Giczei Zoltánné

Könyvtáros

Pusztadobos

szszb_31_zsl_giczei_zoltanne.jpgAz olvasás számára életforma, a munkája a hobbija. Kommunikatív, vidám természetű, könnyen teremt kapcsolatot, de – jó pszichikai érzékkel – jó hallgatóságnak is bizonyul. Tudja, hogy óriási tudásvagyon felelős kezelője és közvetítője, melynek záloga a használók iránti tisztelet, az állandóan fejlődő szakismeret. Ez a szerep teszi a könyvtáros szakmát egyedivé és e személyiségjegyek megbízhatóvá, hitelessé.

A könyv szeretetét a szülői házból hozta. Meghatározó élményként idézi fel, ahogy pusztadobosi házukban nagyapja és anyja egymással szemben ülve olvastak a petróleumlámpa fényénél. A kis községi könyvtárból már gyerekként vitte haza az olvasnivalót nemcsak magának, hanem szüleinek is. Keresztanyja, pedig Budapestről gyakran küldött neki ajándékba könyveket.

A könyvek bűvöletében éltem – fogalmazza meg pályájának indíttatását. Jó magyaros és a baktalórántházi gimnáziumban jó magyartanára volt, ezért magyar-matematika szakra készült, de ilyen párosítás nem indult. Rábeszélésre jelentkezett a Debreceni Tanítóképző Főiskola könyvtár-népművelés szakára. Édesanyja betegsége miatt levelezőn végzett és kapott diplomát. Pusztadoboson a kultúrházba hívták, és könyvtárosnak is heti néhány órában. De főállásban 1976-tól 1996-ig a szomszédos Nyírmadán a könyvtár vezetésére kapott megbízást, majd 1999-ig a Művelődési Ház igazgatója volt, annak megszűnéséig. Ezután szülőfaluja iskolájában napközis nevelőként dolgozott, s az iskolai és a községi könyvtár összevonása után könyvtárvezető lett. Mérföldkőnek számított a 2007-ben átadott szép, új iskola épülete, ahol tágas helyet kapott a könyvtár. Kreativitása, nyitottsága, a szakmai közéletbe való aktív bekapcsolódása hamar utat tört. Jegyezték, számítottak munkájára a szakmában, és új színt, értékeket, ismereteket vitt a település kulturális és nem utolsó sorban az egyes emberek életébe is. A klasszikus könyvtári szolgáltatás és a közösség szervezés, építés módszereit sikeresen ötvözte az olvasóvá, könyvtárhasználóvá válás érdekében mindezekhez pályázatokból a forrást is megteremtve. Szeretett tanulni, szakmai fórumokon tapasztalatokat szerezni, azokat hasznosítani. Válasz nélkül nem maradhatott a hozzá betérő.  A könyvtári rendszerben lévő lehetőségeket kihasználva az intézménye a megye egyik legnagyobb számú könyvtárközi kölcsönzését bonyolította.

Emberismerete, empátiája, ötletgazdagsága révén együttműködőkre talált minden korosztályban. A tanulók mellett szülőket, felnőtteket, családokat szólított meg egy-egy történelmi, egyházi vagy egyéb évforduló kapcsán, hogy mérjék össze tudásukat, vagy szerezzenek több, új ismeretet az adott témáról az általa összeállított kérdőívek kitöltéséhez. És jöttek a könyvtárba, keresték a könyveket, irodalmat – idézi fel örömmel az eseményeket. Előadássorozatot szervezett az Árpád-ház szentjeiről Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója (2007) tiszteletére. A bibliai vetélkedő kapcsán olyan családokat is meg lehetett szólítani, akik egyébként addig nem jártak a könyvtárba. Egyik ilyen példaként említi azt a 80 éves nénit, aki egy héten át naponta jött olvasni A biblia világát, s később rendszeres látogatója lett. Máig emlékezetes maradt az Erkel-vetélkedő, melynek végeztével a zeneszerző szülővárosába, Gyulára látogattak el. A Móricz-vetélkedő révén Leányfalun, az író lányával, Móricz Virággal találkozhattak. Az említett Árpád-házi Szent Erzsébet program keretében, Sárospatakon, a központi ünnepségnek lehettek részesei. A Rákócziról szóló versengés után a vajai várban korhű ellátásban volt részük. Jártak Visegrádon is a Mátyás-vetélkedő kapcsán, a királyi emlékek nyomában. Őrzője, újjáélesztője volt a település hagyományainak is; összegyűjtötték a község nyelvi emlékeit, a nagyszülők játékait, gasztronómiai ízeit. Ezen értékek ma élő, rendezvényszervező erővel bírnak.

De hosszan lehetne még sorolni mindazon tevékenységeket (bibliográfiák összeállítása, kiállítások, könyves rendezvények stb.), melyek a szakmát, az emberek élményeit, a települést gazdagították.

Egy évvel ezelőtt nyugdíjba ment, s két hónappal később sajnos elvesztette férjét, aki segítője, társa volt mindenben és a község köztiszteletben álló embere. Sokat utaztak együtt, különösen szerették Erdélyt, sokszor jártak ott. Nehezen dolgozza fel a hiányát, de úgy érzi, hitélete, eredendő emberszeretete könnyíthet ezen. Reméli, hogy sok más területen tud még hasznos, értékes munkát végezni.

Most leginkább a család, az unokák töltik ki mindennapjait. Egy lányuk van, közgazdász, Budapesten él családjával, s bár gyakran tartózkodik náluk, skype-on napi kapcsolatban van velük, minden este mesél, vagy egy-egy történetet mond el 8 és 7 éves unokáinak.  A könyvtáros nagymama példája nyomán az olvasás és a könyv szeretete az ő életüknek is természetes részévé vált.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése