek során szerzett ismereteket igyekezett munkájában hasznosítani.

1994-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, amelynek Borsod megyei szervezetében, majd az Olvasószolgálati szekciójában is betöltötte az elnöki tisztséget. Legszebb szakmai élményként élte meg a 2004-ben Miskolcon megrendezett vándorgyűlést, melyen mintegy 700 könyvtáros vett részt. A ’90-es évektől oktat a segédkönyvtáros képzéseken, a 2000-es évek elejétől pedig szervezi a könyvtárhasználók számára a számítógép- és internet-használati tanfolyamokat. 2004-től könyvtári szakértőként is tevékenykedik.

Bár egész pályáját a folyamatos fejlesztés, az informatika gyors változásához történő állandó alkalmazkodás hatotta át – mely a jövőben sem lesz másként -, egy dologban mégis konzervatív maradt, és nem is kíván rajta változtatni: olvasni, kézbe venni csak a nyomtatott könyveket szereti.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése