Katonáné Farkas Ibolya

Református lelkész, intézményvezető

Nyíregyháza, Kálmánháza

szszb_33_tk_katonane_farkas_ibolya_800.jpgSzeretetteljes fiatal házaspár irányítja a Nyíregyháza-Kertvárosi Gyülekezetet és a fenntartásukban működtetett Irgalmas Samaritánus Központot. A lelkész asszonnyal ülünk le a szolid eleganciával berendezett, kötetektől roskadozó tanácsteremben. Beszélgetésünk nagy ívet rajzol le, a lelkész felmenőkkel nem rendelkező, ám erős református falvakból, (Tyukod, Nábrád) származó házaspár szép, szabályos, ám feladatokkal, váratlan helyzetekkel bőven megtűzdelt életútjáról. Kint szemerkél az eső, a nyár búcsút int, idebenn a lélek melege vesz körül. A vidám alaptermészetű, de magát kissé zárkózottnak vélő tiszteletes asszony minden megnyilatkozásából süt a szeretet, a családja, a gyülekezete és az Isten szolgálatának elkötelezettsége a mozgatórugója tetteinek.

Csengerben született 1974. december 17-én Nyéki Borbála (70) és néhai Farkas József (62) kisebbik lányaként. A szülei a tyukodi termelőszövetkezetben dolgoztak, Gizella nővére Tyukodon keresi a kenyerét. Ibolya férje Katona Béla református lelkipásztor – a Teológián az első (!) napon meglátták egymást és azóta láthatatlan kötelék szövődik közöttük. Ötödévesen vezetette a fehérgyarmati református templom oltára elé a vőlegény a menyasszonyt, és záróvizsgáikat már házastársakként abszolválták. Frigyüket két lánnyal ajándékozta meg a Teremtő: Hanna Boróka (18) a Debreceni Református Kollégium Gimnazistája, Rebeka Dorka (15) a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban tanul.

Ibolya Csengerben érettségizett 1993-ban. Debrecenben – Isten rendeléséből – a Teológián kezdte meg tanulmányait. Itt találkozott majdani férjével, és el sem tudta volna képzelni felnőtt életét a református egyház szolgálata nélkül. Hol, hogyan, azt még jótékony homály fedte a záróvizsgák letételekor. Jobb is így, mert az indulásnál akkora akadállyal néztek szembe, amelyet csak szilárd alapokon nyugvó hittel, bizakodással tudtak megoldani. Megmérettek és sikerrel vették a nehézségeket. Öt évet szolgáltak Laskodon és Petneházán a Nyírségi Református Egyházmegyében, noha mindketten szülőföldjükre, a Szatmári Egyházmegyébe vágytak. Fülükben csengett Bartha Gyula csengeri esperes úr hívó szava, intézményalapító és működtető, hihetetlen energiákat mozgósító személyisége. A Bartha házaspár, mert Ágnes asszony is lelkész, tudat alatti mintaként lebegett előtte.

Szerteágazó a hivatásunk – mondja.  Különösen a hitoktatás, a gyermekmunka, a hittan csoportok, a Bibliaiskola, no és a két kislányuk mindennapjainak szervezése, ellátása elég munkával látta el. Átkerültek Tiszavasváriba, és a szomszédos Szorgalmatos tartozott még hozzájuk. Férjével hallgatólagosan úgy osztották szét a feladatokat, hogy Katona Béla a gyülekezeti tennivalókat vállalta magára, míg Ibolya elsősorban a gyermekek hitéletét irányította.

Helyettesítések jelölték ki életútjuk későbbi állomásait. Néhány évig tartó folyamat eredményeként ma a Nyíregyházi-Kertvárosi Református Gyülekezet megbecsült irányítói. A tiszteletes asszony az intézményt is vezeti, és Kálmánházán a gyülekezet megválasztotta lelkipásztorának. Mióta az Irgalmas Samaritánus Központ a maga ellátottjaival az ő gondoskodását élvezi, Ibolya úgy érzi, megtalálta a helyét, a rászabott feladatot. Országos felvételi alapján töltik be az István Idősotthon 26 helyét. Szintén a határainkig nyúlik a jelentkezés az Anna Otthon 14 pszichiátriai és 12 értelmi sérült számára. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába jelenleg 21-en járnak. Várólistára iratkoznak, az Istvánt kétszer, az Annát még egyszer benépesíthetnék. A lelkész asszonynak bele kellett tanulni a szociális szféra világába, az alap- és a szakvizsgát már letette. Időközben megszerezte a 2 éves vallástanári képesítést is. Mindezt egy megértő és csodálatos férj mellett tehette meg, mert a lányai akkor is sok szülői törődést igényeltek. A három diploma mellett Ibolyát nagyon érdekli a pszichológia. Ahogy szavainkat egymásba fonjuk, kiderül, a lelkipásztor legalább annyira tanító, mint pszichológus. Nincs éles határ e szakmák között, mert ha hivatásként látjuk el feladatainkat, személyiségünkön át szűrjük a teendőket, egyszerre vagyunk mindhárom felkent képviselői.

Lányaik belenőttek a gyülekezeti életbe. Az ünnepeket, a vasárnapokat a gyülekezet eseményei köré szervezik. Míg kicsik voltak, alig bírták kivárni a Szentestei istentisztelet végét, szüleik személyesen búcsúztak el a hívőktől, és a Karácsonyi ajándékozás csak azután következett.  A lelkészek hétköznapjai és ünnepei egyébként is a szolgálattal telnek. Egyrészt így közelebb kerülhetnek a gyülekezet tagjaihoz. Megmutatják az utat, hogy a Teremtő akarata miként valósulhat meg a hívők életében. Másrészt csak így töltik be Istentől kapott küldetésüket – összegzi másfél évtized közös hitvallását Katonáné Farkas Ibolya.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése