Aszályos Édenkert

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  A kerten még csak kezdeti nyomai látszottak annak, hogy félig-meddig gazdátlan. A mindenszentekre palántázott krizantém arasznyi volt, és hamvas levelekkel húzódott meg az ágyása... Tartalom megtekintése

Vesszőfutás a jászol alól

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  A borongós nap végén, de még előtte a napszállatnak, egyszerre hullott le az udvaron álló vén fák összes levele. Az ágak kopaszon meredeztek, alattuk... Tartalom megtekintése

Laki Tibor

Az Arany Sas Patika vezető gyógyszerésze, Tiszaújváros Az édesanya gyógyszerkiadó szakasszisztensi munkájának köszönhetően a Laki család mindkét fiúgyermekének viszonylag korán volt módja a patikai kulisszák mögé tekinteni. Talán a jó... Tartalom megtekintése

Ho­mon­nay Nán­dor

Nyu­gal­ma­zott is­ko­la­igaz­ga­tó, test­ne­ve­lő ta­nár, Sá­tor­al­ja­új­hely A XX. szá­zad ma­gyar tör­té­nel­me hol meg­aláz­ta, hol fel­emel­te, oly­kor gro­teszk hely­ze­tek­be kény­sze­rí­tet­te és min­dig ke­mé­nyen dol­goz­tat­ta Sá­tor­al­ja­új­hely „egy­sze­mé­lyes in­téz­mé­nyét”, min­den­ki Nán­di bá­csi­ját. Édes­ap­ja csend­ôr­ôrs­pa­rancs­nok... Tartalom megtekintése

Petercsák Pál

Polgármester, Felsőregmec, Sátoraljaújhely A Zemplén-hegység északkeleti részén, a szlovák határ és a Ronyva folyó mentén fekszik Felsőregmec. A néhány évtizede még hatszáz főt számláló településen ma már csak 250-en élnek.... Tartalom megtekintése

Kucsma István

Jegyző Gönc A közel 2500 lelkes kisváros a Zemplén-hegység lábánál, a Hernád folyó völgyében fekszik. A település híres lakója volt az első magyar bibliafordító, Károli Gáspár, aki 1563-tól haláláig élt... Tartalom megtekintése

Mol­nár Jó­zsef

Igaz­ga­tó, Me­ző­kö­vesd Csa­lád­ja: szü­lei és min­den is­mert elôd­je me­ző­kö­ves­di, ő ma­ga is itt élt vi­lá­gé­le­té­ben. Szü­le­té­si he­lye azon­ban On­ga, egy má­sik bor­so­di kis fa­lu, ahol an­nak ­ide­jén, 1946 nya­rán, szü­lei... Tartalom megtekintése

Tivadar Andrásné

Élelmezésvezető, Nyírjákó Egy teljes emberöltő történésein ment már keresztül eddigi élete során Tivadar Andrásné! Ettől egyedi és rendkívüli a sorsa. Származását tekintve „Királyi”, merthogy anyai nagyanyja Király Terézia, apai nagyanyja... Tartalom megtekintése

Kovács László

Polgármester, Gömörszőlős A település a kis falvak közül is az aprók közé tartozik, lakóinak száma 2004 októberében 98 fő volt. Csakhogy nem a létszám, nem a méret a lényeg, mert... Tartalom megtekintése

Sápadt villámocskák

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből Ők a buszmegálló egyik sarkába húzódtak, én a másikba. A drótüveg szennyes falán gyorsan suhantak el a szélkergette levelek, és egy részük fennakadt az... Tartalom megtekintése