Zolcsák István

Görögkatolikus parochus

Nyírcsászári

napkelet_34_tk_zolcsak_istvan_1000.jpg

Élet és halál misztériumának örök körforgását boncolgatjuk Zolcsák István görög katolikus parochussal Nyírcsászáriban. Karácsony közeledtén különös aktualitást érez mindenki a lelkében. Nincs olyan ember, aki legalább egyszer, ne tenné fel magának ezeket a súlyos, hitből vagy tudományból megválaszolható kérdéseket. Zolcsák főtisztelendő úr otthonosan mozog a fogyasztói társadalom által ránk erőltetett vágyak felélesztése, illetve az erre történő reagálások terén. „Mintha üzletelni akarna valaki Istennel, és csak akkor fordul hozzá, ha ennek szükségét érzi. Pedig ha a Krisztusi üzenetet, a szeretet parancsát nem érti meg, szerezhet valaki annyi vagyont, hogy legfeljebb marakodnak a halála után az örökösei. Testi, lelki és szellemi szükségleteink kordába szorítása, inkább úgy mondom, egyensúlyban tartása, elhozza számunkra azt a nyugalmat, harmóniát, amely befogadóvá és elfogadóvá tesz bennünket. Szeretjük a Teremtőt, megértjük az általa sorsnak hívott rendeléseket, és egyúttal szeretjük embertársainkat. Mindenekelőtt a családunkban, a baráti körünkben igyekszünk megvalósítani azokat az általános értékeket, amelyek nélkül nem érdemes a hétköznapjainkat pergetni. Azt tapasztalom – így volt ez a 18 évi, Kántorjánosiban töltött szolgálat alatt, és így van ez most Nyírcsászáriban is – , hogy sokaknak az élethelyzete befolyásolja az Istenhitét. Például egy gyász idején gyakorta felteszik a kérdést: hogy engedhette meg ezt a Teremtő? Nem látják a nagyobb képet, amely jobban megvilágítja, mi miért történik. (Eszembe jut egy példa: lemaradt valaki a repülőgépről, amely a felszállás után lezuhant. Három hét múlva az „újraszületett” utas autóbalesetben vesztette életét.) Ha mindennapjaink felvillanásait, örömeit, bánatait, jónak és rossznak gondolt történéseit hitvallással, tanúságtétellel fogadjuk és éljük meg, nem lesz ugyan kisebb a veszteség érzése, mégis másképp tompul a fájdalom, az általános boldogság érzése felülírja a végzetesnek, vagy végleges hitt eseményeket.”

Nyírcsászári lakói ősidőktől fogva a görög katolikus vallást követik. Eljárnak a misékre, a családi ünnepeket Isten színe előtt szeretnék megélni. Zolcsák István főtisztelendő úr arra is utal, mennyire fontos, hogyan élik meg a személyességet Krisztus követésében? Kevés ugyanis keresztvíz alá tartani a csecsemőt, vagy kimondani a holtomiglan-holtodiglant, ha nem ennek a szent fogadalomnak a jegyében éli meg a gyülekezet tagja a mindennapokat. Elég nagy baj, hogy sokan elszakadtak a gyökereiktől. Beköltöztek a városba – a munka, a megélhetés parancsára -, és csak vendégségbe járnak haza. Hiányoznak a hitélet formái, már nem imádkozik együtt a család, a felnövekvő gyermekek nem tapasztalják meg a vallásos élményeket. Nem egyszer látja Isten szolgája, hogy a pénz nem eszköz, hanem cél lesz. A vagyongyarapítás, az anyagi javak mértéktelen felhalmozása, a pazarlás oda vezet, hogy különbséget kezd érezni a módosabb és a szegényebb egymás közt. „Több évtizedes papi szolgálatom tapasztalatával bizton állítom: aki nem érti a Megváltó üzenetét, legyen idős, fiatal, szegény, gazdag, iskolázott vagy nem, a jó és a bűn – nem jogi értelemben véve – közti lelki viaskodást nem tudja győztesen megvívni. A személyesség megtapasztalása vagy pusztán annak hite, az, hogy Istenre mindig számíthatok, reményt ad a holnapra. Bizonyossá válik, minden életfeladatomból tanulnom kell, de nem vagyok elhagyatott.”

Nem akármilyen örökséget folytat a főtisztelendő úr Nyírcsászáriban. Elődje az a Véghseő Tamás, aki a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola rektori tisztét látja el. Ebben a kis faluban található az a kápolna, amelynek hármas oltárán Krisztus két oldalán a csodatételeiről, kórházalapításáról és a gonosszal folytatott viaskodásáról híres, Jézus stigmáit viselő és szentté avatott Pió Atya képe, valamint az apokrif iratokból a Bibliát lefordító pálos szerzetes, a község szülöttje, Császári Bátori László festett képe látható. Itt évszázadok történéseit követhetjük nyomon, és kísérheti el híveit Zolcsák főtisztelendő úr a 21. század útvesztőiben.

Ebben a misszióban nagy segítséget kap a családjától. Gyermekkorában Szabó Ilona édesanya és Zolcsák István édesapa egyengette az öt gyermek útját. Feleségnek Kocsis Katalin Mária laborasszisztenst választotta. Három lányuk született, férjezettek, megszülettek az unokák is. Beáta lányuk csecsemő- és gyermekápoló, fiai, Noel (4) és Áron (2) éves. Márta tanár, mikrobiológus, az ő gyerekei Petra (3) és Patrik (1) éves. Melinda óvónő, az ő Anna lánya 7 éves. A nagyszülők hálás szívvel örülnek gyermekeik boldogulásának, családalapításuknak és kiteljesedésüknek. A Görögkatolikus Teológiai Főiskolát végzett Zolcsák István parochus 2004. szeptember elsejétől szolgál Nyírcsászáriban. Búcsúzóul arra utal: az embert kísértés kerülgeti, hogy felülírja a lelki igényt, az Istenhez tartozást, de a szabad döntésünket a Teremtő támogatja. Csak figyelnünk kell a jelekre…

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése