Wil de Raden

Iskolaigazgató, a ZOM Alapítvány elnöke, Zevenaar (Hollandia) Mátészalka és a hollandiai Zevenaar 2002­-ben ünnepli testvér városi kapcsolatának tíz éves évfordulóját. A jubileumról mind két városban nagy szabású rendezvényen emlékeznek meg.... Tartalom megtekintése

Rönkrozi

Szemelvények Ésik Sándor  Csipkezsófika álma című könyvéből  Egy putri volt itt? Vagy kettő? Értetlenül rugdosta szét a leomlott fal nedvességtől puha-porlóssá vált vályogdarabjait. Körbejárta kétszer is a romokat, de a sín felőli... Tartalom megtekintése

A Jedi-angolna

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  Az idősebb Petróczi fél lábát a terepjáró első kerekének a tengelyére helyezte, könyökét magasra emelt térdére támasztotta, és az így megtalált könnyed egyensúlyi helyzetében... Tartalom megtekintése

Papp Zsolt

RISZI-irodavezető, Miskolc Az egyetemi és doktoranduszképzésen szerzett elméleti tudást nap mint nap a gyakorlatban kell apró pénzre váltania Papp Zsoltnak, az Észak-Magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda új vezetőjének. Kettős feladat... Tartalom megtekintése

A törpék országában

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  Jegyezze meg mindenki, ha valamiképpen ugyanerre a vidékre vetődik, hogy eső után csupa megpróbáltatás a séta a törpék országában. Amint a vállammal véletlenül meglöktem... Tartalom megtekintése

Les­kó Ist­ván

Szö­vet­ke­ze­ti el­nök, Sá­ros­pa­tak Ma már di­vat­ja­múlt je­len­ség, de min­den­kép­pen Les­kó Ist­ván áll­ha­ta­tos­sá­gát di­csé­ri, hogy ezer­ki­lenc­száz­hat­van­hét óta az Épí­tô- és Sze­re­lô­ipa­ri Szö­vet­ke­zet lett és ma­radt az el­sô és egyet­len mun­ka­he­lye Sá­ros­pa­ta­kon.... Tartalom megtekintése

Dr. Sólyom Enikő

A Gyermekegészségügyi Központ vezető főorvosa Miskolc A hivatások, szakmák hierarchiájában mindig az orvoslást tartotta a csúcsnak, amely teljes embert, örökös készenlétet jelent. Dr. Sólyom Enikő – a család döntése alapján... Tartalom megtekintése

Tóth István

Pol­gár­mes­ter, Be­kecs A le­gen­da sze­rint Ár­pád ve­zér a te­le­pü­lés kör­nyé­kén ta­lál­ha­tó for­rá­sok egyi­ké­nél fe­lej­tet­te be­ke­csét, in­nen a te­le­pü­lés ne­ve – Be­kecs. És bár ez iga­zán jól hang­zik, no meg Anony­mus... Tartalom megtekintése

Illatmámor

Míg Csiporka falatozik, Bíborka csodára lel a falusi melegházban   A melegház csendjét csak Csiporka rágicsálása verte fel. Bíborka ínyenc lévén, virágról virágra repdesve fedezte fel az új birodalmat. Minden... Tartalom megtekintése

Nyíriné Bárdosi Mária

Okleveles könyvvizsgáló, Szerencs A kár tipikusnak is nevezhetnénk Nyíriné Bárdosi Mária életútját, hisz mint oly sokan, a megfelelő szakmai képesítés megszerzése után ő is a „vállalati szférában” tette meg az... Tartalom megtekintése