Vitányi György

Iskolaigazgató,

Tiszadob

Vitányi_György szszb 27_tgy_.jpgVitányi György a tiszadobi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Pedagógusként már 33 éves múltra tekinthet vissza. Bő évtizede közoktatási szakértőként is dolgozik, míg vezetői munkája mellett a mai napig is részt vállal a tanításban. Igazgatóként, földrajz és biológia szakos tanárként a helyi adottságokhoz igazodva a környezeti nevelésen alapuló intézményi program elkötelezettje.

1955 áprilisában született Makkoshotykán, egy szép zempléni kisközségben. Édesapja törekvő, szorgalmas, a fiatalok közt meghatározó egyéniség volt, aki földművesből lett később tanács-, majd tsz-elnök. Édesanyja szerepe a gyermeknevelés volt és a földek művelése az egész családdal együtt. Sok mindent megtanult a szülőfalujában, ahol szeretett élni.

Általános iskolai osztályából öten lettek tanulói a közeli Sárospatak nagyhírű, országos beiskolázású Rákóczi-gimnáziumának. Lenyűgözte az ódon könyvtár, sokat olvasott. Jelesre érettségizett, szeretett volna orvos lenni, de gyermekkorától kezdve érdekelték az állatok, növények is, ezért az agrárpálya is vonzotta. Édesapja a tanári pályát jobbnak tartotta, így a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett biológia–földrajz szakos diplomát. Ezen évek alatt bekapcsolódott a Barlangász-, Csillagász- és az Ökológiai Tudományos Diákkör munkájába is.

1978-tól pályakezdő pedagógusként a tiszadobi Gyermekvárosban töltött el három évet leendő hegesztő, lakatos szakmunkások nevelőjeként. 1981-ben a helyi igazgató áthelyezési kérelmével kezdett tanítani az általános iskolában. Nemcsak órákat tartott, hanem létrehozta és működtette az iskola udvarán a Földrajzi Megfigyelő Állomást, mely komoly szakmai elismerést váltott ki. Bemutató órák, csillogó szemű diákok, szaktanácsadói látogatások igazolták vissza az elképzelés helyességét. 1990-ben, az akkori tantestület biztatására pályázta és nyerte meg a nyugdíjazás miatt megüresedő igazgatói széket először.

Büszke rá, hogy az 1992-ben az ő kezdeményezésére létrehozott Széchenyi István Iskolai Alapítvány több átalakulás után ma is működik, és sokaknak segített. Később, már újra tanárként megszerezte második diplomáját is a közoktatás-vezető–programkészítő szakon a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Újabb tanulás és szakvizsga után 1998-ban bekerült az Országos szakértői névjegyzékbe, majd 2007-től az Oktatási Hivatal megbízásával mérési minőségbiztosító ellenőri feladatokat is kapott. Időközben többször kérték fel tantervek megírására, elkészítésére is. A Nyíregyházi tantervcsaládon belül földrajz és természetismeret tárgyakban tette le a névjegyét.

2004-től második számú vezető az iskolában: igazgatóhelyettesként jegyzi az intézményt, 2009-ben pedig már megbízott igazgató. 2010-ben a tantestület, a dolgozói közösség és az önkormányzati testület egyaránt 100%-os támogatásával, példa nélküli bizalommal újra igazgatóvá választották. Mindjárt egy Széchenyi-emlékévet ünnepeltek közösen: a legnagyobb magyar halálának 150., iskolájuk névadásának 20. évfordulóján. Büszke rá, hogy megalapították a Kiváló Tiszadobi Tanuló, valamint a Kiváló és Érdemes Széchenyis Tanuló kitüntetéseket, melyeknek nagy a tisztelete a tanulók és a szülők körében.

A kitüntetett kiváló tanulók között volt már országos atlétikai bajnok vagy művészeti képzésben jeleskedő, sőt olyan tanuló is, aki három bizonyítvánnyal fejezte be az általános iskolai tanulmányait.

Az iskolaigazgató felvette a kapcsolatot a romániai Szatmár megyei Sárközújlak iskolájával, így már testvérintézményük is van. Iskolájukat éppen most újítják fel, de évek óta szembe kell nézniük a ténnyel: a tanuló ifjúság javarészét hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adják. Nem véletlen az igazgató megfogalmazása, hogy itt a nevelés az elsődleges cél, viszont az oktatás színvonalát is folyamatosan emelni kell. Rövidesen nyelvi labor segíti a tanulók és a felnőttek képzését. Az intézményben esti gimnázium is működik.

Felesége magyar–történelem szakos tanár, 1978 óta társa az életben, és 1981 óta kollégája a tantestületben. Két gyermekük született. A 31 éves Róbert Debrecenben lakik, s innen már unokája is van: Milán. Az 1985-ben született Lilla szintén debreceni polgár lett.

Vitányi György munkája és családi élete mellett közéleti szerepet is vállal. 1990 óta tagja minden helyi önkormányzati képviselő-testületnek. Mégis elsősorban és alapvetően, ahogy ő fogalmaz „javíthatatlan optimista” pedagógusnak tartja magát, akinek a dolga: tudást, szeretetet, erkölcsöt adni. Hitvallása egész eddigi életének példájával megfogalmazott értékekre épül. Eszerint gyermekeinket egy olyan időszakra készítjük most elő, amelyben saját lakóhelyük környezetét felelősen védő módon és abban okosan gazdálkodóan kell, hogy tudjanak élni.

(Északkeleti Almanach 27. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2011.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Valahol a Hargitán

Ősz Zoltán alkotása Pasztell, 2009. Talán minden mese így kezdődik,” hogy valahol messze, az üveghegyen is túl” …valóban, a távolság, az érzékelhető messzeség, amit csak szemünk képes befogni a mindenek... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése

Karcolatok…

Huszár Boglárka alkotása 60×45 cm. Olaj, vászon. Arannyá vált a test, mint istenek szobrai a csendesen pislogó gyertyafényekben, amik hidegen sütnek és égetnek, marva a szem zugait, és piszkálva a... Tartalom megtekintése

Csendes utcán

Hargitai Beáta alkotása …olyan csendességgel lopodzott be az utcába az idő, hogy senki nem vette észre ezt az alattomos munkát. Megkoptak fenn magasan a cserepek, kicsit beázott a homlokzati fal,... Tartalom megtekintése