Dr. Domján László

Alpolgármester,

Mezőcsát

baz_05_116_dr_domjan_laszlo_1.jpgFiatal kora ellenére szakmai és politikai értelemben is sikeres dr. Domján László eddigi életútja. Mezőcsáti értelmiségi szülők (néhai édesapja agrármérnök, vállalatgazdálkodási szakmérnök volt; édesanyja gyógyszerész) gyermekeként született 1973-ban. Testvérével, a hat évvel fiatalabb Bélával – aki ma bírósági fogalmazó – sok szeretetet és odafigyelést kaptak nemcsak szüleiktől, hanem a velük lakó apai nagyanyjuktól is. Házasságot 2003-ban kötött, felesége dr. Domjánné dr. Szalay Csilla gyermekorvos.

Pajkos, eleven fiúcskaként sosem volt híján a kezdeményezőkészségnek és kisgyermekkorától határozott elképzeléssel bírt arról, hogy mit akar.

A nevelésén fáradozó pedagógusoknak sok munkát adott örökös kérdezősködése, esetenkénti különvéleménye, de a közösséghez, melyben napjait töltötte, mindig nagyon ragaszkodott. Kezdetben kitűnő, később inkább jó rendű tanulónak számított, leginkább a történelmet, az irodalmat és a földrajzot kedvelte.

Tanulmányait a helyi Kiss József Gimnázium és Szakközépiskola gimnáziumi osztályában folytatta, itt érettségizett ezerkilencszázkilencvenegyben. A sikeres felvételit követően a Rendőrtiszti Főiskola hallgatója lett. A tartalékos tiszti alapkiképzést Szombathelyen kapta, ezután kezdődött a szakmai képzés Budapesten, ahol az ország minden részéből igen jó szellemiségű csapat gyűlt össze. A bűnügyi szakon belül gazdaságvédelmi szakképesítést szerzett, ennek során kiváló tanárai hatására ébredt fel benne a jogi tárgyak iránti érdeklődés.

Friss diplomásként ezerkilencszázkilencvenötben a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság állományába helyezték. Féléves első vonalbeli szakmai gyakorlatra vezényelték a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságra, ahol sok hasznos dolgot tanult és egy lojális, összetartó csapatot is megismerhetett. Szolgálatát a főkapitányságon folytatta, ahol mindvégig gazdasági bűncselekmények nyomozásával foglalkozott.

Kezdetben 1996 és 1999 között a dr. Erdélyi László által vezetett gazdaságvédelmi osztályon, majd annak átszervezését követően dr. Pásztor Albert beosztottja volt a vizsgálati osztály tisztjeként. Munkája során mindkét osztályon számos kiváló kollégával dolgozhatott együtt és a társszerveknél is kitűnő szakembereket ismert meg. Időközben – posztgraduális képzés keretében – jogi tanulmányokat folytatott a Janus Pannonius Tudományegyetemen Pécsett. A „történelmi levegőjű” alma mater falai között kétezerben fogadták az állam- és jogtudományok doktorává.

Szülővárosában, Mezőcsáton 2002 októberében atyai barátainak biztatására indult az önkormányzati képviselő-választáson, ahol – bizonyára az édesapja és a család iránti tisztelet jeleként is – képviselőjelöltként a legtöbb szavazatot kapta a települési kislistán. Az összeférhetetlenség miatt a rendőrtiszti pályafutásáról mondott le – mivel a hatályos jogszabályok szerint rendőrtiszt és települési képviselő nem lehet egy személyben.

Arnót János polgármester úr javaslata alapján Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló ülésén saját sorából társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. Először került be „egy ilyen gépezetbe”, ahol tisztsége okán kitüntetett figyelmet élvez, ám jogköre nem bővült olyan mértékben, mint amennyivel nagyobb elvárás nyilvánul meg irányába a lakosság részéről. Főállásban ügyvédjelölt, Miskolcon dr. Hodobay Ágnes ügyvédnő irodájában, akinek ezúton is szeretné kifejezni köszönetét, amiért ilyen nagyfokú toleranciát tanúsít, amikor gyakori közfeladatai elszólítják.

Református emberként különös megtiszteltetés számára, hogy kétezer-kettőben a Borsod-gömöri Egyházmegye tanácsbírájává választották. Kegyes adománynak érzi, hogy e nagybecsű grémium tagjaként ilyen kitűnő emberekkel dolgozhat együtt. A Gazda István esperes úr mellett működő egyházbírói testület tagjának lenni egy fiatalember számára a bizalmon túl kihívás is, hiszen a „testvéri szeretet jegyében kell dorgálni”, ami csak úgy lehetséges, ha „a türelem és az alázat nem vész ki az ember lelkéből”.

A kikapcsolódást számára a könyvek világa és a kerékpározás jelenti. Szereti az állatokat is, főleg a kutyákat, jelenleg egy hófehér német középspicc büszke tulajdonosa. Magánemberként közvetlen tervei között a családalapítás szerepel. Gyermekeinek majdani családapaként pedig legalább annyit szeretne nyújtani, mint amennyit ő kapott szüleitől.

Munkájában szeretné kihozni magából a maximumot, amihez még számtalan erőtartalékot érez magában. Rövid távú szakmai célja a jogászi szakvizsga megszerzése és politikai karrierjének folytatása.
„Tulajdonképpen soha nem féltem kockáztatni – vallja dr. Domján László –, új lehetőségeket megragadni. Ha valaki akar valamit, amiért küzdeni is hajlandó, és az emberek látják rajta, hogy őszintén akarja, akkor támogatják!”

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 5. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése