Kucsma István

Jegyző Gönc A közel 2500 lelkes kisváros a Zemplén-hegység lábánál, a Hernád folyó völgyében fekszik. A település híres lakója volt az első magyar bibliafordító, Károli Gáspár, aki 1563-tól haláláig élt... Tartalom megtekintése

Mol­nár Jó­zsef

Igaz­ga­tó, Me­ző­kö­vesd Csa­lád­ja: szü­lei és min­den is­mert elôd­je me­ző­kö­ves­di, ő ma­ga is itt élt vi­lá­gé­le­té­ben. Szü­le­té­si he­lye azon­ban On­ga, egy má­sik bor­so­di kis fa­lu, ahol an­nak ­ide­jén, 1946 nya­rán, szü­lei... Tartalom megtekintése

Tivadar Andrásné

Élelmezésvezető, Nyírjákó Egy teljes emberöltő történésein ment már keresztül eddigi élete során Tivadar Andrásné! Ettől egyedi és rendkívüli a sorsa. Származását tekintve „Királyi”, merthogy anyai nagyanyja Király Terézia, apai nagyanyja... Tartalom megtekintése

Kovács László

Polgármester, Gömörszőlős A település a kis falvak közül is az aprók közé tartozik, lakóinak száma 2004 októberében 98 fő volt. Csakhogy nem a létszám, nem a méret a lényeg, mert... Tartalom megtekintése

Sápadt villámocskák

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből Ők a buszmegálló egyik sarkába húzódtak, én a másikba. A drótüveg szennyes falán gyorsan suhantak el a szélkergette levelek, és egy részük fennakadt az... Tartalom megtekintése

Prof. Dr. M. Samir Rady

Főigaz­ga­tó,­ Kiskun­ Kuta­tóköz­pont,­ Kiskun­ha­las­-Füzes­pusz­ta­ Az „egyipto­mi­ magyar”­ hozzá­­érté­sét­ ma már senki­ nem vonja­ két­ségbe­. Nagy sze­ren­csénk, hogy amikor­ Egyiptom­ból,­ a kai­rói­ mezô­gaz­da­sá­gi­ egyete­met­ sum­ ma cum laude minô­sí­tés­sel­ elvé­gez­ve,­ egyéves­... Tartalom megtekintése

Darai Imre

Sportközpont-igazgató Kazincbarcika Az idén 50 éves Kazincbarcika városát országszerte úgy ismerik, mint sportfellegvárt, ahol jelentőségének megfelelően foglalkoznak a tömeg-, szabadidő- és versenysporttal. Nem véletlenül adományozták a településnek a Nemzeti Sportváros... Tartalom megtekintése

Köteles György

Egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató főorvos, Budapest A művészet nagyjai és a szerelmesek szinte létezésétől kezdve a mai Benczúr és Bessenyei parkot kedvelik leginkább Nyíregyházán. Akinek a szülőháza itt... Tartalom megtekintése

Kecső Imre

  Polgármester, Kesznyéten A negyvennégy éves közéleti ember édesanyja nyomdokaiba lépve a pedagógusi pályát választotta hivatásául, s miközben a gyakorlatban igyekezett átültetni egyetemi tanulmányait, „belekóstolt” a politikába is. A tanítás... Tartalom megtekintése

Ének a dohánymezőkről

Szemelvények Ésik Sándor Csipkezsófika álma című könyvéből  Hasa van a dohánylevélnek. A hőségben szoknyaként lebeg körben a széle. Nagyon nagy kánikulának kell annak lenni, amikor a gazdája azt mondja: elég lenne már... Tartalom megtekintése