Soltész Bertalan és Szigetiné Tóth Gyöngyi

Településmenedzsment

Tunyogmatolcs

szszb_31_tk_soltesz_bertalan_800.jpgA képen láthatóval ellentétben, a polgármester és a jegyző-asszony vállvetve küzdenek napjaink nehéz körülményei között az ország keleti peremén található község fennmaradásáért, a lakosság megtartásáért, a hely élhetőbbé tételéért. Ezen nemes célok megvalósításáért minden rendelkezésre álló lehetőséget igyekeznek kihasználni. Ma egy települést jól és eredményesen vezetni-irányítani, a lakosság jogos igényeit és elvárásait kielégíteni csak a helyi viszonyok ismeretében, a lehetőségek kihasználásával, széles körű, tettekben testet öltő, mindennapi együttműködéssel lehet. A pályázati lehetőségek és a vállalkozói gyakorlattal és szemlélettel bíró polgármester számtalan jó elképzelésének hasznosságát és eredményességét minden itt élő család élvezi.

A Szamos folyó és holtágai festői környezetet kölcsönöznek a településnek. A szatmári település lakóit az 1970-es árvíz túlélése embert próbáló tettekre kényszerítette. Sajnos, sok család feladta a vízzel való kilátástalannak tűnő küzdelmet és békésebb, árvízmentes, biztonságosabbnak ítélt helyekre költözött. Akik maradtak, azokra hárult a minden korábbi nehézséggel folytatott küzdelem a fennmaradásért, munkanélküliség, elöregedés, elvándorlás…

Az egyéb helyen elhelyezkedni nem tudó, munkaképes korú emberek foglalkoztatása érdekében a több lábon állás gyakorlatát alkalmazzák: a START közmunkaprogram keretében átlagosan mintegy 250 főnek biztosítanak helyben értékteremtő munkát. A program elindításában és lebonyolításában sokat tesz Kovácsné Demeter Tünde alpolgármester asszony. A nagyon kevés szakember-létszám ellenére minden felmerülő gondot, problémát, feladatot széleskörű összefogással, eredményesen oldanak meg. Akik az állatokkal szeretnek és tudnak foglalkozni, a 300 darabos hízó- és vágósertés-, illetve a háromezres baromfiállományt gondozzák. Az átlagosan 10 malacozó kocájuk biztosítja a sertésállomány folyamatos utánpótlását. A szabadföldben és a fóliában frissen megtermelt nyersanyagokat és a keletkező húsárut a helyi, 350 adagos konyhán használják fel. A többlet mennyiséget helyben, valamint a környező településeken hasznosítják, folyamatban van a helyi piac kialakítása is.

Jelentős létszámban dolgoznak a 8 kilométernyi kordonnal rendelkező  uborkaültetvényen, valamint az egyéb konyhakerti növények gondozását, nevelését, betakarítását is végzik. A szezonális munkák mellett a nők szőnyegszövéssel, parkok gondozásával, a férfiak betonoszlop és térkő gyártással, egyszerűbb szerelési és karbantartási munkálatokkal, a közösségi létesítmények állagmegóvásával foglalkoznak. Különféle segélyezésre itt csak azok szorulnak rá, akik már nem képesek munkát végezni, illetve akik rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. A település rendelkezésére álló központi költségvetési szűkös keretek és a helyben megteremtett önerő, valamint az elnyert pályázatok biztosította anyagi támogatások ésszerű és célszerű felhasználásával működtetik az óvodát, az iskolát, az öregek nappali otthonát, és egyéb közösségi létesítményeket.

A képviselőtestület és a településmenedzsment küzdőképességét és harcosságát ékesen bizonyítja, hogy az óvoda – már korábban szükségessé vált – bővítésére írt pályázatukat három elutasítás ellenére is fenntartják. A környező öt településsel összefogva – természeti adottságaikra alapozottan – kitörési lehetőségként a „Szamosi Élménytér” pályázat keretein belül mintegy 300 millió forintból a Holt-Szamos 23 kilométeres szakaszán valósult meg a „Kurta Kocsma” látogató központ és egyéb létesítmények. Ezek működtetését közös erővel és újabb tevékenységekkel – horgászattal, gyógynövénygyűjtéssel, vízitúrák szervezésével – kívánják bővíteni. A majdan ide érkezők saját szemükkel érzékelik, hogy a szatmári síkság gyöngyszemeként ismert, gyönyörű természeti környezetben fekvő Tunyogmatolcsra és környékére érdemes eljönniük. A környezet emberibbé és élhetőbbé tételének, a lakosság megtartásának, valamint anyagi biztonságának növelése érdekében költségtakarékosan és környezettudatosan élnek.

Önkormányzati önerőből épült, szépült meg a több funkciót ellátó sportpálya, a Tájház, a Kálmán-major és a parkok. Gazdálkodást segítő támogatásokkal, a szociálisan hátrányos helyzetű családok öngondoskodását segítik elő aktív szociálpolitikai eszközökkel és a saját gazdálkodás példájával.

A közösség összetartozásának erősítése érdekében felkarolják, támogatják a 10 civil szervezetet, akik pezsgő kulturális, közösségi életet teremtenek. A településmenedzsment és az önkormányzat mai és távolabbi célja továbbra is az értékteremtés, a példaadás és az útmutatás. Más lehetőség számukra érdektelen… „…Vitézségből mintát, emberségből példát ők adnak!…” Valahol ez lenne a járhatóbb út a csodavárás helyett…

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése