Csernaburczky Ferenc

Iskolaigazgató,

Mezőcsát

baz_05_114_csernaburczky_ferenc_1.jpgA Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola és Óvoda története a régmúltba nyúlik vissza. Az előd, a Mezőcsáti Református Egyház és vele együtt az iskola 1567-ben alakult. Az iskola a XVI-tól a XIX. századig szoros kapcsolatban állt a Sárospataki Kollégiummal: tanítóit rendszeresen Patakról kapta, így volt segédtanító Mezőcsáton többek között Egressy Béni 1833-ban.

Ezerkilencszázkilencvenkettőben a presbitérium teljes támogatásával újraalapították a Református Általános Iskolát, ebben kimagasló érdemeket szerzett Gazda István esperes úr.
Csernaburczky Ferenc igazgató úr, egy tősgyökeres mezőcsáti család leszármazottjaként, 1997 óta irányítja az intézmény tevékenységét.

1963. március 30-án született Mezőcsáton. Építész foglalkozású édesapja a helyi Költségvetési Üzem vezetője volt, édesanyja könyvelőként vonult nyugdíjba. Gyula bátyja matematika–technika szakos tanárként Ároktőn tanít, Zsuzsanna húga is pedagógus lett, történelem–ének-zene szakos, ő Budapesten zeneterapeutaként dolgozik. Családi indíttatása nemcsak támaszt, de emberi tartást is adott.

Diákként szinte minden, de különösen a természettudományos dolgok és a rajz érdekelték. Máig hálával gondol vissza Kocsi Istvánnéra és Köveskúti Gábor tanár úrra is.

Középiskolai tanulmányait a helyi gimnáziumban végezte. Mivel nem vették fel, egy évet Ároktőn tanított, majd Sipos Sándor rajz szakos tanár útmutatásával a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola földrajz–rajz szakán tett sikeres felvételit. Nem utolsósorban Frisnyák Sándor, Bényi Árpád művésztanár és a nagyszerű csoport révén feledhetetlen éveket töltött a Nyírség fővárosában, ahol nemcsak szakmát, hivatásszeretetet is tanulhatott.

Valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy kiváló eredménnyel végzett a főiskolán, és a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola gyakorlóiskolájában kezdhette pályáját, ahol a pedagógus hallgatók gyakorlati tanítását segítette két éven keresztül. Innen Abaújba, pontosabban Felsődobszára vezetett az útja, majd Hejőpapi következett ezerkilencszázkilencvenhatig.

Ekkor került haza szűkebb pátriájába, ahol ebben az évben indult a felső tagozatos képzés a Református Iskolában. Félévig igazgatóhelyettesként dolgozott, ezerkilencszázkilencvenhétben nevezték ki az intézmény igazgatójává, ezt a posztot tölti be a mai napig.

Harmincfős tantestületet irányít, akikkel együtt 220–230 diák oktatása-nevelése a fő feladatuk. Sajátságos képzést folytatnak: az iskola jellegéből adódóan sokkal nagyobb hangsúlyt kap a nevelőmunka, mint általában az oktatásban. A hitélet elmélyítésére nemcsak a tanórai, hanem a tanórán kívüli foglalkozások is lehetőséget adnak. Alapvető céljuk a keresztyén értékek közvetítése.

Az 1–8. évfolyamon alapozó képzést adnak, az alsó tagozaton iskolaotthonos oktatás folyik, tanító párok tanítanak. Az ott tanító tanárok egyben hitoktatók is. Már az alsó tagozatban számítástechnikai oktatást, a 2. osztálytól németnyelvoktatást és a felső tagozattól pedig emelt szintű matematikaoktatást folytatnak.
„A jó igazgató képes több fejjel gondolkodni – vallja Csernaburczky Ferenc –, ellátja az igazgatási feladatokat, miközben figyel a megfelelő szabályok és törvények betartására is.

A bibliai értékeken alapuló nevelésben sok feladatunk van, sok türelemre van szükség. Mi vagyunk a példa a diákok és a szülők számára, nap mint nap, ez végtelen sok figyelmet igényel. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban a közvetlenség és a hitelesség, hiszen ha a másikkal őszintén lehet beszélgetni, akkor könnyebb előrejutni, nagyon fontos a bizalom mindennapos fenntartása.”

Csernaburczky Ferenc immár a második ciklusban önkormányzati képviselő, két bizottságban (oktatási bizottság, helyi közrendi bizottság) is tevékenykedik, az elmúlt évtől a kerület iskolaügyi tanácsosa is. Ezerkilencszáznyolcvannyolcban kötött házasságot Csorba Andreával, aki tanítónő. Zsófia lányuk nyolcadikos, Zsolt fiuk pedig hatodikos a református iskolában. Az igazgató úr szabad idejében szívesen kirándul, ami elsősorban túrákat, vándortáborokat jelent. Szakmai végzettségét nem meghazudtolva örömmel festeget. Ez a szakmai gyakorlat és tapasztalatszerzés mellett feltöltődést is jelent számára. Eddig a helyi és a környékbeli kiállításokon vett részt.

Elégedett iskolájának eddigi eredményeivel, amit elsősorban a nagyszerű kollektíva munkájának tulajdonít. Úgy érzi, intézményének szervezeti felépítése stabil, meghatározó tanáregyéniségek oktatják a jövő nemzedékét.
Különösen büszke a tanulók által elért tanulmányi sikerekre, egyebek mellett a „Törd a fejed!” matematikaversenyben elért eredményekre, de legfőképp azokra a diákokra, akik értékeinket megtartva tudnak eligazodni az élet útvesztőiben és válnak maguk és nemzetük hasznára.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 5. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése