Tárnok Tamás Vince

Református lelkipásztor

Nyírcsászári

napkelet_34_tk_tarnok_tamas_vince_400.jpgÁldás, békességgel köszöntek a leggyakoribb vendégek a Tárnok családban. A szülők, Tárnok Ferenc Attila és Török Márta Anikó, református lelkészek gyakran nyitottak ajtót a híveknek. A hat fiú és a három lánytestvér, Márta, Ferenc, Péter, Tamás, Dávid, János, Anna, Eszter és Dániel úgy ismerték meg a világot, hogy a köszönés nemcsak köszöntést, hanem az áldás óhaját is jelenti. Közel félévszázadot töltöttek a szülők a gyülekezet – leghosszabb ideig a nyírbátori – vezetőiként. A hit adományát kisgyermekkorban megismerő Tamás el sem tudott volna képzelni magának szebb hivatást, mint Istent szolgálni, akárcsak a szülei. Az ország keleti megyéit tartják számon szülőföldként a felmenői. Anyai nagyapja a görögdinnyéről messze földön híres Medgyesegyházán szolgált lelkészként hosszabb ideig, majd Geszten és Okányban, dédnagyapja pedig Karcagon. Apai ágon is presbiterek, gondnokok igazgatták az egyes gyülekezetek ügyeit. Szeghalmon 1981. október 6-án született Tamás. A most 36 éves lelkész életét teljesen kitölti a szolgálat. A nagyvarsányi segédlelkészi év után szülei mellé került Nyírbátorba beosztott lelkészként. A korábban a nyírbátori egyházközséghez tartozó, 200 lelkes nyírcsászári gyülekezet önálló lett, és 2009-től püspök úr kinevezte őt számukra missziói lelkipásztornak, aki előzőleg többször is szolgált már köztük.

„Igaz, alig néhány kilométerre a város, mégis nagy a különbség a munkánkban. Itt mindenki ismeri a másikat. Osztozunk egymás örömeiben, és tudjuk azt is, ki a beteg, a rászoruló, a magányos, ki szenved ínséget, vagy küzd meg nehéz helyzettel. Akik nem tudnak eljönni a templomba, azokat meglátogatjuk, és elvisszük nekik az úrvacsorát, ha kérik. Különösen a Karácsony táján ennek még inkább megnő a jelentősége. A Bibliaórákon részletesebben vesszük végig a Szentírás fejezeteit, olyan ez, mint egy Bibliaiskola. A Szeretetszolgálatban a gyermekek és felnőttek felé ajándékcsomagokkal szolgálunk, a bajba jutottakért pedig külön is imádkozik a gyülekezet. Annak örülök, hogy az általános gyülekezeti szolgálatra nem kell biztatni senkit, ki ebben, ki abban találja meg a támogatás lehetőségét.”

A fiatal lelkipásztor heti rendszerességgel a nyírbátori menekülttáborban is tart istentiszteletet angol nyelven, édesanyja ez irányú szolgálatát tovább víve. Többször járt Hollandiában, betekintett az ottani gyülekezetek szolgálataiba, miként foglalkoznak gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és menekültekkel. Sok nemzedéken át hűséges, hitvalló és áldozatos munkát végeztek a holland reformátusok. A nyári Bibliai Gyermekhetet azóta itt is évente megtartják Nyírcsászáriban. A holland presbiterek és gyülekezeti tagok sokféle programot szerveznek, évszázadok óta hűségesen támogatnak magyar református gyülekezeteket és lelkészcsaládokat.

A hit megérintheti az embert akár gyermekkorában, akár később. A tiszteletes úrral arra keressük a választ, vajon a cselekvő hit mit jelent manapság. A Jézus Krisztusban való hit megváltoztatja az ember szívét, naponta szükségét érzi az Ige iránymutatásának és az imádkozásnak, és az Istentől kapott erővel és szeretettel pedig igyekszik lelkiismeretesen és önként szolgálni mások felé. Belülről való indíttatásból és névtelenül teszi mindezt, és örömöt talál a másokért való áldozathozatalban, amit nem vár vissza másoktól, hanem Isten dicsőségére teszi, mennyei jutalmat vár érte, ahogy Jézus megígérte. Lelkében törekszik mindig a legjobbra, és nem adja fel sohasem a küzdelmet a bűnnel szemben. Ennek az alapjait életében a Jézus Krisztussal való kapcsolatban találja meg, és a keresztyén testvéri közösségben szüntelen erősítik egymást ebben. A cselekvő hit kiindulópontja Isten megváltó szeretete, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg nekünk, aki életét adta értünk, hogy a benne hívők el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. A hitoktatásban már kicsiny korban megismerik ezt a gyermekek, és otthon a szülőktől, keresztszülőktől és nagyszülőktől megerősítést kapnak ebben, valamint örömöt okoznak nekik azzal, hogy elmondják a hittanórákon tanultakat, és igyekeznek megélni is azokat.

„Megérintett Jézus szeretete, és szívbéli vágyként fogalmazódott meg bennem, hogy a megtapasztalt örömöt, békességet legyen módom tovább adni, amelyre elhívást is kaptam. Nagy dolog, ha valaki megérti, hogy mit jelent számára a bűnbocsánat, és amikor új szíve és új élete kezd gyümölcsözővé válni saját maga, családja, környezete számára, akkor nem kérdés, mit kell tennie. Számomra a mindennapi szolgálat, annak összes nehézségével, hétvégi, ünnepi elfoglaltságai ellenére is, maga a megtestesült ajándék. Isten Igéjét hirdethetem emberi lelkek közt, és ez valódi boldogsággal tölt el. Láthatom, ahogy gyülekezeti tagjainknak erkölcsi tartást ad a hit gyakorlása. Nekem ez az igazi cselekvő szolgálat. Áldást és Békességet.”

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése