Varga Valentin

Szakmai vezető, munkaszervezet vezető helyettes

Kisar

Varga Valentin másolata.jpgCsenger és Kisar között ingázom – mondja, amikor a találkozót egyeztetjük. Munkahelyének, a Szatmár Leader Közhasznú Egyesületnek a székhelye Pátyodon van, de feladatai gyakran szólítják másfelé. A szíve Szamos-parti városba húzza, most mégis a szülői házban beszélgetünk, kőhajításnyira a Tiszától.

– Kisariként gondolkodom – folytatja a bemutatkozást, és amivel folytatja, abból egy kisaritól tudom meg milyen a kisari ember. – Makacs, önfejű, erőszakos… Földesurát akkor sem süvegelte meg, ha tudta, ezért deresre húzzák.

És szókimondó, egészítem ki. Egészen biztos, hogy nem mindenki dicséri meg szülőfalujában ezekért a jelzőkért, de nem volna kisari, ha ezt mérlegelné, amikor megfogalmazza gondolatait. Annál is inkább mivel mindeközben büszkeség és szeretet sugárzik mosolyából.

1982. január 27-éhez, születése napjához nem esik messze Valentin, ezért kapta a keresztségben ezt a nevet. Nem állhattam meg, hogy ne kérdezzek rá, hiszen kevesen viselik.

– Édesapám Gyula névre hallgat, de annak idején a Valentin mellett döntöttek. Az öcsém pedig Richárd.

Varga Gyula a helyi szeszfőzdében dolgozik félállásban, négy órában pedig postamester. – El ne felejtsem, a kisari ember szereti a pálinkát – mondott még egy fontos jellemvonást Varga Valentin. Varga Gyula pálinkáját nehéz nem szeretni, tehetjük hozzá.

Varga Valentin elkötelezettségét szülőföldje iránt mi sem mutatja jobban, minthogy Kisar történetéből írta szakdolgozatát, amikor a Nyíregyházi Főiskolán 2004-ben történelem földrajz szakon végzett. Mint a térség fiataljai közül nagyon sokan, a fehérgyarmati Zalka Máté Gimnáziumban szerzett jó alapokat a felsőfokú tanulmányaihoz. Jó szívvel emlékezik osztályfőnökére, Vargáné Fábián Marika nénire, aki a csapatszellemet plántálta diákjaiba, és Nyíri Lajosnéra, aki minden héten fogalmazást íratott velük. Egy pillanatra a mába ugorva teszi hozzá, hogy a pályázatok írásakor gyakran eszébe jut, és áldja a nevét.

Szokványos és egyenes a pálya a diploma után. A beregdaróci I. László Király Általános Iskolában szakját oktathatja. Diákjai hamarosan országos versenyeken elért sikerekkel igazolják vissza erőfeszítéseit. Az első pályázatokkal is abban az időben találkozik. A helytörténetet kedvelő történelemtanárnak alkalma nyílik a rég- és közelmúltat a mával összekötni. Területfejlesztő geográfus diplomát szerez posztgraduális tanulmányok keretében. Nem várat sokáig magára egy következő diploma sem, mely kontinensnyire szélesíti horizontját. Európai Uniós urbanisztika. Mindezekből sejthető, hogy nem sokáig maradt a pedagógus pályán.

– Életpályám fordulópontja következett el akkor, amikor dr. Szórádi Sándor felfigyelt rám, és munkatársának hívott – tárja elém, miként tette meg az első lépéseket a területfejlesztési munkában. – Sanyi bácsit második apámnak tekintem. Nagyon jól esett, hogy a kezdetektől látta bennem azt az embert, akiben később sem kellett csalódnia.

Dr. Szórádi Sándor úgy látta, hogy nincs olyan civil szervezet a térségben, amely EU-s tapasztalatokkal rendelkezne, és ez a hiányosság gátja a felzárkózásnak, a támogatások szakszerű fogadásának. 2006-ban bontott zászlót az első közös sikert jelentő „Szamos-Tisza-mente” Szatmárért Egyesület. Azóta születtek új szervezeti formák, változtak nevek, de a legfontosabb az, hogy az Uniós csatlakozást követően megteremtődött a kultúrája az Unióval való kapcsolatnak is. Varga Valentinnak volt alkalma és lehetősége együtt fejlődni az előzmények nélküli munkával, és eddigi teljesítménye alapján látni lehet, ezen a pályán további kihívások várják. Beszélgetésünk azonban tartogat még meglepetéseket.

– A helyi politikai pálya sem idegen tőlem – lep meg, és egy kis hatásszünetet tart. – Itthon a legmagasabb szavazati aránnyal kerültem be a képviselőtestületbe, sőt úgy kaptam a kopogtatócédulát, mintha indultam volna a polgármesteri székért, pedig nem.

A Leader közösséghez tartozó településeken ismertséget és nevet szerzett nem csak pályázatírói tevékenységével, de azzal is, hogy bekapcsolódott más kistérségek és települések helytörténeti és hagyományőrző munkájába is. A Luby Társaság, a Nagygécért Közhasznú Egyesület életéről ugyanolyan szeretettel beszél, mint az imént szülőfalujáról. Kenyéradó munkahelyének szerteágazó pályázati tevékenysége mellett említi ezeket.

Nagygéc után aztán meg is érkezünk Csengerhez, amikor ismét a magánéletre terelődik a szó. Hosszú szőke haj tulajdonosa, egy varázslatos kék szempár néz ránk a képről…

– Ilyen lányra vágytam egész életemben – tör fel Varga Valentinból ma már sokadjára a szókimondó kisari. – Osváth Edinának hívják, idegenforgalmi szakmenedzser. Június 28-án lesz az esküvőnk.

Néhány nappal Valentin nap előtt beszélgetünk. A komoly arcon nem csak mosoly, hanem mély elszánás kíséri a szavakat. Mi múlhatja ezt felül Valentin napi ajándékként?

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése