Balogh Attila

Intézményvezető

Porcsalma

szszb_33_ka_balogh_attila.JPGRend és fegyelem fogad, amikor belépek a Porcsalmai Kiss Áron Általános Iskolába. Nagyon szép iskola, ahol ragyog minden. Gyerekzsivaj árad felém, még szét sem tudok nézni az aulában, máris kedves portás fogad és kísér Balogh Attila igazgató úrhoz.  Nyugodt higgadtsággal magyaráz kollégáinak, beszélik a napi eseményeket. A tekintély sugárzik szavaiból, ugyanakkor a megértés és segítő szándék is egyszerre vannak jelen. Igazi vezéregyéniség.

Kárpátalján a Nagyszőlősi járásban született 1970-ben Verbőcön. Az általános iskolai tanulmányait is ott fejezte be 9. évfolyamon, aztán Salánkra került középiskolába. Mindig orvos szeretett volna lenni, azonban behívták katonának és két évig szolgált a Vörös Hadseregben. A katonaság után megházasodott, ekkor döntött úgy a család miatt, hogy pedagógus pályára lép. Felesége Tünde szintén mesterpedagógus szakértő, szaktanácsadó a pátyodi dr. Antall József Általános Iskolában. Igazi pedagógus házaspárt alkotnak együtt.  1992-ben megszületett Bianka lányuk, akire nagyon büszkék. Ő a Debreceni Egyetem Gyógyszerészeti Karán szerzett doktori diplomát, hivatásos gyógyszerész. Jelenleg szakgyógyszerészeti szakon tanul tovább. Attila az Ungvári Állami Egyetem kémia-biológia szakán végzett.

Feleségével közösen úgy döntöttek, áttelepülnek Magyarországra, hogy jobban tudják kamatoztatni tudásukat. Először Hajdúszoboszlón éltek, majd elköltöztek Ököritófülpösre, ahol ma is élnek. Kezdetben gazdálkodással foglalkoztak, melynek következtében sikerült egy nagyon szép és idillikus családi otthont teremteniük. 1999-ben a helyi általános iskolában kapott napközis nevelői állást, aztán kisegítő osztályban tanította a sérült gyerekeket.

Innen Porcsalmára hívták, ahol testnevelést tanított és osztályfőnökként is dolgozhatott. 2009-től a Kiss Áron Általános Iskola intézményvezetője. Nagyfokú gyerekszeretete, a gyerekekbe vetett hite miatt vállalta el ezt a feladatot, mivel az intézménybe járó gyerekek többsége halmozottan hátrányos helyzetű, roma tanuló, akik ingerszegény környezetből kerülnek be az iskolába. Egy igazi kihívásnak találta ezt a feladatot és kezdett el szívvel-lélekkel dolgozni kollégáival együtt a közös cél érdekében. 2010-ben sikerült egy pályázat keretében teljesen felújítani és bővíteni az intézményt, melyet igyekeznek megóvni és a kisebb hibákat javítani. Nagyon büszkék rá, hogy egy határmenti kis településen ilyen korszerű oktatástechnikai eszközökkel tudják a tanulókat új ismeretekhez juttatni. Ennek érdekében minden pályázati lehetőséget megragadnak, az új és korszerű eszközök, berendezések beszerzéséhez. A több éven keresztül futó IPR-es pályázatból sikerült sokféle taneszközt beszerezni.

„Rend és fegyelem!”-ez az egyik hitvallása. E két dolog nagyon meghatározó egy sikeres intézmény működésében. Ennek szellemében oktatnak és nevelnek  az itteni pedagógusok. A folyamatos képzés, a megújulás segít a mindennapi nehézségek leküzdésében. Ő maga is rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, tréningeken. 2011-ben közoktatási vezető diplomát szerzett, hogy még hatékonyabban és sikeresebben tudja intézményét irányítani. 2015-től mesterpedagógus szakértő lett. Ismét egy új kihívás az életében, más intézmények életébe betekintést nyerni és onnan is tanulni valami újat, ami még jobban hozzájárulhat a szakmai fejlődéshez és sikerekhez. A segítő szándék és tapasztalatátadás vezérli minden egyes látogatás alkalmával.

Közéleti feladatokat is szívesen vállal. Porcsalmán önkormányzati képviselő tisztséget tölt be. Nagyon jó a partnerségi kapcsolat a helyi önkormányzat és az iskola között. Sok közös rendezvényt szerveznek, ahol a tanulók műsort adnak, táncolnak, énekelnek a közönségnek. Kanyó Imre polgármester úr, amiben tud, szívesen segít az intézménynek.

2006-tól aktívan részt vesz a környék felnőtt lakosságának az érettségihez való hozzásegítésében, levelező-esti tagozaton. Azóta már több száz embert segített hozzá az érettségi vizsga megszerzéséhez.

Az iskola jelenleg a DIGIKIP programban vesz részt. Ez egy új lehetőség, mely által a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók a XXI. századi technikákkal és módszerekkel tudnak új ismereteket elsajátítani, berögzíteni, és ha kell előhívni a megszerzett tudást. „Az egész életem a tanításról szól, nyomon követem a pedagógiai folyamatokat és minden mást, mely az oktatással szorosan összefügg”- vallja büszkén magáról. A Nemzeti Pedagógus Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Elnökségének tagja, valamint A Nemzeti Pedagógus Kar Országos küldötteként is tevékenykedik.

Távlati céljai között szerepel a szakmai ismeretek fejlesztése, újszerű dolgok bevezetése. Az élethosszig tartó tanulás, a folytonos megújulás, feltöltődés, ismeretátadás. Mindaddig pályán maradni, míg érzi a tantestület és a község által nyújtott támogatást.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése