Pepó Péter

Egyetemi tanár,

Debrecen

hb_06-46_pepo_peter.jpgGyulán született 1955-ben, ott járt középiskolába. Nagyapja Kondoros és Szarvas környékén volt nagygazda, édesapját emiatt 1952-ben a Pallagi Akadémiáról eltávolították. Később mégis a Gyulai, majd az egyesítések után a Békéscsabai Állami Gazdaság termelési igazgatója lett. Édesanyja családja debreceni és hajdúsámsoni eredetű. 1974–79 között végezte egyetemi tanulmányait a DATE-n. Büszkén, de dicsekvés nélkül említi, hogy az agráregyetem történetében elsőnek Sub auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéses diplomát kapott. Ikertestvére, Pepó Pál, szintén professzor ugyanezen az egyetemen. Ez alighanem egyedülálló a magyar felsőoktatásban.

Az egyetemi évek alatt a tudományos diákkörben tevékenykedett, kezdetben a Talajtani és Mikrobiológiai Tanszéken. Szeretettel említi Helmeczy Balázs professzor nevét. Negyedéves korában Bocz Ernő professzor meghívta szakkollégiumába. Rá úgy emlékszik, mint második édesapjára. Végzés után két évet a gyakorlatban töltött, Tiszaföldváron és Békéscsabán, nagyüzemekben. Speciális területe a növénytermesztés, azonbelül elsősorban a fenntartható, környezetbarát növénytermesztési technológiák elméleti megalapozása és gyakorlati továbbfejlesztése. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogyan lehet a növénytermesztést, a környezetvédelmet, a környezeti minőség megtartását és minőségi növényi termékek előállítását úgy kombinálni, hogy az egyben jövedelmező termelés is legyen. Tradicionális, de nem kevésbé lényeges kutatási területe a legfontosabb szántóföldi növények tápanyag- és vízellátásának, azok más agrotechnikai elemekkel való interaktív összefüggéseinek komplex vizsgálata.

Fő kutatási területe továbbá a kalászos gabonák, elsősorban az őszi búza agrotechnikájának sokoldalú fejlesztése. De munkatársaival együtt olajnövényekkel, közte napraforgóval, továbbá kukorica- és egyéb szántóföldi növényi kultúrákkal (hüvelyes, gyökér- és gumós növények stb.) is foglalkozik. Fontos kutatási területét jelenti a biológiai alapok, azaz az újonnan minősített fajták és hibridek tesztelése, tájkísérleti értékelése. Vagyis hogy adott tájkörzetben melyek azok a búza-, napraforgó-, kukorica- stb. fajták és hibridek, amelyek a legeredményesebben termeszthetők. Nagyon fontosnak ítéli meg a gyakorlattal való kapcsolatot. Tanszéke „három lábon áll”: oktat egyre szélesebb körben, az idei félévben 16 évfolyamon. Azt vallja, hogy az oktatásnak és a kutatásnak szerves egysége nélkül nincs jó oktató vagy jó kutató. A szaktanácsadást is velük egyenrangú tevékenységnek tekinti. De számára nagyon fontos a nevelés is. A szaktanácsadási rendszerben évente, immár 12 éve, két nagy gyakorlati rendezvényt, bemutatót tartanak. Május utolsó hetében a búza, borsó és egyéb gabonanövények szakmai kérdései kerülnek terítékre, kb. 250–300 gyakorlati szakember jelenik meg Kelet-Magyarországról.

Negyvenévesen az egyik legnagyobb, a Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék vezetője lett, amely 2006-ban augusztus 1-jével Növénytudományi Tanszékké szerveződött. 1997-ben nevezték ki egyetemi tanárrá, 2000–2004 között, pedig az a megtiszteltetés érte, hogy az egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar dékánjának választották. Ez felettébb emberpróbáló időszak volt, mert 2000-ben jött létre az egyesített Debreceni Egyetem, amelyben mindenkinek meg kellett találnia a kapcsolódási pontjait. Örömmel nyugtázza, hogy gyümölcsöző együttműködést sikerült kialakítaniuk minden egyetemi egységgel.

Immár a negyedik ciklust tölti az MTA Növénytermesztési Bizottságának titkáraként, ez akadémiai megbízatás. A DAB Növénytermesztési Munkabizottságának elnöke, a Szabolcs-Szatmár Megyei Növénytermesztési Bizottságának ugyancsak elnöke. 2004-ben lett az MTA doktora. Az egyetemen belül több bizottságnak tagja, ezek közül a Stratégiai Bizottságot említi. Az ő dékánsága alatt kezdődött, s már másodévnél tart a Partiumi Keresztény Egyetemen a mérnökképzés, ahova az agrártudományi centrum oktatói járnak előadásokat tartani. De ezenkívül több kelet- és nyugat-európai, valamint amerikai egyetemmel ápolnak szoros szakmai kapcsolatot. A nemzetközi szervezetek közül kiemeli az Amerikai Agronómiai Társaságot és az Európai Agronómiai Társaságot, melyekkel gyümölcsöző kapcsolatokat építettek ki. Az egyik legkedvesebb kitüntetése a Magyar Felsőoktatásért Emlékérem, a legutóbbi tanévnyitón kapta. A nagyváradi egyetem 2006 októberében honoris causa doktorrá avatta, tavaly az ukrán akadémiának a külső tagjává választották. Felesége középiskolai tanárnő, angol–történelem szakos az Ady Gimnáziumban. Kislánya nyolcadikos. Kikapcsolódást jelent számára a kirándulás, ami lehet egy Debrecen környéki biciklitúra, de akár egy ausztráliai vagy amerikai repülőút. Szereti a klasszikus zenét, főleg az orosz romantikusokat. Felesége, kislánya zongorajátékában igazi kikapcsolódást és örömét leli a családi összejöveteleken.

 (Hajdú-Bihari Almanach 6. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2007.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése