Tekséné Hulvej Anita

Nappali ellátás vezető, mentálhigiénés csoportvezető

Nyíregyháza

szszb_33_tk_teksene_hulvej_anita_1000px.jpgBölcsődéket épített az ország évtizedekkel ezelőtt, manapság nyugdíjasházak, idősotthonok, a házi gondozás számos formája jelenti a társadalom figyelmét. A gerontológia és az időskorúakkal foglalkozó szakma, a geriátria egyre nagyobb szerepet tölt be az életünkben. Hazánkat is elérte a nyugati országokban már régóta megfigyelhető folyamat: elöregszik a társadalom. A családok szülőképes korban gyakran csak egy gyermeket vállalnak, noha a reprodukcióhoz még a 2 is kevés lenne. Nem ritkák a gyermektelen párok, akik biológiailag vagy tudatosan nem alapítanak családot. S még nem beszéltünk az egyedülállókról. Vagy a legújabbkori jelenség, hogy nyugaton vállalnak munkát a felnőtt gyermekek, és öreg szüleikre legfeljebb az intézményes segítségnyújtás vár.

Tekséné Hulvej Anita, a sóstói Szivárvány Idősek Otthona nappali ellátás vezetője, mentélhigiénikusa, egyben igazgatóhelyettese világ életében az idősgondozásban képzelte el alkotó munkáját. Közel két évtizede dolgozik a nagy múltú, 355 személynek ellátást nyújtó otthonban. Végigjárta a szakmai ranglétrát, egyetlen megbízatást sem véletlenül nyert el. Odaadó, szolgálatkész munkáját nemcsak a gondozottak értékelték nagyra, hanem az otthon vezetői is. Egyre fontosabb beosztásokba került, és lassan azt vette észre, hogy duplán is bizonyítania kel. Családot alapított, férje egyenruhás szolgálatot lát el. Gyermekük 12 éves, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulója a nyolc osztályos gimnáziumi tagozaton. Ő soha nem láthatta kárát annak, hogy a szülei elfoglaltak.

Anita Nyíregyházán született 1974. június 29-én. Érettségi után a Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karára jelentkezett 1996-ban és három év múlva vette át diplomáját általános szociális munkás szakon. A tanulás vágya hajtotta előre, ezért iratkozott be 2002-ben a Nyíregyházi Főiskola Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus szakára, ahol 2004-ben diplomázott. Szociális szakvizsgával tette fel az i-re a pontot 2016-ban.

Kevesen mondhatják el magukról, hogy ennyi idő után az első munkahelyükön dolgoznak. Anitára már hallgató korában felfigyelt az egyik tanára, Kissné Szabó Zsuzsa, aki akkor már a sóstói intézményt vezette. Anitát és egy hallgatótársát azonnal állással kínálta meg, és a meglepetésnél csak az öröme volt nagyobb, hogy a megye szakmailag kiemelkedő intézetében kezdhet dolgozni. Volt mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, magasabb beosztásba helyezték, amikor rábízták a szociális-mentálhigiénés csoport vezetését. Betöltötte a nappali ellátás vezetői tisztét, 2015-ben intézményvezető-helyettesként, majd 2016-ban mentálhigiénés csoportvezetőként látja el feladatait. Szeretne naprakész tudással rendelkezni, ezért rendszeresen eljár a tanfolyamokra, konferenciákra, részt vesz a szakmai műhelyek munkájában. Gyakran felkérik előadónak is.

Mint mondja, a nappali ellátásban nemcsak időseknek biztosítják ezt a szolgáltatást, hanem demens betegeknek is. A visszajelzésekből örömmel nyugtázzák, mennyire népszerű ez a formája az ellátásnak. Mentálhigiénés csoportvezetőként – munkatársaival együtt – nagy súlyt fektetnek az intézményben élők mentális segítésére, a szabadidő hasznos eltöltésére. Az egyház és a vallás fontos szerepet tölt be a lakók életében. A református egyház, mint fenntartó, gondoskodik a lelkipásztori és a hitoktatói segítségnyújtásról. Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a nyíregyházi oktatási intézményekkel. Gyakoriak a Szivárvány Idősek Otthonában a műsoros rendezvények, ezzel is elősegítve a szórakozást és a szürke agysejtek karbantartását. Nem véletlen az az országos statisztikai adat, hogy az idősotthonokban élők átlagéletkora jóval magasabb, mint az otthonukban élő, magányosoké. Vagy akiknek folyamatosan meg kell birkózni a napi stressz, a megélhetés biztosításának, a hétköznapi életvitel nehézségeinek gondjaival. Esetleg betegség okozta hátrány is újabb megpróbáltatást jelent.

Tekséné Hulvej Anita a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Általános szociális munkás szakán tereptanárként is dolgozik. Gerontológiai gondozó képzésben, illetve szociális gondozó ápoló, valamint szociális segítő képzésben is részt vett, mint oktató.

Két évtized, majdnem ennyi eddigi életének a fele. A sóstói otthon félévszázados történelmében szintén meghatározó ez a közel 20 év. Az állami irányítástól az egyházi fenntartás tennivalói adnak ma sokféle feladatot a szakmáját hivatásként gyakorló vezetőnek. Ami viszont soha nem változik: a gondozásra, ellátásra szoruló ember, aki már saját erejéből képtelen megoldani az életvezetési feladatait. Ebben viszont Anita nem ismer sem pardont, sem lehetetlent, úgy kezdi minden napját, hogy mosolyogva lép az idősekhez, mert nekik a lelki nyugalmukat, örömüket jelenti, ha a mentálhigiénikus békét, derűt sugároz feléjük.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése