Csontosné Bodnár Mária Irén

Intézményvezető-helyettes

Kisléta

szszb_31_tk_csontosne_bodnar_maria_iren_400.jpgA vezetői ajánlás és a jó sorsom hozott össze riportalanyommal, a Kislétai Ápoló Gondozó Otthon intézményvezető – helyettesével, Csontosné Bodnár Máriával. Már az első mondatok után kiderültek pozitív, legemberibb jellemvonásai: a nyílt beszéde, a másikra folyamatosan odafigyelő tekintete, a legritkább kincsek közé sorolható, semmivel össze nem téveszthető, a lelke legmélyéről jövő őszinte mosolya és nevetése. Úgy éreztem, hogy az Intézményben lakó, halmozottan sérült emberek pusztán ezek láttán és hallatán biztosan gyógyulnak mindennap egy kicsit. Valahol itt kereshető az ő titka. Az, hogy a legelesettebbekkel is pillanatok alatt megtalálja a közös hangot, problémamentesen tudja kezelni az esetleges konfliktusokat, a nagyritkán előforduló „agressziót” is.

Marika – mert mindenki így hívja az intézményben – Nyíregyházán született 1970. április tizenhetedikén. Édesanyja, Ferenc Irén,64 éves, nyugdíjas. Édesapja, Bodnár Gyula, traktorosként kereste a kenyerét. Középső fiútestvére, László, 42 éves, vállalkozó. A legfiatalabb, Gyula, 40 éves. Férje, Csontos Tibor 45 éves, körzetfelügyelő. Három gyerekükkel – Orsolyával (22 éves), Dórával (21 éves) és Tiborral (18 éves) élnek immár 24 éve kiegyensúlyozott házasságban. A gyerekek közül van, aki dolgozik, van, aki az útkeresés időszakát éli, s, van, aki még tanul. Így kerek a világ a Csontos – családban. A nagykállói Korányi Frigyes Gimnáziumban érettségizett, majd a helyi Posztógyárban kezdett el dolgozni, 1988-ban. A gyár megszűnése utáni időszakban több  OKJ-s  bizonyítványt szerzett, de úgy érezte, neki, azok  a szakterületek nem az igaziak.  Amíg gyes-en volt, addig is tanult, illetve dolgozott. A gyerekek önellátóvá válása után került be a szociális ellátó gondozó rendszerbe, amikor is dolgozni kezdett a Szakolyi Módszertani Ápoló Gondozó Otthonban. A ranglétrát végigjárva öt évet töltött el annak falai közt. Szakmai útja következő állomása az Észak – Alföldi Regionális Módszertani Központ lett, Hodász községben. Itt majdnem öt évig dolgozott és tanult. Megszerezte a szociális munkás diplomát (2010-ben), majd szociális szakvizsgát tett 2011-ben. 2013-ban egy újabb, szociális – gerontológusi diplomával lett gazdagabb. Időközben az élet – egy évre – a megye legnagyobb szociális intézményének vezetői székébe, Kislétára röpítette. Jelenleg intézményvezető-helyettesi beosztást lát el vezetőjével egyetértésben.  A feladatokat megosztva, egymást nagyon jól kiegészítve, eredményesen dolgozva működtetik az Intézményt. Párját ritkító kettős az övék.

Munkájáról és feladatairól ezeket mondja: ”Őszintén szeretem a szociális munka minden területét. Legyen az ellátó szolgálat, támogató ellátás, vagy akár fogyatékosokkal való foglalkozás. Egyre inkább úgy érzem, ezt kerestem, ezt nekem, és a hozzám hasonló lelkületű és gondolkodású embereknek találták ki. Szeretem az Intézményben élő ellátottakat, s ebben nem teszek közöttük különbséget, vagy kivételt. Mindegyikőjüket valami másért szeretem. Örülök annak, amikor úgy érzem, hogy hallgatnak rám, megértik azt, hogy jót akarok nekik. Ebben a munkában nem lehet sem szólamokkal, sem szánalommal eredményes munkát végezni. Sajnos nagyon kevés ellátottnak van családi kapcsolata. Így aztán itt élik meg a „valahová tartozás” élményét. Nekik az intézmény jelenti a családot, a világot, mindent. Esetenként néhány lakónak erős igénye támad az önálló életvitelre anélkül, hogy tudnák a kinti világ valós viszonyait. A megoldás mikéntjét a szakdolgozók mindig megbeszélik az érintettekkel, s közös nevezőre jutva lelik meg a lehető legjobb megoldást.” Marika a lakókat sütni-főzni tanítja. Akik képesek rá, azokat számítógépeken játszatja. De azokkal is foglalkozik, akik csak a mesefilmek nézésére képesek. A dolgozók korai kiégésének a megelőzése végett az intézmény vezetése belső továbbképzésekkel, a tanulási kedv támogatásával igyekszik segíteni azokat, akik igénylik ezt segítséget. Céljai, tervei közt első helyen szerepel a 2014-ben megkezdett mesterképző eredményes befejezése, az anyagi lehetőségeik függvényében az ellátottak életszínvonalának az emelése, a dolgozók változó feladatkörökben történő kipróbálása, valamint az Intézmény folyamatos, szakmailag magas szintű működésének a biztosítása. Az „A” és a „B” pavilon régóta tervbe vett felújítása és korszerűsítése, ami nem kis feladatot jelent mindannyiuknak.  A megyében 2011. óta tapasztalható, negatív trend jogszabályi keretek között történő visszaszorítása. (A nagyobb családi jövedelem biztosítása, az öregségi nyugdíj megszerzése érdekében „hazaviszik” a lakókat a hozzátartozók.)

Marika, szabad idejében tanul, kertészkedik a családi fóliasátorban, s a gyerekeivel, családjával foglalkozik. Életével, munkájával, sorsával elégedett, boldog ember.

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése