Állócsillag, hullócsillag

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  Lassú, méltóságteljes karcsapásokkal repültem. Eleinte a sátor ponyvatölcsére peremén, ahol a legmagasabban ülőknek még a pupilláját is láthattam. Megdermedt szemgolyók kísértek, senki sem pislogott.... Tartalom megtekintése

Csordamagány

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  Előbb csak néhány tehén tűnt fel a folyó közepén. Fejüket magasra tartva taposták a vizet, szemmel látható volt, hogy a szarvasmarha faj nemzedékeken keresztül... Tartalom megtekintése

Üszögh Lajos

Igazgató Edelény A spanyolviaszt szerencsére már nem kellett feltalálni, mikor német mintára életre hívták Edelényben a Borsodi Közszolgáltató Kht.-t, amely egy kézbe fogja össze, s a leghatékonyabban biztosítja a város... Tartalom megtekintése

Dr. Le­nár György

Er­dé­sze­ti igaz­ga­tó, Pál­há­za Mi­ként azt ere­de­ti do­ku­men­tum is bi­zo­nyít­ja, déd­nagy­ap­ját Fran­ti­sek Le­nár­nak anya­köny­vez­ték egy Gor­li­ce mel­let­ti kis fa­lu­ban. In­nen Ga­lí­ci­á­ból me­ne­kül­tek a déd­szü­lők az 1870-es évek­ben az ak­kor Ma­gya­ror­szág­hoz tar­to­zó... Tartalom megtekintése

Orosz Péter

Ügyvezető igazgató, Edelény Edelény határában, az elhagyatott bányatelepen építették fel a Neptunecht Kft. minden igényt kielégítő, modern betonelemgyárát, ahol üzemcsarnokok és lakások elemei készülnek. A német Knecht csoportba tartozó cég... Tartalom megtekintése

Aszályos Édenkert

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  A kerten még csak kezdeti nyomai látszottak annak, hogy félig-meddig gazdátlan. A mindenszentekre palántázott krizantém arasznyi volt, és hamvas levelekkel húzódott meg az ágyása... Tartalom megtekintése

Vesszőfutás a jászol alól

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből  A borongós nap végén, de még előtte a napszállatnak, egyszerre hullott le az udvaron álló vén fák összes levele. Az ágak kopaszon meredeztek, alattuk... Tartalom megtekintése

Laki Tibor

Az Arany Sas Patika vezető gyógyszerésze, Tiszaújváros Az édesanya gyógyszerkiadó szakasszisztensi munkájának köszönhetően a Laki család mindkét fiúgyermekének viszonylag korán volt módja a patikai kulisszák mögé tekinteni. Talán a jó... Tartalom megtekintése

Ho­mon­nay Nán­dor

Nyu­gal­ma­zott is­ko­la­igaz­ga­tó, test­ne­ve­lő ta­nár, Sá­tor­al­ja­új­hely A XX. szá­zad ma­gyar tör­té­nel­me hol meg­aláz­ta, hol fel­emel­te, oly­kor gro­teszk hely­ze­tek­be kény­sze­rí­tet­te és min­dig ke­mé­nyen dol­goz­tat­ta Sá­tor­al­ja­új­hely „egy­sze­mé­lyes in­téz­mé­nyét”, min­den­ki Nán­di bá­csi­ját. Édes­ap­ja csend­ôr­ôrs­pa­rancs­nok... Tartalom megtekintése

Petercsák Pál

Polgármester, Felsőregmec, Sátoraljaújhely A Zemplén-hegység északkeleti részén, a szlovák határ és a Ronyva folyó mentén fekszik Felsőregmec. A néhány évtizede még hatszáz főt számláló településen ma már csak 250-en élnek.... Tartalom megtekintése