Dr. Boisko Sándor

Főorvos, háziorvos

Kállósemjén

szszb_33_zsl_dr_boisko_sandor.jpgA rendezett nagyközség új, korszerű Egészségügyi Centrumában lévő orvosi rendelőjében fogad rendelési idő után, de nyoma sincs fáradtságnak, pedig sok beteget megvizsgált, ellátott. Kiegyensúlyozott, közvetlen és derűs, ezért is tisztelik, szeretik. Pácienseinek nemcsak gyógymódot, de életrendet is előír. Az életvezetésre is figyel, tanít – fogalmazza meg orvosi hivatásának egyik fontos elveként. Hiszen a gyógyító munka krédója, ha úgy tetszik, hitvallása rendkívül összetett, mint maga az ember, a biológiai lényével, életmódjával – hitével, s egymásra hatásuk alakító és meghatározó tényezők. E szemlélet hatja át a főorvos úr személyiségét, irányítja mindennapi tevékenységét.

Felmenői földrajzi hovatartozása a történelmi Magyarországot idézi. Anyai nagypapája Szatmárnémetiben, görög katolikus papi családban született.  Egyébként Munkácsról származnak. Ungváron végezte a teológiát és ott szentelték pappá, miután házasságot kötött a szintén görög katolikus papi családból származó nagymamával. A család, a rokonság egy része Kárpátalján élt, illetve él ma is, de többen az óhazában telepedtek meg, vagy az akkori Csehszlovákiába költöztek. Van köztük híres atomkutató, egyetemi tanár, orvos, jogász, intézetvezető, szakmájukban megbecsült emberek. Szülei tanárok voltak a Munkácsi Járásban, Csongor községben. Nagydobronyban (Ungvári Járás) született, de Munkácson nevelkedett – húgával együtt, aki Budapesten a Szent István Kórházban szülész-nőgyógyász – itt járt középiskolába is. A katonai évek után az Ungvári Orvosi Egyetemre nyert felvételt, 1982-ben kapta meg orvosi diplomáját. Pályáját Beregszászon kezdte, majd a közeli Beregdédán volt háziorvos nyolc évig. Magyarországra 1991 nyarán költözött, előbb a Mezőtúr melletti Kétpó községben, majd Nyírgelsén volt háziorvos. Kállósemjénben 1995 januárjától praktizál. Igazi lokálpatriótává vált, szereti a települést, a körzetet, úgy érzi, befogadták. Nagyon figyel a betegeire, jó diagnoszta, sokszor a páciens arcszínéről megállapítja, ha valami nincs rendben, így sikerül idejében elejét venni egy kóros állapot kialakulásának. Sajnos egyre több a daganatos beteg, konstatálja a szomorú tényt, ez országos jelenség. Az ok rendkívül összetett; az életmód, a külső természeti-környezeti hatások, és ki tudja mi még, amire az orvostudomány ma még nem tud pontos választ adni. Főorvos úr nem csak a helyi körzetében lakók betegségét kíséri figyelemmel, de ügyeletben a vonzáskörzet településeiről hozzá fordulókét is. Kirívó esetekben mindig felírja a páciens telefonszámát, érdekli a beteg további sorsa. Emberiessége nagyra becsülendő annak kapcsán is, hogy számon tartja különösen az idős emberek születésnapját, s mobiltelefonjából sorolja is a 94. éves néni vagy a 103. éves férfi és a többiek köszöntésének dátumát.

Az emberekhez, a településhez való viszonya, köztiszteletben álló személyisége közéleti szerepvállalásra is predesztinálták. Húsz éve tagja az önkormányzat képviselő-testületének. E jóleső bizalomban a felelősség mellett lehetőséget is lát, hiszen a háziorvosi és a képviselői munka kiegészítik egymást. Fontosnak tartja, hogy alakítója lehet fontos döntéseknek, melyek a község fejlesztéseit, forrásbevonásait, a lakosság életét befolyásoló körülmények jobbítását jelentik. Különösen egy olyan elöljáróság mellett, mint a jelenlegi, ahol is a felkészültség, tehetség az ismérv, és a hagyományok, értékek tisztelete, melyek növelik a település hírnevét.

Hitben élő ember. A 60. születésnapjára a helyi római katolikus esperes közbenjárásával pápai áldásban részesült. Ez erőt ad további munkájához, hivatásához.

Nemes érzületét a művészetek iránti fogékonysága is jelzi. Szabadidejében a festészetnek és a fafaragásnak hódol. Orvos-művészek kiállításain többször szerepelt Nyíregyházán, Budapesten, Balatonlellén, Debrecenben és természetesen Kállósemjénben. De például púrhabból is gyönyörűen kiszínezett műveket kreál.

A kikapcsolódást, regenerálódást szükségesnek tartja, inkább rövidebb szabadságra megy, bár hamar vágyik is haza. Szeret utazni. Ha kimozdítják, akkor már jól érzi magát, de inkább otthonülő, kedvteléseinek él. A sokoldalú érdeklődés vagy a gének, netán az általa receptre is előírható életvezetés tartja fiatalon? Mindenesetre a most 62 éves főorvos tíz évet nyugodtan letagadhat.

Összetartó, szerető család, kiterjedt rokonság veszi körül, boldogan beszél róluk és a három unokáról. Lánya biológia – kémia – környezetvédelem szakos, Nyíregyházán él férjével, kisfiúk öt és fél, lányuk három éves. Fia kertészmérnök Kocsordon, az ő fiúk három éves. A legkisebb gyermek is fiú, tíz éves iskolás. Párja az asszisztense, segítője, aki beszélgetésünk idején (diszkréten) a soron következő rendelést készítette elő, de – elköszönve – a nyugodt, boldog otthoni háttérről is gondoskodik.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése