Bogárpihenő

Csiporka és Bíborka jutalmul és pihenésképpen mesét hallgat

– Jól esett az ebéd? Csiporkám! Betartottad-e a fogyókúrád első lépését? – kérdezte kedvesen érdeklődve Márti mama.– Be én! – ragyogott rá azonnal Csiporka büszke mosolya. És mire Bíborka előkerült, még sétálgattam is fel-le a leveleken, guggolgattam, hajlítgattam a törzsemet, és csapdostam a szárnyaimmal is.

– Igazán dicséretes! Csak arra vigyázz, hogy ne közvetlenül evés után hajlongj, mert hányingered, rossz közérzeted lehet tőle – tanácsolta a büszkeségtől ragyogó mosolyával Márti mama. – Jutalomból – ha szeretnétek –, míg pihenünk egy keveset, mesélek nektek.

– A te szádban mesék vannak? – álmélkodott Bíborka Márti mama szájába leselkedve.

– Bizony vannak, de inkább a fejemben.

– És hogy kerültek bele?? – irigykedett egy kicsit a saját üres száját lopva a tükörben nézegető pillangó.

– Magam sem tudom. Minden, ami történik velem, mesévé változik bennem. Úgy kezdődött, hogy régen az iskolában a tanító úrtól sok mesélős feladatot kaptunk. Aztán jött a sok munka, a férjhez menés, és azt hittem, elmúlt belőlem a mesélés tudománya. De mikor Ibi megszületett, rájöttem, hogy ezt nem lehet elfelejteni. Mindig megnyugodott a cseppem, ha meghallotta a hangomat.

– Biztosan Isten teremtette a fejedbe ezt a mesedolgot. Tudod, aki karácsonykor született, a megváltó – bizonygatta a Márti mamát csodáló Csiporka, akinek mindig minden elfogadásához valami legalább megközelítőleg kézzelfogható magyarázat kellett.

– Ki tudja! – villant fel Márti mama mosolya ismét. – Gyertek! Bújjatok mellém ide a párnámra! Betakargatlak benneteket a takaróitokkal, és a mese végéig megpihentetjük a testünket.

A két bogárka engedelmesen ledőlt a puha párna két oldalára. Fejüket úgy fordították, hogy láthassák Márti mama kedves arcát. Kezeikkel önkéntelenül megfogták egy-egy hajtincsét, hogy teljesen összekapcsolódhassanak vele.

 

– Egyszer volt, hol nem volt – kezdte Márti mama kedves, szép mély hangján –, volt egy nagy mező. Éppen tavaszodott, így egyre több virág dugta ki kíváncsi kis fejét, a környező fák meg lassacskán mind frisszöldbe borultak. Az ég világoskéken virított, a nap boldogsárgán mosolygott le rájuk a felhők fölötti, messzi-messzi kastélyából. Úgy tűnt, minden rendben, a mező minden lakója éli a saját, boldog életét a háborítatlanságban.

Történt egyszer, hogy egy délután a kíváncsi szellő végiglebbent a föld fölött, hogy megláthassa a sok földi szépséget. Közeledő leheletétől az egymáshoz túl közel nyíló virágfejek összekoccantak.

– Jaj! Darabokra törsz! – sóhajtott a szerény, kékszirmú búzavirág a sokvirágú, nehéz fejű szarkalábnak.– Én??? Hozzád se értem! Te repesztetted be az alsó lila szirmaimat, amikor direkt nekem csapódtál azokkal a hegyes végű szirmaiddal! – sziszegte mérgesen a szarkaláb, rengeteg sok lila ajkát méltatlankodón tátogatva.

– Még te beszélsz? – kapcsolódott be barátnőjét ért vád miatt a piros pipacs is a szóháborúba. – Te beszélsz, aki mindenkit elnyomsz a hatalmas magasságoddal? Te, aki elveszed előlünk még a fényt is?! Azt hiszed, csak azért, mert jó sok szád van, így te vagy a leghangosabb, te vagy az egyedül fontos is??? – vörösödött el a haragtól még jobban a pipacs.

– Igen! – helyeselt a szarkaláb a pipacs gúnyos hangját, haragját észre sem véve. – Én vagyok itt a legnagyobb, a legszebb, a leggazdagabb. Jogom van mindenki fölé magasodni! Biztos lehetsz benne, hogy megtorlom, hogy ártottál a tökéletességemnek! – fordult fennhéjázón a csendesen álló búzavirág felé, aki apró hosszúkás leveleivel némán dörzsölgette sajgó zúzódásait.

– Megtorloood??? – csilingelte haragosan a szópárbajt eddig némán hallgató, kicsit távolabb álló harangvirág. – Hát azt meg hogy képzeled? Kiugrassz tán a földből, és letarolod a környezetedet, hogy teljesen egyedül viríthass?! – döbbent meg fölényességén, hajthatatlanságán, erőszakosságán a harangvirág, és kis liláskék fejeit haragosan, helytelenítőn rázogatta.

– Nem ugrok ki a földből, bárhogy is örülnél a vesztemnek! – vágta oda neki a szarkaláb, de alig várom, hogy Vihar apó erre járjon. Majd megkérem, suhintson közétek egy jó nagyot! – szította tovább értelmetlen dühét a szarkaláb.

– Ez butaság! – szólt közbe a füvek mélyén kucorgó, hófehér szirmú, apró kamilla. – Gondolkodj! Az erős fuvallat, amire annyira vágysz, épp téged fog először elérni!

– Hogy érne már engem??? – dacolt tovább az észérvekre sem hallgató, feldühödött virág, és nyomban szólongatni is kezdte Vihar apót:

– Vihar apó! Jöjj! Segíts rajtam! Tegyél rendet! Ezek az alávaló népségek megsértettek, összetörtek! Tegyél igazságot! – kiáltozta ezer szájával, jó hangosan.

– Itt vagyok…! – sóhajtotta mérgesen a mély alvásból felvert Vihar apó. – Azt hittem, lesz végre egy kis nyugtom! Ki hívott? Mit akaszt tőlem? – suhintott egy jókora fuvallatot a hangoskodó virág felé, és egy szempillantás alatt derékba is törte annak hivalkodóan magas szárát.

– Vihar apó! Bocsáss meg! Enyhítsd haragodat! – nyögték a korábban is békére vágyó, jobbra-balra hajlongó virágok.

– Megbékélek, rendben, lazította el erős levegőtestét Vihar apó, de áruljátok el, ki és miért vert fel? – enyhült meg azonnal a sok szenvedő szépséget látván a titkon nagyon jószívű apó.

– … Én voltam…! – szólt elhalóan a fűszálak közé hanyatlott szarkaláb.

– Hát, te hová tűntél? Nem látlak! – forgatta kereső szemeit Szél apó.

– Erre gyere! – mutatott vékony szára tövéhez a búzavirág. – Itt a nagyképű szarkaláb alattam, aki azt állította, hogy összetörtem a szirmait.

Vihar apó visszafogta lélegzetét, és lenézett a fűben haldokló szarkalábra.

– Ezt nem mondhattad komolyan! – szólt hozzá megrovóan. – Hogy is árthatna neked ez a kis kék virág?! Sokkal nagyobb és erősebb vagy a többieknél.  Neked kellett volna vigyáznod, nehogy megsebesítsd őket!

– … Igazad van! – szállt magába a szarkaláb. – Egész életemben magasra törtem. Elszívtam mindenki elől a nap első sugarait, és én ittam be a legtöbb harmatot is. Most viszont… eltört a száram…, ha nem segítetek, meghalok…

Hatalmas csend támadt szavai hallatán. Vihar apó is elgondolkodott, hogyan segíthetne. Aprókat fuvintott, hátha a lábára tudja állítani a nagy virágot, de az képtelen volt állva maradni.

– Nem tudok rajtad segíteni… Úgy látom, csak ártok, ha tovább próbálkozom.

– Majd én segítek!– szólalt meg a magas fű közül épp csak kiragyogó kamilla. – Vihar apó! Szakíts nekem egy jó erős, hosszú fűszálat. Ti mind markoljátok meg a szarkalábat, emeljétek fel, és tartsátok mindaddig erősen, míg Vihar apó a szárra nem kötöz engem, és jó erősen körbe nem tekergeti vele a sérült szárrészt. Tudom, az én gyógyerőm és a fűszál tartó ereje meggyógyítja őt.

Vihar apó szó nélkül engedelmeskedett. Mindent pontosan úgy csinált, ahogy a kamilla kérte. Rövidesen a szarkaláb újra lábra állt. Mosolya még kissé zavart volt, de aki korábban nem ismerte, észre sem vette volna, hogy történt vele valami.

– Köszönöm a segítséget, Vihar apó! – mozdította ezerszáját a szarkaláb.

– Ne nekem köszönd! – nyögte végre elgondolkodva a történeken a hirtelen nagyon szomorúvá váló Vihar apó.

– Kinek köszönném, ha nem neked? – nézett körbe kérdőn,értetlenül a szarkaláb.

– Kinek? Kinek? – sóhajtotta a többi mezei virág elsápadva. – A kamillának, aki feláldozta magát érted.

– De gyönyörű volt! – pottyant ki az érzékeny Bíborka könnye.

– Azt már tudtam, hogy az állatok és az emberek tudnak gonoszak, de nagyon jók is lenni egymással. De azt nem is gondoltam, hogy a virágok között is lehetnek problémák – jegyezte meg Csiporka. – Azt hittem, ők békében élnek, s csodás szépségükön, illatukon kívül más nem is fontos nekik… De már jó sokat pihentünk! Indulhatunk végre lisztért?

– Indulás! – kelt fel azonnal Márti mama a marasztaló, meleg puhaságból. – Igazad van! Ibi nem soká hazaér! Igyekeznünk kell!

***

(A szerző Facebook oldala ITT.)

Írta, és az illusztrációkat rajzolta:
Molnár Ágnes
Written by

Csillagokat láttunk a vacsora után

Könnyű testtel, érdeklődő lélekkel vehettük szemügyre az égen a Dél Keresztjét SYDNEY Van itt egy gabonatermesztési kutatóintézet, és lévén ilyen irányú érdeklődésű útitársunk, természetesen felkerestük. Az lett volna a csoda,... Tartalom Megtekintése

Kukulkán esthajnali csillaga

Ha a vízcsepp a kősziklát kivájja, hogyne harapdálnák ki a hullámok a Yucatan félsziget partját TULUM Mexikó közép-amerikai csücskének eme részén amúgy is elég laza karsztosodó kőzet adja a talajt... Tartalom Megtekintése

Tengerszem a malomkőbányában

Kaptatók, lejtők váltják egymást, izzasztóbb körbejárni, mint a tengerszemhez felmászni. MEGYER-hegy A  Sátoraljaújhelybe vezető út pataki elágazásánál aprócska táblára lettem figyelmes tavaly ősszel. Tengerszem – szerénykedett rajta a felirat, és... Tartalom Megtekintése

Türelmes gyilkosok között

Ha megéheznek, egy szarvast megsebeznek, megvárják, amíg elpusztul, és jóllaknak KOMODO Bátrak vagyunk vagy balgák? Vakmerők, vagy vakok? Egyáltalán: elment a józan eszünk? Ezek a felelősségtudatról árulkodó mondatok azon a... Tartalom Megtekintése

Mark Twain-nél Hannibálban

A Mississippi partján ápolja  Samuel Langhorne Clemens emlékét az álmos kis városka HANNIBAL Városnak kicsi, falunak tágas. Alapítói nagyralátó nevet adtak neki. Még nem tudhatták, világhírű fia születik majdan. Saint... Tartalom Megtekintése

Kiskadétok libasorban

  A „mama”, azaz az oktató, motorossal vontatta ki őket az öböl közepére ANTIBES Annyi mindent hallottunk, olvastunk már a sok vihart megért tengeri medvékről. Úgy érzem itt az ideje,... Tartalom Megtekintése

Kereszt a Sarkkör fölött

A városban akárhová megy a vándor, mindenütt a „legészakibb” jelzőbe botlik TROMSÖ A norvégiai város katedrálisáról az itteniek büszkén mondják, innentől északabbra hiába is keresnénk, nem találnánk párját. Elemi iskolás... Tartalom Megtekintése

Színpompás illatok

Te is keverhetsz parfümöt. Ezekből dolgozik valamennyi világmárka GRASSE Jártál volna csak Provence-ban, kedves Kosztolányi. Nem színes tintákról, hanem színes illatokról álmodtál volna. Rád gondoltam ebben a dél-Franciaországbéli városban, amikor... Tartalom Megtekintése

Pauza

Hargitai Beáta alkotása 30×21 cm. Akvarell,papír. 2009. Feltehetnénk sok kérdést, mi is a zene, az az elvont fogalomkarika ami mindennapjaink része úgy, hogy nem is vesszük észre, kitölti, berendezi, és... Tartalom Megtekintése