Nyaktekerészeti folyamatba helyezés

agyagtanya_product_109941_140130074150_2.jpgAz utóbbi időben egyre gyakrabban vetődik fel az a kérdés, hogy az állampolgárok mennyire értik meg a nekik küldött hivatalos leveleket, szerződést, számlát, miegyebet. Nos, esetenként nehezen vagy sehogy. Ugyanis a hivatali zsargon és a jogi szaknyelv a szakmabeliek számára természetesen egyértelmű és világos, azonban korántsem mondhatja el ezt egy akár csak nyolc osztályt végzett, tisztességben megőszült idős ember. Pedig állampolgári joga, hogy a hozzá intézett üzenetet megértse. Természetesen tudjuk, hogy a hivatalos nyelv tárgyilagos, szenvtelen. Tehát egy ügyintéző az életkorunkról érdeklődve nem teheti fel azt a kérdést, hogy „Hány tavasz suhant már el e feje felett?”, hanem csak azt, hogy „Mikor született?”. Azonban ez a tárgyilagosság nem egyenlő a nyakatekertséggel. Íme, erre egy példa:

A befizetés elmulasztása esetén megkeresés hiányában letiltó végzést fogunk folyamatba helyezni.

Ez a mondat bizony fejtörést okozhat sokaknak, ugyanis egyetlen tagmondatba zsúfoltak a hivatalnokok három tagmondatnyi gondolatot, a következőt:

Ha a befizetést elmulasztja, és hivatalunkat nem keresi föl, úgy a jelölt összeget a fizetéséből letiltatjuk.

Ugye mennyivel egyszerűbb és érthetőbb így?! A hivatalokban javarészt olyan emberek ülnek, akik számára egyáltalán nem jelent gondot a bonyolult, magyartalan szövegek értelmezése. Vagy legyünk jóindulatúak, és feltételezzük, hogy a fenti mondatot a fiatal hivatalnok kollégák öröklik az idősektől, pedig új munkaerőként és a hivatali zsargontól még teljesen meg nem fertőzve rögtön jelezhetnék, hogy ez így nem érthető, át kellene írni, egyszerűsítésre volna szükség! Azonban ez valamilyen oknál fogva nem történik meg.

Nyilvánvaló, hogy a jogi és a hivatali szaknyelvvel kerül kapcsolatba a leggyakrabban az állampolgár. Nem mondható el ez például a fizika vagy a földrajztudomány szaknyelvéről ‒ kivéve, ha az adott tudomány legújabb eredményeiről ismeretterjesztő előadást kell tartani. Úgy vélem, a nyelvi bürokrácia elleni harcot annak a minisztériumnak kellene elindítania, amelyhez az adott intézmény tartozik, a bürokráciában ugyanis nem léteznek alulról jövő kezdeményezések. Az egész országot átfogó, magyarról magyarra fordítási programra lenne szükség. Át kellene fogalmazni nyelvészek és szakemberek közreműködésével az állampolgároknak szóló összes levelet, felszólítást stb.-t. Tudom, hogy ez óriási munka, de legalább el kellene kezdeni. Ezzel sok pénzt, energiát és nem utolsósorban bosszúságot takarítanánk meg az állampolgárok számára. A mottó lehetne az, hogy a szakszerűség és az egyszerűség nem zárja ki egymást.

Végül egy személyes példával hadd illusztráljam az imént elmondottakat, igaz, ez nem hivatali eset. A tél derekán műszaki vizsgára vittem az autóm. A vizsgabiztos az autónak valamilyen alkatrészéről érdeklődött, ami három betűből álló szó volt. Mondanom sem kell, elképzelésem sem volt arról, mire gondol. Ez az ő szakmája. Nem mertem vele viccelődni, s nem kockáztattam meg, hogy felsoroltassam vele a deverbális nomenképzőket. Mert ugye ez pedig az én szakmám. Nem egy nyelven beszélünk, ez természetes. A hivatali nyelv esetében viszont már nem.

(A kép forrása: http://www.meska.hu/)

 

Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése