Bikkfanyelvű ficfapoétika

old-man-tree-1024x768.jpgAz egyik volt tanárom, később kollégám, Mizser Lajos igen sajátos módon tanította a különböző stílusrétegeket. Tegyük rögtön hozzá, hogy egyúttal igen hatékonyan. Közismert verseket írt át például hivatalos nyelvre. Az oly sokat hangoztatott száraz nyelvtanórán milyen sokat változtathat egy ilyen apró ötlet! Az elmélet megbeszélése, még pontosabban a jó értelemben vett hivatali nyelv jellemzőinek megtárgyalása után kitűnő illusztráció lehet Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című közismert versének hivatali zsargonba átültetett változata. Íme, először „eredetiben”, majd átírva:

Falu végén kurta kocsma, Oda rúg ki a Szamosra, Meg is látná magát benne, Ha az éj nem közelegne.

A település perifériáján időszakos üzemeltetésű vendéglátó-ipari egység funkcionál. A Szamos folyóban levő tükörképe a rossz látási viszonyok következtében nem vehető észre.

Az éjszaka közeledik, A világ lecsendesedik, Pihen a komp, kikötötték, Benne hallgat a sötétség.

  A Föld tengely körüli forgása azt eredményezi, hogy a Hold árnyéka erre a területre vetődik. A két part közötti forgalmat lebonyolító jármű a kikötőben vesztegel a sötétségben, nélkülözve az utazni szándékozókat.

De a kocsma bezzeg hangos! Munkálódik a cimbalmos, A legények kurjongatnak, Szinte reng belé az ablak.

A vendéglátó-ipari egység üzemeltetése magas zajszintet eredményez. A cimbalmos hangszere megszólaltatásában dicséretes buzgalmat mutat. A házasságot még nem kötött fiatal férfiak kommunikációjának hangereje akkora, hogy a nyílászáró szerkezet rezonál.

„Kocsmárosné, aranyvirág, Ide a legjobbik borát, Vén legyen, mint a nagyapám, És tüzes, mint ifju babám!”

„Italmérőné! Alulírottak tisztelettel kérjük, hogy a legrégibb évjáratú, a legjobb minőségű bort részünkre felszolgálni szíveskedjék.”

Húzd rá cigány, huzzad jobban, Táncolni való kedvem van, Eltáncolom a pénzemet, Kitáncolom a lelkemet!”

   „Szólaltasd meg hangszeredet, te etnikum! Mozgáskultúrámat akarom gyarapítani! Erre felajánlom a rendelkezésemre álló, államilag megállapított fizetőeszközömet. Ezért addig gyakorolom a mozgáskultúrát, amíg levegővel tudom ellátni a tüdőmet”.

Bekopognak az ablakon: „Ne zugjatok olyan nagyon, Azt üzeni az uraság, Mert lefeküdt, alunni vágy.”

  Monoton zaj a nyílászárón: „A ti zajszintetek meghaladja a 90 decibelt, és ez a zajszint a feudális rend egyik tagját ébrenlétre kényszeríti”.

„Ördög bújjék az uradba, Te pedig menj a pokolba!… Húzd rá, cigány, csak azért is, Ha mindjárt az ingemért is!”

   „A keresetet kellő megalapozottság hiányában elutasítjuk, téged pedig jellembeli gyengeségeid miatt nem veszünk tudomásul. Szólaltasd meg hangszeredet, te etnikum! Cserébe felajánlom felsőruházatom egy részét”.

Megint jőnek, kopogtatnak: „Csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kendteket, Szegény édesanyám beteg.”

Ismételten zaj hallatszik a nyílászárón: „Vegyék lejjebb, kérem, a decibelt. Nőnemű szülőm egészségi állapota emiatt súlyosabb károsodást szenvedhet”.

Feleletet egyik sem ad, Kihörpentik boraikat, Végét vetik a zenének, S hazamennek a legények.

   Ez a kereset megalapozottnak bizonyult. A nősületlen fiatalemberek befejezik az alkoholfogyasztást, és kísérletet tesznek arra, hogy állandó lakásukba visszatérjenek.

(A kép forrása: blog.cranesmill.org)

Szerző: 2018. 01. 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló