Dr. Sólyom Enikő

A Gyermekegészségügyi Központ vezető főorvosa Miskolc A hivatások, szakmák hierarchiájában mindig az orvoslást tartotta a csúcsnak, amely teljes embert, örökös készenlétet jelent. Dr. Sólyom Enikő – a család döntése alapján... Tartalom megtekintése

Tóth István

Pol­gár­mes­ter, Be­kecs A le­gen­da sze­rint Ár­pád ve­zér a te­le­pü­lés kör­nyé­kén ta­lál­ha­tó for­rá­sok egyi­ké­nél fe­lej­tet­te be­ke­csét, in­nen a te­le­pü­lés ne­ve – Be­kecs. És bár ez iga­zán jól hang­zik, no meg Anony­mus... Tartalom megtekintése

Illatmámor

Míg Csiporka falatozik, Bíborka csodára lel a falusi melegházban   A melegház csendjét csak Csiporka rágicsálása verte fel. Bíborka ínyenc lévén, virágról virágra repdesve fedezte fel az új birodalmat. Minden... Tartalom megtekintése

Nyíriné Bárdosi Mária

Okleveles könyvvizsgáló, Szerencs A kár tipikusnak is nevezhetnénk Nyíriné Bárdosi Mária életútját, hisz mint oly sokan, a megfelelő szakmai képesítés megszerzése után ő is a „vállalati szférában” tette meg az... Tartalom megtekintése

Dobos Dénes

Polgármester Baktakék Azt mondja a néphagyomány, hogy a Szárazvölgyben fekvő Baktakék évszázadok óta gyakran kimarad az esőből, mert mire odaérne az áldás, a Hernád-folyó „lehúzza”. A 800 lelkes, sajnos elöregedésnek... Tartalom megtekintése

Állócsillag, hullócsillag

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  Lassú, méltóságteljes karcsapásokkal repültem. Eleinte a sátor ponyvatölcsére peremén, ahol a legmagasabban ülőknek még a pupilláját is láthattam. Megdermedt szemgolyók kísértek, senki sem pislogott.... Tartalom megtekintése

Csordamagány

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  Előbb csak néhány tehén tűnt fel a folyó közepén. Fejüket magasra tartva taposták a vizet, szemmel látható volt, hogy a szarvasmarha faj nemzedékeken keresztül... Tartalom megtekintése

Üszögh Lajos

Igazgató Edelény A spanyolviaszt szerencsére már nem kellett feltalálni, mikor német mintára életre hívták Edelényben a Borsodi Közszolgáltató Kht.-t, amely egy kézbe fogja össze, s a leghatékonyabban biztosítja a város... Tartalom megtekintése

Dr. Le­nár György

Er­dé­sze­ti igaz­ga­tó, Pál­há­za Mi­ként azt ere­de­ti do­ku­men­tum is bi­zo­nyít­ja, déd­nagy­ap­ját Fran­ti­sek Le­nár­nak anya­köny­vez­ték egy Gor­li­ce mel­let­ti kis fa­lu­ban. In­nen Ga­lí­ci­á­ból me­ne­kül­tek a déd­szü­lők az 1870-es évek­ben az ak­kor Ma­gya­ror­szág­hoz tar­to­zó... Tartalom megtekintése

Orosz Péter

Ügyvezető igazgató, Edelény Edelény határában, az elhagyatott bányatelepen építették fel a Neptunecht Kft. minden igényt kielégítő, modern betonelemgyárát, ahol üzemcsarnokok és lakások elemei készülnek. A német Knecht csoportba tartozó cég... Tartalom megtekintése